Bred kompetens bland jobbsökande EU-medborgare

I ett gränslöst Europa söker sig människor till Sverige för att jobba, men en stor grupp EU-medborgare stöter på problem och fördomar i kontakten med arbetsmarknadens aktörer. Idag lanserar Sveriges Stadsmissioner, inom ramen för projektet EU-migranter som resurs, en digital presentation av jobbsökande EU-medborgare.

Projektet vill visa att det finns en bred kompetens och relevant erfarenhet bland personerna som nu väljer att presentera sig i satsningen. Här finns tex bagare, snickare, mjukvaruutvecklare, yrkesförare och städspecialist representerade.

– Målet är att insatsen ska underlätta jobbmatchning mellan parter som kanske inte annars möts. Förhoppningen är att projektet ska förenkla för EU-medborgare att komma in på arbetsmarknaden, säger Christian Tigerblad, projektledare i Malmö.

Då många arbetsgivare tidigare har signalerat osäkerhet kring vad som gäller vid rekrytering och anställning har projektet sammanställt de vanligaste förekommande frågorna och svaren. B l a tas skatte-, försäkrings- och lönefrågor upp. Det har inte funnits fullständig kunskap om vilka gällande lagar och regler som ska tillämpas.

För mer information och för den digitala presentationen: www.pratajobb.nu

Projektet EU-migranter som resurs syftar till att hjälpa utsatta EU-medborgare att hitta alternativ till tiggeri. Det är ett pilotprojekt där Sveriges Stadsmissioner testar metoder och skapar goda exempel och modeller som kan spridas vidare även efter projektets slut. PostkodLotteriets stöd möjliggör den här typen av nysatsningar som annars inte skulle vara möjligt. Projektet drivs på fyra orter i Sverige: Malmö, Linköping, Stockholm och Uppsala och mer info hittar du på hemsidan www.jobbistallet.se.

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås.

För mer kontakt:

Christian Tigerblad, projektledare i Malmö, tel 0766-471526

Karin Timm Östlund, kommunikatör Sveriges Stadsmissioner, tel 08-68423069