SWECO Management bidrar till bättre arbetsmiljö

Totalt har 65 stycken medarbetare från Sweco Management haft uppgiften att under totalt två arbetsdagar i höst genomföra tre olika projekt till Skåne Stadsmission. Många medarbetare har på sin fritid lagt mycket mera tid än så …

”- En av Skåne Stadsmissions fantastiska julklappar det här året är den arbetsmiljöförbättring som SWECO Management Region Syd bidragit med i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. På de här tre orterna bedriver vi olika sociala verksamheter för personer som av skilda anledningar lever i stor social utsatthet. 

I samtliga fall beskrivs SWECOs insats som oerhört viktig utifrån den psykosociala arbetsmiljön, både för deltagare och anställda. Generellt har Stadsmissionens lokaler haft ett stort behov av uppfräschning men det största behovet har framförallt varit förbättring av lokalernas nyttjande. I de sociala företagen i Malmö har traditionell lagermiljö på ca 1800 kvm förnyats till att bli en mer tillgänglig lokal, där logistik och varuflöde optimerats. I Helsingborg, i Stadsmissionshälsans lokaler, kan sjuksköterskan nu prata avskilt med patienterna i ett samtalsrum och dessutom bättre planera och organisera sina aktiviteter i ett eget arbetsrum. I Kristianstad har nya personalutrymmen på andra våningen fräschats upp i avvaktan på den stora renoveringen som vi hoppas blir av under 2016. 

 Stadsmissionen arbetar alltid med fokus på relationsbyggande, där en mycket viktig komponent är det personliga mötet. Att känna sig sedd och uppskattad är viktigt för alla människor, och kanske än mer för dem som mött många utmaningar i livet. Att ha möjlighet att föra samtal i avskildhet, i en trygg, avkopplande och fin lokal ger ökad motivation och större arbetsglädje. En fin lokal ger dessutom signaler om att man som anställd och deltagare i Skåne Stadsmissions verksamheter har ett personligt värde, att vi alla är värda en bra och uppmuntrande vistelsemiljö.”

Cecilia Bruhn, Chef insamling för Skåne Stadsmission

 

STORT TACK! Följande företag har bidragit till att möjliggöra SWECO-projekten i Malmö, Helsingborg och Kristianstad:

Sandå Måleri, Colorama, Ehrenborg, Interiör Golv, Norrporten, Hittarps IK, Sweco Architects, MKB, Visual Partner, Helsingborgshem, Imtech El, Region Skåne, PEAB, IVECO, LP Måleri, Spendrups, Malmö-Mäss-Service, Elfa Lumi AB, Ahlsell, Syd Måleri AB med Alcro , Atlantis Städ & Sanering, Bravida Prenad, filial Hallberg & Co , RIJO Håltagning och SannSmide, Svevia, Stjernfeldts VVS, FläktWoods, Cramo, MKB, MAX IV-Laboratoriet, Tetra Pak, Radisson Blu Hotel Malmö, Sankt Gertrud Konferens, Stena Fastigheter, Blekingemålarna, Colorama i Karlshamn, PM Bygg, SipNordic