Risk att uppdraget blir otydligt

Idag, den 28 november, ska socialnämnden i Malmö rösta om nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Ett beslut som påverkar måga. Allt pekar på att de antas och det drabbar en av de mest utsatta grupperna i samhället, papperslösa barn och unga. Vi som möter dem varje dag i vår verksamhet och ser att risken stor att de och deras familjer hamnar på gatan.

De nuvarande riktlinjerna har på ett tydligt sätt satt barnets bästa i centrum och säger att papperslösa barn ska behandlas på samma sätt som alla andra barn bosatta i Malmö.

Vi skriver i dagens Sydsvenskan tillsammans med företrädare för andra frivilligorganisationer och Svenska kyrkan, samt en grupp forskare.

Läs hela inlägget här