Alla barn längtar inte till sommarlovet

 

 


Det finns idag omkring 230 000 barn i Sverige som lever i familjer som präglas av svåra ekonomiska
omständigheter *. De här barnens sommarlov blixtrar sällan till på sociala medier. Deras föräldrar lägger sällan upp semesterbilder på Instagram.

Det är 230 000 barn som på flera olika sätt är osynliggjorda.

Men, vad gör det med ett barn att växa upp i ekonomisk fattigdom?

Det är att leva med en känsla av otillräcklighet som också följer en upp i vuxen ålder. Ett annat svar är att ett barn i en familj med sociala och ekonomiska svårigheter lär sig ta ett orimligt ansvar för den situation familjen befinner sig i.

Så här utryckte sig en av våra besökare på Unga Forum: ”Mina gympaskor är trasiga och jag har inte vågat säga det till mamma. Hon blir så orolig då. Det går ändå, bara lite kallare när det regnar.”

Det här är en verklighet för omkring 230 000 barn i Sverige.

Svåra ekonomiska omständigheter? Vad innebär det rent konkret? Man kan säga att det är att vara tvingad till att ge sina barn mindre än det dem behöver.  Det kan vara att ge dem middag, men inget mellanmål. Det är att behöva välja mellan en glass eller en biljett till bussen. Det är i det här glappet mellan det som finns och det som behövs som Skåne Stadsmission arbetar, exempelvis genom Unga Forum i Malmö.

Det är i det närmaste orimliga berättelser som vi dagligen får ta del av, det är barn som på olika sätt är lever i vanmakt, i ensamhet. Statistiken säger oss att just

Malmö är en av de mest utsatta städerna i Sverige. Här har vi områden där över sextio procent av barnen räknas som fattiga*.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard. Det är ett luddigt begrepp, skälig levnadsstandard, så vad kan det innebära?

Det kan betyda två matkassar till föräldrarna, det kan vara kläder till barnen, en bättre barnvagn. Det kan också vara en utflykt, kuratorssamtal, hjälp i kontakten med sociala myndigheter.

Fattigdomen slår hårt mot barn under sommarlovet.

Det finns kanske mat att äta, men inte tillräckligt. Det finns inga extra pengar för aktiviteter. Det går inte att köpa en kall läsk, än mindre ta bussen ner till stranden. En av våra besökare, en yngre pojke, uttryckte det som att det var enklare att bara stanna hemma, vara inomhus. På det sättet slapp han påminnas om sommaren som fanns utanför lägenheten.

Vi på Skåne Stadsmission finns till hands den här sommaren med. Vi kommer åka på utflykter med barnen vi träffar. Vi kommer se till att äta glass, leka och bada. Alla barn har rätt att vara barn.

 

*Källa: Rädda barnen Barnfattigdomsrapport 2015