Samarbete med Coca-cola inför jul

Skåne Stadsmission har genom Sveriges Stadsmissioner inlett ett samarbete med Coca-Cola i Sverige. Situationen för människor i utsatthet och ensamhet uppmärksammas. Varje gång du registrerar koden i en kork på en Coca-Cola-flaska skänker Coca-Cola i Sverige ett bidrag till måltider i Stadsmissionernas verksamheter. Målet är att Coca-Cola i Sverige skänker totalt 100.000 måltider – ju fler som engagerar sig ju fler måltider blir det.

Se mer på om hur du gör här.