Sveriges Stadsmissioner drog vinstlotten – igen!

14-03-2016. Stockholm. Postkod Lotteriets förmåntagarfest 2016, Berns, Stockholm. Foto: Gustav Mårtensson

14-03-2016. Stockholm.
Postkod Lotteriets förmåntagarfest 2016, Berns, Stockholm.
Foto: Gustav Mårtensson

Under måndagskvällen delade Svenska PostkodLotteriet ut lotteriets hela överskott på över en miljard kronor. Sedan 2008 får Sveriges Stadsmissioner som förmånstagare del av PostkodLotteriets överskott och har med årets utdelning tagit emot totalt 180 656 508 kr.  

– Det är helt fantastiskt, vi har fått hela 30 miljoner kronor idag! säger Marika Markovits, ordförande Sveriges Stadsmissioner. Med PostkodLotteriets medel kan vi vara flexibla och anpassa oss efter hur behoven ser ut i samhället. Vi kan snabbt möta exempelvis nya grupper av människor i utsatthet – som äldre, människor i psykisk ohälsa eller flyktingar.

De 30 miljoner kronorna till Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner fördelas mellan de lokala stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås. En del av medlen behålls dessutom inom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner för gemensam metodutveckling och opinionsbildning. Exempelvis har PostkodLotteriets medel möjliggjort den gemensamma Fattigdomsrapporten som tar tempen på den sociala utsattheten i Sverige.

Skåne Stadsmission erhöll förra året knappt 1,5 miljoner kronor av PostkodLotteriet-medlen, som bland annat gått till öppen dagverksamhet för hemlösa (Café David i Malmö och Kristianstad). Skåne Stadsmissions mötesplats för barn, ungdomar och barnfamiljer i social utsatthet, Unga Forum, är startat med hjälp av PostkodLotteriets extra projektmedel på ytterligare 7 miljoner kronor.

– I Skåne betyder PostkodLotteriets bidrag att vi kan garantera en långsiktig verksamhet som innebär en trygghet och framförallt en daglig kontakt för dem som behöver det, säger Birthe Wallin, direktor för Skåne Stadsmission.

Kort om Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner stödjer dem som hamnat i utsatthet och utanförskap. Stadsmissionerna bidrar med värme och gemenskap, ett samtal och en vägledande hand. Det kan vara i form av akut hjälp till den som inget har eller förebyggande och stöttande för att ta sig igenom en av livets kriser. Sveriges Stadsmissioner består av sju lokala Stadsmissioner som finns representerade i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås.

Presskontakt

Karin Timm Östlund, Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Tel 08-684 230 69, Mobil 070-090 39 37 E-mail: karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se

Cecilia Bruhn, Skåne Stadsmission. Tel 0766-471509. E-post cecilia.bruhn@skanestadsmission.se