Inlägg

Bättre information till papperslösa föräldrar

När en kvinna som just fött barn inte vill eller vågar uppge sitt personnummer kan det få förödande konsekvenser för både henne och barnet.  Därför har Skåne Stadsmission kämpat för tydligare information till både blivande föräldrar och vårdpersonal.

Under slutet av 2017 började personal på Skåne Stadsmission komma i kontakt med kvinnor utan papper som fött barn på sjukhus i Skåne, men där födseln inte registrerats hos Skatteverket.

– Om barnets födsel inte registrerats saknar barnet, juridiskt sett, föräldrar och föräldrarna kan inte heller till exempel ansöka om asyl för barnet. Barnet kan inte heller få ett pass, säger Hanna Scott, jurist på Skåne Stadsmissions Unga Forum.

Upptäckten fick Skåne Stadsmission att vända sig till Skatteverket och Region Skåne och förespråka behovet av tydlig information till föräldrar och vårdpersonal, för att öka tryggheten för föräldrar och barn. Äntligen – mer än ett år senare – är den här:

1177s information till blivande föräldrar och vårdpersonal