Inlägg

Lokala partier positiva till samverkansavtal med organisationer

Fler idéburna offentliga partnerskap (IOP) verkar vara att vänta oavsett hur det går i valet den 11 september. Enligt Skåne Stadsmissions valenkät till de lokala partiföreträdarna i Malmö, Kristianstad och Helsingborg är alla positiva till IOP. 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform som möjliggör samverkan mellan det offentliga och civilsamhället, där vi tillsammans kan ge invånarna bästa möjliga förutsättningar. I Kristianstad möjliggör partnerskapet att Skåne Stadsmission på kommunens uppdrag kan öka tryggheten och säkerheten i staden genom att driva Café David och Nattjouren. I Malmö driver vi Crossroads genom IOP med Malmö stad, samt Värmestugorna i ett större partnerskap med staden och andra organisationer. Vårt IOP med Region Skåne har under lång tid gjort det möjligt att i Malmö, Kristianstad och Helsingborg ge skåningar som lever i utsatthet förutsättningar att söka den sjukvård och tandvård de har rätt till.

– Det är väldigt glädjande att de lokala partierna är så positiva till den här sortens samverkan med oss i civilsamhället. Det bådar gott inför framtiden, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission och fortsätter:

– Långsiktiga partnerskap mellan det offentliga och civila samhället är en stor vinst för alla. Vi vet att vi idéburna organisationer skapar ett mervärde både för den enskilda människan och samhället, genom att vi på kommunens uppdrag kan tillgodose människors behov utan att för den sakens skull vara en myndighet. Många som kommer till oss har av olika anledningar ett ”tilltufsat” förhållande till myndigheter, medan vi kan ha låga trösklar och erbjuda medmänsklighet och stöd på väg till ett mer ordnat liv.

Hon understryker att partnerskapet inte fråntar kommuner och regioner ansvaret för sina invånare.

– Att människor ska få sina grundläggande behov, som mat i magen och tak över huvudet, tillgodosedda är kommunens ansvar – men den idéburna sektorn kan hjälpa till på ett professionellt sätt, utan att ta ut vinster. Det förutsätter långsiktig finansiering och ett gemensamt ansvarstagande som IOP lägger en bra grund för.

Valkompass i Malmö, Kristianstad och Helsingborg

Frågan om hur partierna i de tre skånska partier där Skåne Stadsmission har verksamhet ställer sig till IOP är en av elva frågor i årets valenkät.

Sverige står inför stora utmaningar med ökad fattigdom och växande klyftor, ibland med hemlöshet som följd. Det ekonomiska och sociala utanförskapet riskerar att minska tilliten i samhället och öka konflikterna. På sikt kan det hota demokratin. Som en guide inför höstens val till kommunfullmäktige har Skåne Stadsmission kartlagt hur partierna lokalt i tre skånska kommuner vill ta sig an dessa utmaningar. Vi har valt ut frågor rörande hemlöshet och fattigdom som skickats till samtliga partier i kommunfullmäktige i MalmöKristianstad och Helsingborg. Utifrån de svar vi fått har vi sammanställt denna valkompass för att underlätta för dig som är engagerad i våra frågor.

Riksorganisationen Sveriges Stadsmissioner, där Skåne Stadsmission är medlem, har ställt motsvarande frågor till riksdagspartierna. Den valkompassen hittar du här.

Enighet i många frågor

Glädjande i vår lokala valkompass är att majoriteten av partierna ser nyttan i årliga och jämförbara kartläggningar av hemlösheten i aktuell kommun. Merparten ser också vikten i ett bra vräkningsförebyggande arbete, och modellen Bostad Först – en modell som syftar till att underlätta för människor i missbruk att ha ett eget boende, som Sveriges Stadsmissioner varit med och utvecklat i Sverige – har högt förtroende.

Däremot är det större oenighet kring huruvida försörjningsstöd ska räknas som inkomst och därmed ge rätt att teckna förstahandskontrakt för ett boende. Åsikterna kring de omdiskuterade riktlinjerna för stöd till barnfamiljer i hemlöshet i Malmö stad går också isär.

Du hittar de lokala valkompasserna här (Klicka):

   

”Hade jag inte haft min post hit vet jag inte var mitt röstkort hamnat”

Var hamnar ditt röstkort om du inte har en fast adress? Hur tar du dig till vallokalen om du knappt tar dig ur sängen vissa morgnar? 
– Att det finns hinder för vissa människor att rösta, trots att de har rösträtt, är ett demokratiskt problem. Vi gör vad vi kan för att underlätta för våra besökare, säger Ingrid Foschi, enhetschef för Skåne Stadsmissions Café David i Malmö. 

Inför valet riskerar Sveriges minst 33 000 hemlösa att förlora sin demokratiska röst. Det är något som vi i Sveriges Stadsmissioner uppmärksammade redan förra valet, 2018. Ett sätt att underlätta för de människor som söker sig till oss är att bjuda in kommunens ambulerande röstmottagare. Vid tre tillfällen innan valet den 11 september är röstmottagarna Karin Mellbourn och Frankie Lidman, eller några av deras kollegor, på plats på Malmgatan för att ta emot röster från röstberättigade Malmöbor som inte har möjlighet att rösta på valdagen.

– Har man inte sitt röstkort kan vi skriva ut ett, och saknar man legitimation kan personalen här identifiera besökare som de känner. Det ska inte vara krångligt att rösta, säger Frankie Lidman.

Första röstningstillfället var onsdagen 31 augusti, på förmiddagen. I ett avskilt rum i anslutning till Kreativa verkstaden sattes den tillfälliga vallokalen i ordning.

– Jag har röstat varje val, hela mitt liv. Att jag kan göra det här när jag ändå kommer för att äta frukost gör det mycket lättare, säger en kvinna som berättar att hon har svårt att ta sig till den skola som är hennes vallokal.

Bengt lever i hemlöshet sedan snart ett år. Han bor på soffor hos vänner och bekanta, och tar då och då in på hotell för att som han säger ”vila upp sig”.

– Hade jag inte haft min post hit vet jag inte var mitt röstkort hamnat, säger han.

Bengt är en av många som har en c/o-adress hos Skåne Stadsmission, och lämpligt nog väntade röstkortet på honom just idag när röstmottagarna är på plats.

Trygghet, segregation och sjuk- och äldrevård är frågor som engagerar Bengt, som passar på att titta på valdebatt på tv under sina hotellnätter. Hade han inte kunnat rösta på Skåne Stadsmission är han inte säker på att det blivit av.

– Jag är en sådan som har svårt att komma till skott, och i det finns också förklaringen till att jag är hemlös. Jag har pengar, och missbrukar inte – så jag får ingen hjälp av socialen. Hade jag varit barn idag hade jag nog haft en ADHD-diagnos, säger han.

Nästa tillfällen för förtidsröstning på Café David i Malmö är 7/9 klockan 8 till 10 samt på Unga Forum – Skåne Stadsmissions verksamhet för barnfamiljer och unga – fredag den 9/9 mellan 10 och 12. 

Vill du veta hur de skånska partierna ställer sig i frågor om hemlöshet och fattigdom? LÄS MER HÄR!

HAR JAG RÖSTRÄTT? LÄS MER HÄR!