Hemlöshet

Hemlöshet kan drabba alla. I takt med att bostadsbristen ökar i Skåne har det blivit svårare för människor att hitta och behålla en bostad.

Bostadsbristen är en av vår tids största utmaningar. Vårt mål är att kraftigt minska den akuta hemlösheten i Skåne. Vi stödjer individen att hävda sin rätt till en bostad och angriper de strukturella orsakerna till hemlöshet.

Det ställs i dag höga krav på den som vill ha ett eget boende. Stora grupper av människor har inte tillräckligt höga inkomster eller en prickfri ekonomisk historia för ett hyreskontrakt och kan heller inte köpa en bostad. De är helt utestängda från dagens bostadsmarknad, men om de inte anses ha sociala problem, som beroendeproblematik eller psykisk ohälsa, klassas de som strukturellt hemlösa och får inte hjälp av kommunen.

Att sakna ett eget hem skapar också andra problem. Det gör det svårare att söka jobb, utbilda sig och ge barnen förutsättningar för en bra uppväxt. Det är först när alla människor har bostad som vi kan nå visionen om ett mänskligare samhälle – för alla.

Hemlöshetsrapporter
► Läs rapporterna 

Vill du bidra till vårt arbete med människor i hemlöshet?
► Så kan du hjälpa

Behöver du stöd?
► Läs mer

Boenden

Dagverksamheter

Café David: matservering, dusch och klädbyte

Café David  finns i Malmö och Kristianstad. Här kan den som lever i en socialt utsatt situation äta frukost, ta en dusch, få rena kläder och skor. Här finns också möjlighet att träffa kurator, sjuksköterska, läkare och tandläkare. Café David serverar också lunch till cirka 100 matgäster till en mycket låg kostnad.

► Läs mer

Crossroads: frukostservering, dusch och stödsamtal

Crossroads är ett råd- och stödcenter för EU-medborgare som lever i fattigdom och hemlöshet i Malmö. Här erbjuds frukost alla dagar i veckan. Det finns också möjlighet att ta en dusch, tvätta kläder, och få råd och stöd av personal och sjuksköterska.

► Läs mer

Stadsmissionshälsan: läkare, sjuksköterska, kurator och tandläkare

Stadsmissionshälsan finns i Malmö, Kristianstad och Helsingborg och alla besök är kostnadsfria. Samtliga mottagningar har sjuksköterska på plats, och det finns möjlighet att träffa kurator, läkare och tandläkare.

► Läs mer

Läs mer om hemlöshet