Rapporter

Skåne Stadsmission har över 100 års erfarenhet av arbete med människor i hemlöshet och utsatthet. Här hittar du de rapporter som vi och andra Stadsmissioner gett ut de senaste åren.

Rapporter om hemlöshet

De som ingen vill se

Rapport om unga i hemlöshet
Det finns en stor grupp unga människor som lever i hemlöshet i Skåne. Många av dem har ramlat mellan stolarna, eller räknas inte i statistiken, och kan därmed inte få det stöd och den hjälp som de behöver. De är ungdomarna som ingen vill se, kanske för att ingen vill ta ansvar för dem.

► Läs rapporten

► English version

Hemlöshetsrapport 2019

Sociala bostäder kan lösa hemlösheten
Sociala bostäder – en svensk modell med inspiration från andra länder skulle ge oss nya, värdefulla verktyg mot hemlöshet.

Stockholms Stadsmission 2019

► Läs rapporten

Hemlöshetsrapport 2017

Nya grepp krävs mot hemlöshet
Sverige i stort behov av nya grepp i hemlöshetspolitiken – kommunerna måste ta kampen mot hemlösa på allvar.

Stockholms Stadsmission 2017

► Läs rapporten

Rapporter om fattigdom

Fattigdomsrapport 2019

Rapport om matfattigdom 
Food poverty är ett etablerat begrepp i många andra länder, även ute i Europa. Men i Sverige är det nytt. I Sverige vill vi gärna tro att fattigdom inte existerar och alla har mat i kylskåpen, men så är det inte.

Sveriges Stadsmissioner 2019

► Läs rapporten

Fattigdomsrapport 2018

Välfärdssamhället krackelerar, Sveriges Stadsmissioner
Vi ser helt nya grupper som söker hjälp, samt att våra insatser till viss del ändrat karaktär. Människor som tidigare klarat sig själva eller som överlevt tack vare de offentliga skyddsnät vilka varit en del av det svenska välfärdssamhället i snart ett sekel, börjar i allt större omfattning be om stöd för att täcka basbehov.

Sveriges Stadsmissioner 2018

► Läs rapporten

Fattigdomsrapport 2017

Fattigdomen i Sverige
I denna rapport beskrivs den verklighet som vi inom Sveriges Stadsmissioner möter – en ökande utsatthet, utanförskap och fattigdom. Människor som faller mellan stolarna, där ingen tar ett helhetsansvar.

Sveriges Stadsmissioner 2017

► Läs rapporten

Övriga rapporter

Min tur att berätta

”Nu ska du få höra sanningen”
Så inledde flera barn sina berättelser om att leva med våld i hemmet. Barnen som bidragit till den här rapporten kom för att få berätta sin historia och få tala till punkt. De ville berätta för att ingen annan skulle behöva uppleva samma sak som dem.

Bris och Sveriges Stadsmissioner 2020

► Läs rapporten

Livet – värt att dela

Livsberättargrupper ger ökad livskvalitet
Andelen äldre personer i samhället ökar och många är fortfarande aktiva och engagerade. Det är dags att göra plats för äldre och all deras erfarenhet och klokskap – inkludering i stället för ensamhet. Livsberättelserna är en del i detta!

Sveriges Stadsmissioner 2019

► Läs rapporten

Gypsy, go home!

Rapport om hatbrott mot romska EU-migranter
I denna rapport presenteras resultaten av den undersökning som Skåne Stadsmission har genomfört under perioden mars – maj 2019.

► Läs rapporten