Nytt affärsråd för ökat samarbete mellan näringsliv och idéburen sektor

Ett medmänskligt och socialt hållbart Skåne är ett gemensamt ansvar för alla som verkar i regionen. Därför är det med stor glädje som Skåne Stadsmission presenterar sitt nya affärsråd, där flera skånska näringslivsprofiler finns med för att bidra till en positiv framtid för fler människor.

– Idéburen sektor har många fördelar när det gäller sociala tjänster och sociala företag. I dagsläget har icke vinstdrivna och idéburna organisationer som Skåne Stadsmission en väldigt liten andel av Sveriges välfärdstjänster. Vi är övertygade om att våra sociala verksamheter har ett stort mervärde för de människor som kommer till oss, och därför behöver vi också bli mer affärsmässiga och konkurrenskraftiga så att vi kan göra mer för fler, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission.

Som ett led i organisationens utveckling och i takt med att allt fler företag i regionen visar genuint intresse för social och miljömässig hållbarhet, har Skåne Stadsmissions affärsråd skapats. Det är Alumni, nordens ledande företag inom chefs- och talangförsörjning samt utveckling, som står bakom rådets sammansättning, där representanter för flera branscher och kompetenser samlats. Alumnis arbete har skett pro bono.

– För oss har det varit spännande att se vilka behov en organisation som Skåne Stadsmission har och hitta rätt personer till det här sammanhanget. Vi är mycket nöjda med resultatet och ser att alla rådets ledamöter både kommer att ha mycket att bidra med och själv få värdefull kunskap och insikter genom arbetet i rådet, säger Lars Navéus, partner och konsult på Alumni, som själv är en av rådets ledamöter.
I övrigt består rådet av Filip Bucin, advokat och medgrundare MAQS Advokatbyrå, Lars Ljungälv, vd Bergendahls-sfären, Kristoffer Valiharju, vd på GoldPen Computing AB och Henrik Hjalmarsson, vd Inwido.

Uppdatering: Strax innan jul 2021 tillkom ytterligare en medlem i affärsrådet som vi är glada över: Fredrik Meuller, vd på Nord-Lock Group.