Skåne Stadsmission och Øresundsbron bygger broar tillsammans

Øresundsbron ska vara världens mest hållbara bro – miljömässigt, ekonomiskt och socialt – och tar nu nästa steg genom ett partnerskap med Skåne Stadsmission.  

– Varje dag byggs mänskliga broar med hjälp av Øresundsbron och tillsammans med Skåne Stadsmission bygger vi ännu fler. Vi vill göra skillnad för de mest utsatta människorna i vår region. Skåne Stadsmission gör ett imponerande arbete för många och nu ska vi bidra till det, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Øresundsbro Konsortiet stöttar Skåne Stadsmission ekonomiskt, men också med volontärarbete från brons medarbetare. Varje år ges anställda på Øresundsbron möjlighet till volontärarbete på arbetstid hos Skåne Stadsmission. Insatserna kan vara allt från att servera frukost, arrangera en utflykt för ensamma äldre eller att stötta barn med läxläsningen.

– Volontärarbetet ger hjälp och extra händer i Skåne Stadsmissions verksamheter. Men vi på bron får också mycket tillbaka. Vi får fina och givande möten med många människor, men också insikter om de mest utsattas  tillvaro i vårt närområde. Samarbetet är ett startskott för det sociala perspektivet i vår vision om världens mest hållbara bro 2025, säger Linus Eriksson.