Han blir ny direktor på Skåne Stadsmission

I mars 2023 tillträder Anders Pramborn som direktor för Skåne Stadsmission. Anders kommer från tjänsten som affärsutvecklingschef, COO och vice vd i företaget Prima Vård. 

– Jag ser fram emot att bygga vidare på den kunskap och kompetens som finns i Skåne Stadsmission, för att stärka organisationens roll som en viktig aktör i den sociala välfärden i Skåne, säger han.

Anders Pramborn är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av insatser för människor i utsatthet, men har också gedigen kompetens inom organisationsutveckling och ledarskap inom både den offentlig och privata vårdsektorn

–  Anders har bred och lång erfarenhet av socialt arbete inom både den offentliga och privata vårdsektorn. I vår strävan efter att skapa en tryggare långsiktig finansiering och utveckling av våra verksamheter kommer Anders kunna bidra med viktiga egenskaper och kunskap. Behovet är stort av våra insatser i samhället för människor i utsatthet och vi ser möjligheter att öka vår närvaro och engagemang i Skåne och ytterligare medverka till ett medmänskligt samhälle, säger Carina Brorman, styrelseordförande i Stiftelsen Skåne Stadsmission.

Anders Pramborn efterträder Lena Wetterskog Sjöstedt.