Vi ser det andra inte ser

•161031_0293_barnilagenhet_2Vi ser barn som far illa. Bara i Malmö lever fler än tusen av dem i hemlöshet. Det är svårt att ta in, men så ser det ut.

Vi ser äldre människor som har svårt att klara sin vardag. Vi ser människor som lever med psykisk ohälsa. Vi ser dem som fastnat i missbruk. Vi ser människor som lever i utanförskap och fattigdom. Vi ser människor som behöver hjälp att reda ut sin livssituation och komma på fötter igen.

När samhället inte klarar av att ta hand om alla som behöver hjälp, då finns vi på Stadsmissionen som en sista utpost – här ställer vi inga frågor, här dömer vi ingen, här vänder vi inte bort blicken.

Vi gör det andra inte gör

Under förra året hade vi 11 259 övernattningar hos oss. Vi serverade 102 489 måltider (vilket motsvarar fyra fullsatta läktare på Stadion i Malmö). Många kunde samtidigt passa på att duscha och få hjälp med nya kläder. Men även om vi kan lindra den värsta nöden krävs det insatser som kan leda till långsiktig förändring.

Så vi släpper inte taget. Att få träffa en sjuksköterska är värt mycket för den som misskött sin hälsa. Behöver man någon att prata med eller juridisk hjälp, ja då tar vi de samtalen. För att höja livsmotivationen kan man få hjälp med arbetsträning i våra sociala företag. En så enkel sak som våra öppna träffar för barn, ungdomar och familjer hjälper många att få tillbaka tron på sig själva och känna gemenskap med andra.

Men hur vi än kämpar går vi med en oro över att det finns mer vi skulle kunna göra. Samtidigt är vi hoppfulla. Vi tror på den medmänsklighet som finns där någonstans inom oss alla.

Så stöd oss gärna. De allra flesta av oss har bra, fungerande liv – och det kan ibland skymma bilden av en annan verklighet som förtjänar att bli sedd. Bilden av tusen hemlösa barn borde räcka för att förstå.