Vi söker projektledare till Ensamma barn på flykt

Projektledare Ensamma barn på flykt

Skåne Stadsmissions Unga Forum i Malmö riktar sig till barn och unga upp till 25 år och deras närmaste nätverk. Här arbetar socionomer och jurister utifrån ett barnrättsperspektiv, med fokus på inkludering, integration och delaktighet i samhället.

Unga Forum projekt Ensamma barn på flykt har varit funnits sedan två år. Vi finansieras av medel från Allmänna arvsfonden. Projektet arbetar uppsökande gentemot barn och ungdomar som befinner sig i utsatta situationer. Projektet riktar sig till barn och unga vuxna som kommer utan vårdnadshavare till Sverige och till barn och ungdomar och som av olika anledningar inte har sökt uppehållstillstånd här i landet. Syftet med projektet är att nå ut till målgruppen för att tillgodose och uppnå mänskliga rättigheter, ökad egenmakt och ett värdigt liv. Projektet arbetar även med påverkansarbete och sitter med i flera samverkansgrupper i syfte att bidra till de offentliga myndigheterna i Sverige, i större utsträckning än idag, inkludera målgruppen i sina uppdrag och arbete.

Projektet innebär:

 • Individuellt stöd i form av samtal och juridisk rådgivning/hjälp
 • En öppen verksamhet i en trygg och hemlik miljö, med ett respektfullt bemötande
 • Basbehov i form av kläder, mat, hygienartiklar och möjlighet att duscha och tvätta kläder
 • Uppsökande arbete mot målgruppen
 • Vi deltar i en nationell samordning kring projektets målgrupp
 • Vi sprider våra kunskaper och metoder genom samarbete och utbyte med andra organisationer samt berörda myndigheter

Dina arbetsuppgifter:

 • Övergripande projektansvar i samråd med enhetschef, verksamhetsplanering och implementering
 • Hålla i individuella strukturerade stödsamtal med barn och unga
 • Delta i relevanta nätverksträffar
 • Vara ansvarig för övergripande kontakter med relevanta myndigheter
 • Dokumentera i syfte att ge underlag till ansökningar, utvärderingar, måluppfyllelse, överklaganden och rapporter
 • Utföra praktiska förekommande arbetsuppgifter

Vi förutsätter att du har:

 • Erfarenhet av projektledning och verksamhetsplanering
 • Förmåga att tala inför grupp i olika offentliga sammanhang
 • Erfarenhet av strukturerade samtal med barn och ungdomar
 • God samarbetsförmåga och god förmåga att arbeta mot utsatta mål
 • Uttalat engagemang och intresse för att arbeta med människor
 • Stor social kompetens och kan möta barn, ungdomar, familjemedlemmar, volontärer, myndighetsrepresentanter m.fl. i olika forum

Din utbildning/erfarenhet:

 • Socionomexamen eller likvärdig utbildning
 • B-Körkort, körning med minibuss i tjänsten förekommer
 • Kompetens och erfarenhetsbaserad kunskap och förmåga att arbeta med ungdomar
 • Språkkompetens är ett plus, gärna arabiska, pashto eller dari
 • Positivt om du har fördjupade kunskaper inom något av följande områden: jämställdhet, migrationsfrågor, mänskliga rättigheter

 Körkort: B fordras

 Varaktighet: Tidsbegränsad

 Arbetstid: Heltid

Tillträde enligt överenskommelse. Visstidsanställning heltid med start 180501 (snarast möjligt) till och med 30 april 2019. Detta avser sista året i ett 3-årigt projekt.

Lön: Fast månads- vecko- eller timlön

Kollektivavtal: Arbetsgivaralliansen, Vård och Omsorg

Kollektivavtal finns

Kontaktpersoner: Liv Palm Enhetschef, Unga Forum. Tel 0768-984894, liv.palm@skanestadsmission.se

Ansökan Sista ansökningsdag 1 maj 2018

Ansökan via e-post liv.palm@skanestadsmission.se

Skåne Stadsmission är en idéburen organisation som sedan 1916 arbetar med människor som lever i utsatta livssituationer. Alla verksamheter inom Skåne Stadsmission arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv. En stadsmission är i ständig rörelse för att möta orättvisor och människor i utsatthet och försvarar människors lika värde. Vår människosyn grundar sig på ett arbeta för att ge alla människor ökad egenmakt.