Blixtstöd från Sparbanken Skåne

Skåne Stadsmission har beviljats 100 000 kronor från Sparbanken Skåne genom det fina initiativet Blixtstödet.

Sparbanken Skåne har genom bankens ägarstiftelser möjlighet att investera stora delar av sitt tidigare överskott i projekt och framtidssatsningar i Skåne. Nu inför banken genom Sparbanksstiftelsen Finn något de kallar Blixtstödet, ett ekonomiskt stöd för att ge kraft till initiativ som stärker gemenskap och underlättar för de som drabbas hårt i spåren av coronaviruset.

Vi får pengarna för att under en svår tid kunna fortsätta driva öppen verksamhet för unga och gamla i Skåne. Genom bidraget säkrar vi möjligheten att hålla generösa öppettider och anpassa verksamheten under denna oroliga tid. På Café David och Unga Forum får människor som lever i hemlöshet, fattigdom och utsatthet stöd och praktisk hjälp, både med rådgivning och möjlighet att sköta den personliga hygienen, äta sig mätta och få viktig samhällsinformation.

– Att Sparbanken Skåne så snabbt kunnat utlysa Blixtstödet betyder oerhört mycket för oss och andra idéburna organisationer som kämpar för att finnas till hands för samhälles mest utsatta under en osäker tid i Sverige och världen, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor Skåne Stadsmission.