Fattigdom

Fattigdom är att sakna materiella resurser, att leva i svår ekonomisk utsatthet och att därmed bli hänvisad till ett socialt utanförskap. Många människor i Sverige idag lever i en sådan situation och har små möjligheter att forma sin framtid. På Skåne Stadsmission möter vi allt fler människor som inte har råd med det mest nödvändiga, som mat och kläder. 

Siffror från Statistiska centralbyråns senaste mätning (2017) visar att drygt 30 000 skånska barn lever i fattigdom. Av dessa bor fler än 11 000 i Malmö. Med fattigdom avses familjer med låg inkomststandard, där nettoinkomsten är lägre än vad hushållet behöver för basala inköp. 

Hur arbetar Skåne Stadsmission med fattigdom?

Arbetet med att minska människors ekonomiska och sociala utsatthet sker på kort och lång sikt. För att en människa ska kunna förändra sin situation krävs att grundläggande behov som mat och värme först är tillgodosedda. Därför spelar mat och gemenskap en stor roll i allt vårt arbete. Men att äta gratis frukost på Café David eller få mat på en familjeträff, löser inte problemen i längden. Därför arbetar vi nära de människor som kommer till oss för att de ska få stöd i att själva förändra sin och familjens situation. Våra socionomer, jurister, sjuksköterskor och annan personal finns tillhands för att ge råd, och att hjälpa till i kontakter med myndigheter. På så sätt stöttar vi människor att själva få den hjälp de har rätt till, och i förlängningen öka sin egenmakt.  

Fattigdomsrapporter
► Läs rapporterna 

Vill du bidra till vårt arbete med människor i fattigdom?
► Så kan du hjälpa

Behöver du stöd?
► Läs mer

Matfattigdom

Sveriges Stadsmissioner, där vi ingår, lanserade 2019 ordet ”matfattigdom” som kommer från engelskans ”Food poverty”. Vi ser tråkigt nog ett behov av ett begrepp på svenska, eftersom stadsmissionerna runtom i landet ser hur många i Sverige som faktiskt saknar näringsrik och bra mat.Fattigdomsrapporten 2018 visar att så mycket som två tredjedelar av stadsmissionernas arbete handlar om att hjälpa till med basbehov som mat.  

► Läs mer om hur vi arbetar för att bekämpa matfattigdom

Men får inte fattiga familjer hjälp i Sverige idag?

Sveriges Stadsmissioner ser att det ekonomiska bistånd som idag erbjuds inte räcker att överleva på, för de människor som fastnar i bidragsberoende. Enligt SCB är det så många som en tredjedel av de som får hjälp. När människors materiella situation urholkas helt och hållet tvingas de be om det allra mest nödvändiga hos Stadsmissionen. 6 av 10 insatser vi gör går till människor med långvarigt ekonomiskt bistånd. Många av dessa insatser är akuta. Vi ser också en stor grupp barnfamiljer som lever i papperslöshet, vilket innebär en enorm utsatthet på flera plan, där hunger är ett av de allra mest akuta.  

Globalt mål att utrota fattigdom

I FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, är det första av de 17 målen att utrota fattigdom i alla dess former överallt. Men för att bekämpa fattigdom måste vi först se och acceptera att fattigdom finns. För att göra det måste vi hitta gemensamma begrepp när vi mäter och talar om fattigdom.  

Vi erbjuder

Café David: matservering, dusch och klädbyte

Café David  finns i Malmö och Kristianstad. Här kan den som lever i en socialt utsatt situation äta frukost, ta en dusch, få rena kläder och skor. Här finns också möjlighet att träffa kurator, sjuksköterska, läkare och tandläkare. Café David serverar också lunch till cirka 100 matgäster till en mycket låg kostnad.

► Läs mer

Crossroads: frukostservering, dusch och stödsamtal

Crossroads är ett råd- och stödcenter för EU-medborgare som lever i fattigdom och hemlöshet i Malmö. Här erbjuds frukost alla dagar i veckan. Det finns också möjlighet att ta en dusch, tvätta kläder, och få råd och stöd av personal och sjuksköterska.

► Läs mer

Stadsmissionshälsan: läkare, sjuksköterska, kurator och tandläkare

Stadsmissionshälsan finns i Malmö, Kristianstad och Helsingborg och alla besök är kostnadsfria. Samtliga mottagningar har sjuksköterska på plats, och det finns möjlighet att träffa kurator, läkare och tandläkare.

► Läs mer

Unga Forum: mat, gemenskap, råd och stöd 

Unga Forum finns i Malmö och vänder sig till barn och unga upp till 25 år, och vårdnadshavare som har barn under 18 år och befinner sig i någon form av social utsatthet.

► Läs mer

Matmissionen

Matmissionen är en en social matbutik som gör gott både för människa och miljö. Som medlem får du handla mat till mycket låga priser.

► Läs mer

Läs mer om fattigdom