Malmö FF stödjer Skåne Stadsmission

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Malmö FF och Skåne Stadsmission inleder idag ett tvåårigt samarbete för ett hållbart och medmänskligt Skåne.

Corona-virusets spridning och samhällsoron det för med sig i Sverige drabbar oss alla. Bland de värst drabbade finns redan svårt utsatta familjer och unga i samhället. Skåne Stadsmission möter dagligen människor som inte kan sätta mat på bordet, varken till sina barn eller till sig själva. Tillsammans med Stadsmissionen vill Malmö FF bidra till ett hållbart och medmänskligt Skåne.

–  MFF vill medverka till att lösa de lokala samhällsutmaningarna vi står inför. En av de största utmaningarna just nu är den växande matfattigdomen. Skåne Stadsmission bidrar med värme, och gemenskap, en måltid och samtal. Vi vill utnyttja den stora potentialen som finns i fotbollen som samlande kraft för ett bättre samhälle, säger Karin Heri, ansvarig för MFF i samhället.

Omfattande samarbete

Malmö FF och Skåne Stadsmission inleder nu ett tvåårigt samarbete som omfattar allt från informationskampanjer till klädinsamling. Under vecka 43 kommer klädcontainrar målade av supportergruppen MT96 att placeras ut på olika platser i Malmö. De kläder och skor som samlas in skänks till människor i utsatthet och säljs i Stadsmissionens butiker.

– MFF och Skåne Stadsmission delar kärleken till Skåne och till Malmö som stad. Vi tror på den gemensamma kraften och viljan att göra samhället bättre – tillsammans. Den regionala och lokala förankringen ger oss en unik möjlighet att engagera och förändra, att stärka invånare och pusha makthavare framåt. Därför känns det fantastiskt roligt att samarbeta med Malmö FF, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission.

Herrlagets kapten Anders Christiansen på rundvandring i Skåne Stadsmissions verksamheter.

MFF stödjer

Samhällsengagemang är nyckelordet för den omfattande verksamheten Malmö FF bedriver under paraplyet MFF i samhället. Tidigare har föreningen gjort liknande samarbeten med Ronald McDonald Hus och stiftelsen Henrik Superman som hjälper cancerdrabbade barn och deras familjer. Under de senaste två åren har Malmö FF även samarbetat med stiftelsen LifeWatch för att öka kunskapen och förståelsen kring autism.

Långsiktigt arbete

Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligare Skåne genom att erbjuda professionellt stöd, både akut och långsiktigt, till människor som lever i utsatta livssituationer. Målet är att förebygga utanförskap och stärka individers makt över sitt eget liv.

Den 17 oktober presenterade Sveriges Stadsmission årets Fattigdomsrapport, med fokus på hur Covid-19 påverkat människor i social och ekonomisk utsatthet. Vid en inspirationsfrukost den 22 oktober delade Skåne Stadsmission och MFF med sig av konkreta exempel och fakta kring hur civilsamhälle, föreningsliv, näringsliv och det offentliga kan samverka för att motverka utsatthet.

Damlagets kapten Cornelia Lindgren på besök på Skåne Stadsmission inför kommande samarbete.

 

Toppfoto: Skåne Stadsmissions direktor Lena Wetterskog Sjöstedt och Karin Heri, ansvarig för MFF i samhället, undertecknar avsiktsförklaringen för samarbetet.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan samarbeta med Skåne Stadsmission?
► Läs mer