Malmö kan göra mer för de hemlösa

Stockholms stadsmissions rapport Hemlös 2015 har i år valt att granska hur 26 kommuner jobbar för förhindra hemlöshet och utanförskap genom de allmännyttiga bostadsföretagen.
Bostadsbrist är ett stort problem i Sverige och drabbar särskilt ekonomiskt svaga hushåll. Hemlösheten i Sverige ökar. En anledning till ökningen är den rådande bostadsbristen. De som drabbas särskilt hårt är unga och studenter, äldre med låg pension, samt nyanlända och utsatta EU-medborgare.
Malmö kan använda allmännyttan i högre utsträckning
I rapporten har Stockholms Stadsmission undersökt hur kommunerna använder ett av de verktyg som står till buds för att påverka situationen, ägardirektivet, till de allmännyttiga bostadsföretagen. Trots att politikerna kan besluta att allmännyttan till exempel ska bygga billigt prioriteras istället dyra lägenheter.
Detta är en av faktorerna som driver människor med bristande betalningsförmåga till hemlöshet. Malmö får väl godkänt för sitt ägardirektiv, men mer kan göras. Enligt Malmö stads egen räkning fanns den 1 oktober 675 hemlösa barn i Malmö, en ökning med 45 % sen i fjol. Den främsta orsaken är att barnens familjer lever i fattigdom och utanförskap.
Stockholms Stadsmission har tillsammans med advokatfirman Roschier tagit fram ett förslag på ett ambitiöst ägardirektiv och efterlyser en tydlig vision för att motverka hemlöshet på nationell nivå. Sveriges kommuner måste planera bostäder som passar människor med en svagare ekonomi.