675 hemlösa barn

Malmö stad har presenterat sin kartläggning av hemlösa.

Den 1 oktober 2015 fanns 1333 hemlösa vuxna, att jämföra med 1142 år 2014.

Det är en ökning med 17%.

Som hemlös räknas person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare.

Det centrala i definitionen av hemlös är om personen har löst boendefrågan på mycket kort sikt eller inte alls. Den vanligaste orsaken till hemlöshet är strukturell, det vill säga personerna har inte någon känd problematik som missbruk eller psykisk ohälsa.

En särskilt drabbad grupp är familjer med barn. Idag lever 675 barn i hemlöshet i Malmö. Det är en ökning med 45%. 675 barn. Det motsvarar ungefär 25 skolklasser.

Många av de här barnen bor med sin familj på hotell eller vandrarhem som kommunen hyr per natt. Barn som lever i hemlöshet kan inte leva ett värdigt liv. Det kan vara svårt att få plats att leka och göra läxor. Föräldrarnas ovisshet inför framtiden drabbar barnen och de upplever oro och stress. Dagis och skola kan ligga långt från det tillfälliga boendet och det blir svårt att leka med kompisar.

Vi kan aldrig acceptera att barn lever i hemlöshet.