Om privata initiativ för att hjälpa hemlösa

Med anledning av flera privata initiativ för människor i hemlöshet vill vi på Skåne Stadsmission berätta hur vi arbetar, och varför vi inte kan samarbeta med privatpersoner som driver egen insamling eller socialt arbete i egen regi.

Skåne Stadsmission har över hundra års erfarenhet av socialt arbete. Vi är en stiftelse som bygger på idén om ett medmänskligare Skåne, och den visionen vill vi uppnå genom professionella och beprövade metoder. Vi ger akut hjälp som mat, kläder och när vi har möjlighet även tak över huvudet – men vi stannar aldrig vid välgörenhet. Våra erfarna och utbildade medarbetare är bland annat socionomer, jurister och sjuksköterskor och den akuta hjälpen kombineras med stödsamtal, rådgivning och ombudsmannaskap* i kontakt med myndigheter, för att de människor som kommer till oss ska få den information de har rätt till och den kraft de behöver för att förbättra sin livssituation.

I kombination med vårt stöd till enskilda personer arbetar vi också för att samhället ska ta det ansvar som vi menar att en välfärdsstat som Sverige ska ta. Vi använder vår erfarenhet och kunskap för att kräva ansvar av makthavare, och för att vara en del av lösningen. Vårt yttersta mål är att vårt arbete för människor i hemlöshet och fattigdom inte ska behövas – för vi menar att Sverige inte skulle behöva ha hemlöshet och fattigdom.

Volontärskap
I vårt arbete tar vi ofta hjälp av volontärer, privatpersoner som kommer till oss med stora hjärtan och stort engagemang. Denna hjälp är ovärderlig, både för oss som organisation och för människorna som söker hjälp och stöd hos oss. Volontärerna får utbildning och handledning, och deras engagemang sker på ett sätt som är säkert och hållbart både för dem och för våra besökare. Volontärskapet är det samarbete med privatpersoner som vi kan erbjuda, för det innebär att vi med hjälp av privat engagemang kan bedriva ett socialt arbete som vi tror på, som vi har erfarenhet av och kan utvärdera och utveckla. Vill du bli volontar? Klicka här!

Privata initiativ

Privatpersoners engagemang för att hjälpa medmänniskor är något vi alltid välkomnar. Vi tror på medmänsklighet och engagemang. Hjälp och stöd från människa till människa kan aldrig ersättas av något annat, men det är viktigt att den som erbjuder sin hjälp och sitt stöd till en människa i utsatthet också förstår vilket åtagande det är att hjälpa någon som hamnat i en så svår situation som hemlöshet.

Om du vill hjälpa en medmänniska på riktigt är det viktigt att ställa sig frågor som:
Hur länge kommer jag kunna hjälpa den här personen? Vad händer när jag inte längre kan ställa upp? Har personen förutsättningar att själv ta sig vidare? Hur hjälper jag personen att själv ta makten över sin situation i längden? Har jag de resurser och den kunskap som krävs om personens problematik? Kan jag hjälpa personen att få professionell hjälp? Hur hjälper jag personen att få rätt till sådant som samhället är skyldig att hjälpa till med?

Gillar vi inte samarbete?

Jo! Tillsammans är vi starkare, det är något vi är övertygade om. Vi samarbetar ofta och gärna med organisationer som delar vår vision och som kan komplettera våra insatser.

Finansiering och insamling

Skåne Stadsmissions arbete finansieras av bidrag från kommun, region och stat samt av bidrag från stiftelser och fonder samt insamlade pengar från företag och privatpersoner. Vi har 90-konto vilket innebär att vi är godkända och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är också som alla Sveriges stadsmissioner medlemmar i Giva Sverige, som är insamlingsorganisationernas intresseförening. Genom Giva förbinder vi oss att bedriva transparent och korrekt insamling. Den som skänker pengar till oss kan vara säker på att pengarna går till vårt arbete. Ibland får organisationer som vår kritik för att pengarna inte går direkt från privatpersoner och företag till enskilda utsatta individer. Men det är precis som det ska vara. För att bedriva professionell och långsiktigt arbete för att stötta individer och förändra samhället till det bättre krävs att vi har anställd personal. Här kan du läsa våra årsredovisningar: https://www.skanestadsmission.se/organisation/

Att ge pengar till privata initiativ kan kännas väldigt bra. Det är lätt att förstå och sätta sig in i hur pengarna ska användas och det är lätt att se glädjen hos mottagaren och känna att pengarna gör nytta.

När du ger pengar till privata initiativ är det viktigt att ställa sig frågor som:
Hur kan jag vara säker på att pengarna verkligen går till rätt sak? Kan jag kontrollera att pengarna kommit fram? Redovisar den som samlar in pengar sin ekonomi och hur pengarna används? Vilken typ av förändring vill jag att mina pengar ska bidra till? Kommer pengarna att göra långsiktig förändring för mottagaren eller finns det risk att personen hamnar i samma knipa så snart de insamlade pengarna är slut? Vill jag ha ett samhälle där individer är beroende av privatpersoners välvilja eller vill jag ha ett samhälle där människors grundläggande behov och rättigheter tillgodoses?

Ekonomiskt och materiellt stöd till Skåne Stadsmission
Privatpersoner som vill stötta vårt arbete kan bidra med pengar och/eller kläder och saker.

Pengar sätts i så fall in på gåvobankbankgiro 900-3252 Betalas via swish på 900 3252 eller här på vår hemsida.

Du kan också starta en egen insamling till förmån för Skåne Stadsmission. Hör gärna av dig till oss för idéer och tips! Mejla info@skanestadsmission.se
Läs mer om egna insamlingar här!

Att bli månadsgivare är det sätt som stärker vårt arbete allra mest, och på lång sikt. Månadsgivande ger oss en stabilitet och förutsägbarhet som gör att vi kan planera och effektivisera vårt arbete ännu mer. Här blir du månadsgivare!

Vad händer med kläder och saker som skänks till oss?
Vi tar emot nästan 100 000 kilo textilier per år, är det inte fantastiskt? Klädinsamling bidrar till minskat resursanvändande, vilket är bra för miljön och klimatet. Plagg kommer till nytta igen, mindre nyproduktion krävs och konsumtionen minskar. Men att lämna kläderna till oss gör gott på flera sätt:

  1. Kläderna sorteras på våra gåvoinlämningar i Malmö och Kristianstad. Här får människor som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att arbetsträna och på så sätt förbättra sina chanser till egen försörjning.
  2. Kläderna delas upp på gåvoinlämningen – många kläder går till våra verksamheter och delas där ut till människor som inte har möjlighet att köpa eget. Varma jackor, skor, jeans, t-shirt, tjocktröjor, mössor, ja massor av kläder kommer till nytta igen och värmer människor som annars skulle frysa.
  3. Andra kläder säljs i någon av våra fem second hand-butiker, fyra i Malmö och en i Kristianstad. Där får privatpersoner möjlighet att förnya garderoben både billigt och klimatsmart. Det är bra både för den som vill minska sin nykonsumtion och för den som har ont om pengar till att köpa nya kläder.
  4. Butikernas vinst går till Skåne Stadsmissions sociala arbete, så när du skänker saker bidrar du också indirekt med pengar som gör det möjligt för oss att hjälpa fler.

Vad tar vi emot?
När det gäller kläder tar vi emot allt som är torrt, helt och rent. Det är viktigt att vi inte får in blöta, trasiga och smutsiga kläder, för dessa tvingas vi kassera vilket kräver arbete och resurser från oss – resurser som ska gå till att hjälpa människor. Små mängder kläder (max 2-3 förslutna påsar) kan lämnas in i våra butiker, eller i våra insamlingscontainrar som vi i samarbete med Malmö FF ställt upp utanför Eleda Stadion. Större mängder lämnas in på gåvomottagningarna på Grönegatan 36 i Malmö eller Östra Vallgatan 25 i Kristianstad. Läs mer om vad vi tar emot här!

 

* Ombudsmannaskap syftar till att personer i hemlöshet ska få det stöd hen har rätt till från myndigheter samt hälso- och sjukvård. Ombudsmannaskap handlar om rådgivning, medföljande till myndigheter och praktiskt stöd i att till exempel skriva överklagande. Ombudsmannaskap görs för att skapa förutsättningar för en långsiktig förändring, att dela ut mat och kläder är viktigt och lindrar symptomen, men det räcker inte.