PRAT, PRAT, PRAT

shutterstock_477919282

Det pratas mycket.

Om sjukvården, om äldreomsorgen, om otryggheten, om integrationen, om jobben, om skatterna och om hur vi ska ha det här i landet.

Men hur vill vi ha det? Prat räcker inte, inte för oss på Stadsmissionen som dagligen ser en bister verklighet i vitögat.
Många mår dåligt i dagens Sverige och har ett liv vi inte ens kan föreställa oss. Många av barnen far illa och tusentals av dem är hemlösa. Det är svårt att ta in, men så ser det ut.
Att det snart är sommarlov är för många familjer en extra påfrestning. Då får inte barnen den dagliga och mättande skollunchen.

Ändå, de goda krafterna finns.

Där människor är rädda, hungriga och frusna, där finns det också hopp och värme, i bästa fall en plats att sova på och en matbit till den som är hungrig. Där finns en omtanke och en vilja till förändring – att hjälpa människor att komma på fötter igen.
Andra må prata sig hesa av alla löften i dessa valtider. Vi är luttrade men samtidigt hoppfulla. Vi tror på människans inneboende kraft att inte bara lyssna på allt prat utan att ta tag i verkligheten. Den verklighet som förtjänar att bli sedd och som är i stort behov av hjälp och stöd.

Vi kan inte lösa alla problem, men vi kan visa den medmänsklighet som finns där någonstans inom oss alla. Vi tror och hoppas på ett samhälle som har kraft att förändra nuet så att framtiden blir bättre.

Under tiden fortsätter vi att göra vad vi kan.