Samverkan mot utanförskap

Projektet ”Samverkan mot utanförskap” drivs av Skånes Stadsmission med bidrag från Europeiska Socialfonden, ESF. Projektet kommer att pågå under tre år med start 1 januari 2017. Projektet vänder sig till deltagare som på grund av psykiska, fysiska och psykosociala funktions- och arbetshinder har haft eller riskerar en lång tid av arbetslöshet. Det vänder sig också till utrikesfödda personer som vill öva svenska språket i vardagsmiljö. Syftet med projektet är att ge förbättrade möjligheter till utbildning, sysselsättning, arbete och deltagande i samhället.

Skånes Stadsmission erbjuder deltagarna olika former av arbetsträning, rehabilitering och praktik i våra sociala företag. I företagen erbjuds anpassade arbetsuppgifter i en trygg och välkomnande miljö. Arbetet i verksamheterna varvas sedan med individuella insatser, utbildningsdagar och gemensamma aktiviteter utanför arbetsplatsen. Arbetstider, arbetsuppgifter och stödinsatser anpassas efter varje enskild deltagares förutsättningar och behov.

Ute i verksamheterna har vi utbildade handledare som följer deltagarna och fungerar som stöd och motivation i det dagliga arbetet. Tillsammans med deltagaren har handledaren regelbunden kontakt med handläggare från arbetsförmedling och försäkringskassa. Arbetstider, arbetsuppgifter och stödinsatser planeras i samråd efter varje enskild deltagares förutsättningar och behov. Vi erbjuder arbetsplatser inom följande verksamheter:

  • Gåvoinlämning och lager (sortering och lagerarbete, prissättning och kvalitetsbedömning av varor)
  • Second hand-butiker (butiksarbete, kundbemötande och försäljning)
  • Café och restaurang (kundbemötande, matlagning, servering och disk)
  • Handtaget (godstransport, hemkörning av möbler och varor)
  • Remake (sömnad, design och konstruktion där gamla tyger och varor blir nya produkter)
  • Oblatbageri (bageri och förpackning)

För att få en plats hos oss kan antingen handläggaren eller deltagaren direkt kontakta:

Jenny Hubertsson 0766 – 47 15 37