Vad händer nu?

Nu har vi haft val i Sverige. Innebär det någon förändring? Det vet vi inte.

Det vi vet är att för människor som är hemlösa, som lider av psykisk ohälsa eller lever i fattigdom är situationen densamma – varje dag är en kamp för att hittar vägar ur en ohållbar livssituation.

Väldigt viktigt för många människor är vetskapen att du alltid kan komma till Stadsmissionens och få frukost. Vi serverar frukost årets alla dagar. Ändå är det kanske inte själva frukosten som är viktigast. Det kan vara samtalen. Att ha någon att prata med som inte dömer eller vänder bort blicken. Någon som tar sig tid att lyssna, som kan hjälpa till att ordna en kontakt med en myndighet, eller se till att man får träffa en sjuksköterska.
De människor som berörs finns alla i vår gemensamma närhet, även om vi inte alltid ser dem. Hjälp oss fortsätta bjuda dem på frukost.

Det är inte ett politiskt val, det är ett medmänskligt val. Tack för att du är en av dem som visar vad det betyder. Du behövs.

Skänk en frukost!