Trygga boende är under ständig utveckling

Trygga boende har funnits i fem år. Detta firades i somras med tårta och öppet hus i ett av våra kollektiv. Enhetschefen för Trygga boende,  Anna-Frida Eriksson, har varit med från starten och berättar lite om resans gång.

–Vårt Trygga boende för unga kvinnor och kvinnor med barn har utvecklats mycket under de fem åren det funnits. Det har varit en otrolig resa sedan första dagen, säger Anna-Frida. Vi möter väldigt många spännande, men framförallt starka, människor i vårt yrke. Det är något jag aldrig slutar förvånas över – all styrka som finns hos våra boende och den starka viljan att förändra sin situation.

När vi startade boendet 2013 började vi med fem lägenheter i Lindängen och då var vår största målgrupp unga vuxna i hemlöshet och nu fem år senare är det istället ensamstående kvinnor och kvinnor med barn. Trygga boende utvecklas hela tiden efter de skiftande behoven i samhället. Vi gör ständiga omvärldsanalyser för att följa utvecklingen. Vi strävar alltid efter att ha ett helhetstänk och se till våra boendes behov, berättar Anna-Frida.

I år startade vi till exempel ett språkcafé då många av våra boende uttryckte ett behov av att prata svenska men som av olika anledningar inte alltid möjlighet att göra det någon annanstans. Språkcaféet har blivit en succé. Förutom att träna på svenska har vi också kunnat jobba med folkbildning och en stor del i år har varit valet, där de boende har övat på att skriva debattartiklar.

I fjol bodde 32 barn hos oss, 12 av dem föddes under boendetiden. Med så många barn utvecklas verkligen verksamheten. Vi har till exempel i samarbete med Röda korset haft hjärt-lungräddning för att veta hur man gör om ett barn skulle drabbas av hjärtstopp.

–Vi är delaktiga i kvinnornas liv och mina medarbetare har som ett av många exempel fått klocka värkar och åka med in till BB!

Vi jobbar relationsbyggande och möter varje individ där hen befinner sig. Alla som bor hos oss får en kontaktperson, en individuell planering och blir erbjuden aktiviteter på boendet. Förutom det kan vi erbjuda en helhet som är unik eftersom Skåne Stadsmission är en relativt stor organisation. Vi har Stadsmissionshälsan för dem som behöver lättare akut vård, vi kan erbjuda juridisk rådgivning via Unga Forum och praktikplats i våra sociala företag. Det är ovanligt att kunna erbjuda en helhet som hjälper varje individ att gå vidare till eget boende och en sysselsättning som i sin tur kan leda till jobb. Förra året kom tretton personer vidare till eget boende.

–När jag tänker framåt så hade det bästa så klart varit om vi inte behövdes, att det inte fanns människor i hemlöshet, utan att alla hade bostad, säger Anna-Frida. Tyvärr tror jag inte det kommer ske inom den närmaste tiden. Vi kommer alltid sträva efter att möta de behov som finns. Det som händer på global nivå påverkar oss på lokal nivå. Vi kommer att ta oss an de utmaningar som finns i samhället, alltid sträva efter att bli bättre och aldrig sluta utvecklas.

 

OM TRYGGA BOENDE

Trygga boende är ett boende för hemlösa ungdomar, kvinnor samt barnfamiljer i kollektiv boendeform samt lägenheter. När man flyttar in hos oss får den boende en kontaktperson och tillsammans skapar de en individuell planering så att den boende ska få ett så bra stöd som möjligt. Vi stöttar upp med det mesta så som, kontakt med förskola och BVC, söka arbete, kontakter med myndigheter, bostadssökande och mycket mer.  Vi har även stödsamtal. Personalen är MI utbildad. Boendet beviljas via socialtjänsten. Läs gärna mer om hur vi arbetar.