En trygg start i Sverige – en bred samverkan för att hjälpa flyende från Ukraina

För att snabbare hjälpa de som flyr från Ukraina till Sverige sjösätts nu initiativet En trygg start i Sverige. Där samlas ett antal ideella organisationer och näringslivet i ett gemensamt projekt för att hjälpa så många som möjligt till en bra start i Sverige med fokus på ett tryggt första boende. 

Anmäl boende här: www.tryggstartisverige.se

I nuläget är de flyende främst kvinnor, barn och äldre. Den första akuta frågan när de anländer i Sverige är att säkerställa att de får någonstans att bo. Det måste ske fort och på ett sätt som säkerställer att de, inte minst barnen, får en så trygg, säker och stabil tillvaro så snabbt som möjligt.

Airbnb.org, Beredskapslyftet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner skapar tillsammans en process för ett tryggt mottagande av flyende från Ukraina och kompletterar det arbete som görs av bland annat Migrationsverket, kommuner och MSB. Genom att addera bakgrundskontroller, intensivutbildningar och volontärer skapas en tryggare process för alla.

– Vi märker ett stort privat engagemang för de flyktingar som nu kommer till Sverige. Ingen som söker trygghet från krig ska behöva sova på otrygga och riskfyllda platser. Samarbete och innovativa metoder tillsammans med svenskarnas fantastiska engagemang bidrar till ett tryggt mottagande och snabb hjälp under första tiden här i Sverige, säger Jonas Wihlstrand, generalsekreterare Sveriges Stadsmissioner.

Genom Airbnb.org kan privatpersoner och företag göra delar av sina hus och lägenheter tillgängliga säkert och snabbt i två till fyra veckor för att på det sättet ge myndigheterna mer tid att lösa den långsiktiga boendefrågan. Rädda Barnen står för matchningen med familjer i behov av boende och tillsammans med Stadsmissionen också för volontärer som kan hjälpa till med myndighetskontakter och praktiska frågor. En trygg start i Sverige kanaliserar också, via Beredskapslyftet, intresset från medarbetare i näringslivet att erbjuda boende och ställa upp som volontärer. Vid starten går information ut till över 100 000 medarbetare inom ett 30-tal bolag i Sverige.

– Samverkan är en nyckelfaktor för att snabbt kunna hjälpa så många som möjligt. Vi får inte underskatta den stora kraft som redan nu verkar lokalt där nätverk och föreningar erbjuder stöd till personer på flykt. Dock finns det i det akuta skedet, stor risk att familjer på flykt tvingas till mindre trygga boendeformer. Det finns också risker med initiativ som saknar trygghetssystem för de som tar emot personer på flykt. En trygg start i Sverige kan göra stor skillnad, vi samlar de som vill hjälpa till och de som behöver hjälp samtidigt som vi skapar så säkra lösningar som möjligt, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

– Den väpnade konflikten i Ukraina skapar en utveckling där miljoner människor drabbas ohyggligt hårt. Samtidigt är viljan att hjälpa till enorm. Vi använder nu våra nätverk och resurser för att förhoppningsvis kunna bidra till en tryggare start i Sverige för fler, säger Oscar Stege Unger, medgrundare till En trygg start i Sverige.

Skåne Stadsmission kommer måndagen 28/3 att öppna en trygg mötesplats för familjer från Ukraina som bor i tillfälliga boenden och behöver en plats för gemenskap, lek och samhällsvägledning. Läs mer om den här!

Fakta: En trygg start i Sverige
Genom Airbnb.org kan privatpersoner och företag göra delar av sina hus och lägenheter tillgängliga säkert och snabbt i två till fyra veckor för att på det sättet ge myndigheterna mer tid att lösa den långsiktiga boendefrågan. Rädda Barnen står för matchningen med familjer i behov av boende och tillsammans med Stadsmissionen också för volontärer som kan hjälpa till med myndighetskontakter och praktiska frågor. En trygg start i Sverige kanaliserar också, via Beredskapslyftet, intresset från medarbetare i näringslivet att erbjuda boende och ställa upp som volontärer. Vid starten går information ut till över 100 000 medarbetare inom ett 30-tal bolag i Sverige.

Partners är Airbnb.org, Beredskapslyftet, Rädda Barnen och Stadsmissionen. Flera andra organisationer såsom World Childhood Foundation, UNICEF Sverige och UNHCR kommer också delta i arbetet med sin expertis och välkomnar det varmt. Fler samarbeten med både hjälporganisationer och näringsliv kommer dessutom sökas för att vi ännu bättre ska kunna bidra till de stora behov av stöd som finns.

Några tips till dig som öppnar upp ditt hem

Vi ser just nu ett enormt engagemang från privatpersoner för att öppna upp sina hem och på andra sätt stötta människor som flyr från krigets Ukraina. Det är en solidaritet som värmer hjärtat, och med vår erfarenhet av att stötta fadderhem vill vi dela med oss av några tips här!