Att tänka på när du öppnar upp ditt hem för människor på flykt

Vi ser just nu ett enormt engagemang från privatpersoner för att öppna upp sina hem och på andra sätt stötta människor som flyr från krigets Ukraina. Det är en solidaritet som värmer hjärtat, och med vår erfarenhet av att stötta fadderhem vill vi dela med oss av några tips.

  • Kom överens med familjen om hur länge de kan bo hos er. Det är bra för alla inblandade att veta. Det kan vara bättre att sätta ett datum och sedan förlänga än att inte bestämma någon tid alls.
  • Kom överens med familjen hur ni vill göra med måltider, ex laga tillsammans eller laga mat var för sig.
  • Kom överens med familjen hur ni vill ha det hemma t.ex vad gäller städning, tider, besök etc.
  • Respektera familjens integritet och för inte vidare eventuell känslig information till andra.
  • Har du ekonomisk möjlighet att hjälpa familjen med mer än boende? Var beredd på att den dagersättning som familjen får från Migrationsverket inte är hög. Många organisationer kan stötta med kläder och mat, så försök att hjälpa familjen att hitta information om detta. Här finns kläder att hämta i Kristianstad. I Malmö har vi en öppen mötesplats där vi också kan stötta med en del kläder och hygienartiklar.
  • Om det flyttar in barn hos dig så är det viktigt att det finns utrymme för både lek och vila. Barn kan ofta bearbeta jobbiga händelser genom sin lek. Det brukar också vara bra för barn att så fort som möjligt kunna återgå till sina rutiner. Rädda barnen har mycket bra material för att stötta barn i kris. 
  • Besök din kommuns hemsida för information kring skolor och förskolor för barnen. Om familjen bara är hos dig tillfälligt så var noga med att informera om att det inte är säkert att en mer långsiktig placering blir i samma kommun. Det är ännu oklart hur antalet platser kommer att fördelas i landet.
  • Hjälp gärna familjen att registrera sig hos Migrationsverket, numera går det att göra den inledande registreringen digitalt.
  • Om familjen behöver hjälp med boende behöver de fysiskt söka sig till Migrationsverket.
  • Vissa stadsdelar i Malmö, Åstorp, Perstorp, Landskrona, Helsingborg och Kristianstad är inte tillåtna att skriva sig på om familjen är i behov av ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Du hittar mer information om detta här: Eget boende – Migrationsverket

Jag vill erbjuda mitt boende till någon från Ukraina

Letar du information om hur du erbjuder ditt boende till någon på flykt? Läs mer här!

 

Lite om privata initiativ och varför det är bra att också samarbeta med en etablerad organisation.