Inlägg

Goda nyheter i migrationsärenden

Migrationsverket prövar nu flera ungdomars ansökningar om förlängt uppehållstillstånd på nytt. Detta efter att bland andra Skåne Stadsmissions jurist överklagat tveksamma beslut.

Oklarheterna kring den så kallade gymnasielagen är många, och Skåne Stadsmission har vid flera tillfällen lyft fram de orimliga och ibland omöjliga krav som ställs på ungdomar som redan lever i en utsatt situation. Att klara studier och sedan krav på en varaktig anställning utan stöd till basbehov som boende och mat är bara en del – dessutom har det varit väldigt svårt för ungdomarna att få klara besked om vilka utbildningar som varit godkända, något som även myndigheter och skolor haft svårt att reda ut.

– Vi har lagt mycket kraft på att reda ut oklarheter i lagtexten, och sedan arbetat intensivt med att stötta såväl skolor som myndighetsrepresentanter men framförallt ungdomarna själva i att förstå denna snåriga lag, säger Anders Roos, jurist på Skåne Stadsmission och en av de personer som är mest insatta i lagen.

Anders Roos, jurist på Skåne Stadsmission. Foto: Mikael Jägerskog

Efter att ha beviljats uppehållstillstånd i 13 månader enligt den så kallade nya gymnasielagen var det många ungdomar som fick avslag när de sedan ansökte om förlängt uppehållstillstånd. Inte sällan var det för att ungdomarna inte studerade på ”rätt” utbildning.

– Detta var något som vi tidigare varnat om. Kunskapsbristen om vilka utbildningar som ger rätt till förlängning har varit utbredd hos viktiga aktörer. Dessutom har förutsättningar för många ungdomar – oaktat egna prestationer – gjort det nästintill omöjligt att hinna påbörja en sådan utbildning innan ansökan om förlängning.

Anders berättar att han därför sedan våren 2020 försökt få Migrationsverket att pröva nya ansökningar om förlängt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen för ungdomar som fått ett slutgiltigt avslag på sina ansökningar, men därefter lyckats komma in på ”rätt” typ av utbildning. Migrationsverket har inte velat pröva dessa ansökningar med motiveringen att det inte är möjligt när ungdomarna har gällande utvisningsbeslut. Istället har ansökningarna behandlats som så kallade verkställighetshinder, vilket gjort att besluten inte kunnat överklagas.

Nu har dock Migrationsöverdomstolen avgjort ett vägledande mål i vilket det konstaterades att Migrationsverket inte kan avvisa en ansökan om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen för att den kommit in efter att tidigare uppehållstillstånd löpt ut. Detta avgörande har även fått betydelse för frågan om en ny ansökan om förlängning enligt gymnasielagen.

– Migrationsöverdomstolens förtydligande har lett till att Migrationsverket nu tagit emot och prövar flera nya ansökningar om förlängt uppehållstillstånd som jag hjälpt ungdomar att skicka till Migrationsverket. Detta är väldigt goda nyheter eftersom det innebär att ungdomar som beviljades uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen men sen fick ett slutgiltigt avslag på sin förlängningsansökan kan få en ansökan om förlängning prövad på nytt om de nu studerar på en utbildning som ger rätt till förlängt uppehållstillstånd, säger Anders Roos.

Skåne Stadsmission värnar sina deltagares integritet. Därför har personerna på bilden inget med texten att göra. Bilden i topp är tagen av Apelöga bildbyrå.

”Den här nya lagen kan ändra mitt liv”

Idag har Migrationsöverdomstolen i två domar avgjort frågan om den nya gymnasielagen får användas av migrationsverket och migrationsdomstolarna. Vi välkomnar domen och hoppas att lagen nu blir en verklig möjlighet till inkludering på längre sikt för de utsatta ungdomar som ofta under lång tid levt utanför samhällets trygghetssystem utan rätt till varken boende eller skola. Skåne Stadsmissions barn- och ungdomsverksamhet Unga Forum möter varje dag de barn och unga som hamnat utanför samhällets trygghetssystem och under de senaste fyra månaderna har vi haft ca 200 rådgivningstillfällen som handlar om frågor som unga haft om den nya gymnasielagen. Vi ser fram emot att Migrationsverket börjar fatta beslut så snabbt som möjligt och att ungdomarna erbjuds det stöd kring boende och skolgång de behöver för att kunna studera för att ges en verklig möjlighet till inkludering i vårt samhälle på längre sikt. 
Så här uttrycker en 19-åring från vår verksamhet sina förhoppningar om vad den nya gymnasielagen betyder för honom: ”Den här nya lagen kan ändra mitt liv. För att jag var papperslös. När man är papperslös tänker man att man inte man göra någonting, man fastnar. Då när man får stanna tänker man att man är fri, man kan studera man kan göra allt, bra saker, man är inte rädd för någon längre. Det ändrar mitt liv.”
En 18-årig kille som blivit papperslös på grund av att hans offentliga biträde glömt bort att överklaga avslagsbeslutet från Migrationsverket: ”Jag vet inte vad jag ska göra då – om jag får uppehållstillstånd löser det en del av mina problem som att jag får stanna i Sverige. Jag trivs i Sverige, här i Malmö är en bra plats för möjligheter. Jag har inte mycket plats i mitt huvud när jag har så mycket tankar. Det är svårt att tänka när jag oroar mig hela tiden. Det finns skillnad mellan mitt liv nu och det liv jag hade innan jag flydde. Det är inte samma liv. Det hjälper lite om jag får uppehållstillstånd nu. Jag vill bli CNC-operatör, många av mina vänner pluggar till det. Det är ett bra jobb och man kan jobba i alla länder.”
Många av våra unga vill hjälpa andra i utsatta situationer. En 20-årig person som levt i Sverige i mer än tre år säger: ”Om jag skulle få uppehållstillstånd har jag lovat mig själv att hjälpa andra, jag har sett så mycket, jag har sovit ute på parkbänkar. Har sett en familj med ett sjukt barn med cancer som sover ute i parken. De hade ingenting. Det var fruktansvärt.”