Ett stort tack till alla er som medverkade i vår politikerdebatt igår!

Igår fick Skåne Stadsmissions och Faktums deltagare möjlighet att ställa sina mest relevanta frågor till representanter från Moderaterna (M), Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Sverigedemokraterna (SD).

Stort fokus låg på bostadsfrågor, integration, kriminalitet och självklart den mest aktuella frågeställning bland gårdagens publik – hur kan vi minska hemlösheten? Representanterna fick besvara de aktuella frågorna och ge så bra insyn i partiets kärna som möjligt.

Efter avslutad debatt pratade vi med deltagande Simeon som stod och beundrade den färgglada konsten som prydde väggarna i Moriskans spegelsal, skapad i Café Davids kreativa verkstad. Vi frågade Simeon vad han tyckte om kvällens debatt och vilket av kvällens ämnen som var det allra viktigaste för honom.
Han berättade att han vet en del om politik och det aktuella valet, men vill gärna lära sig mer och det var just därför han var på plats denna kväll. Den viktigaste frågan för Simeon var bostadsfrågan, då detta varit den stora utmaningen i hela hans liv. Han tyckte att bostadsfrågan och hemlöshetsfrågan lyftes mycket under kvällen, men att politikernas svar var distanserade från verkligheten och det rådande problemet.
”Politiker är långt bort från verkligheten, det vet man när man träffar så mycket människor som jag gör varje dag!” – Simeon

Politikerdebatten är en del i det demokratiprojekt som Skåne Stadsmission driver för att öka valdeltagandet. Ett stort tack till Faktum och Folkuniversitet som var med och arrangerade kvällen. Vi vill även tacka Carina Nilsson(S), Magnus Olsson(SD), Hanna Thomé(V), Noria Manouchi(M) och moderator Hans Swärd, som är professor i socialt arbete vid Lunds universitet.