Välkommen på heldag om social mobilisering!

Den 3 december släpper Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner boken Social mobilisering – Lärdomar från fyra svenska städer och bjuder in till seminarier, samtal och workshops med tema mänskliga rättigheter och social mobilisering.

Kom, lyssna, diskutera och byt kunskaper med människor som har organiserat sig, forskare, kulturarbetare och civilsamhälle. Dagen är kostnadsfri och genomförs i samarbete med Malmö högskola och med stöd av Svenska Postkod Lotteriet.

Hela programmet hittar du här.

Glöm inte att anmäla dig här!

Tid: 10.00-17.00
Plats: Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10

Vi bjuder på lunch!

 

Varmt välkomna!

 

Samarbete med Coca-cola inför jul

Skåne Stadsmission har genom Sveriges Stadsmissioner inlett ett samarbete med Coca-Cola i Sverige. Situationen för människor i utsatthet och ensamhet uppmärksammas. Varje gång du registrerar koden i en kork på en Coca-Cola-flaska skänker Coca-Cola i Sverige ett bidrag till måltider i Stadsmissionernas verksamheter. Målet är att Coca-Cola i Sverige skänker totalt 100.000 måltider – ju fler som engagerar sig ju fler måltider blir det.

Se mer på om hur du gör här.

 

Malmös kockar gästar Café David

12011206_1666987643543531_7561753534078191006_n

Den här veckan har Café David gästats av några av Malmös bättre kockar. Malmö älskar mat har tillsammans med vår leverantör Menigo som stått för råvarorna  bjudit Café Davids deltagare på gratis mat. I vanliga fall kostar den 30 kronor.

Vi är många som är nyfikna men maten är till för de som vanligtvis kommer till Café David.

Ett varmt tack från oss på Skåne Stadsmission!

12063750_1666987746876854_4313808889888266453_n

Älggryta stod på menyn under torsdagen.

12065892_1666987726876856_472047831437985689_n

 

 

Barn och ungdomsrapport 2015

Stockholms Stadsmissions Barn- och ungdomsrapport 2015

Det finns i dag brister i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Sverige. Många av dessa brister bottnar i att ingen bär helhetsansvaret för mottagandet. Det nuvarande systemet med gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare fungerar dåligt – något en dryg fjärdedel av överförmyndarna i storstadsområdena bekräftar. Kvaliteten varierar kraftigt och fler gode män behövs. Det visar en ny rapport från Stockholms Stadsmission som efterlyser ett större ansvarstagande från nationella och kommunala beslutsfattare.

I år beräknas 12 000 ensamkommande barn och unga söka asyl i Sverige. Trots det har ingen myndighet ett uttalat huvudansvar för mottagandet. Det gör att ensamkommande barn och unga lätt hamnar mellan stolarna och inte får det stöd och den hjälp som de har rätt till och är i stort behov av.

– Sprickorna i den lagstiftning som reglerar åtaganden för ensamkommande flyktingbarn och unga börjar bli allt synligare. Samtidigt görs det väldigt lite för att åtgärda kända systemfel. Allas ansvar blir lätt ingens ansvar, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission.

Utdrag ur Barn- och ungdomsrapporten 2015 med tema ”Ensamkommande barn och unga”:

  • Drygt 1 av 4 överförmyndare anser att systemet för gode män och särskilt utsedda vårdnadshavare fungerar dåligt
  • 71 procent av de svarande hade behov av att rekrytera fler gode män under 2014.
  • 1 av 3 överförmyndare anser att det försvårar rekryteringen av gode män att de även arbetar som särskilt utsedda vårdnadshavare.
  • Endast 29 procent av överförmyndarna har ingripit när de har mött bristande arbete under 2014
  • Överförmyndare anmärker på att det finns för många aktörer som ansvarar för de ensamkommande barnen och ungdomarna – vilket försvårar arbetet

”Regering och kommuner måste följa barnkonventionen”

Stockholms Stadsmission vill se en skärpning av systemet och efterfrågar en starkare nationell och regional kunskapsdelning och samordning genom skapandet av ett nationellt kunskaps- och resurscenter för att säkerställa kvaliteten i mottagandet.

– Sveriges regering och kommuner måste börja följa barnkonventionen fullt ut och skapa så goda förutsättningar som möjligt för att ge alla barn och unga, oavsett ursprung, en trygg och säker uppväxt. Vi efterlyser en långsiktig plan, tydlighet i ansvaret och en förändring i systemet för att säkerställa barnens rättigheter, avslutar Marika Markovits.

Läs hela rapporten

 

Fattigdomsrapport

I samarbete med Magnus Karlsson, docent vid Ersta Sköndal Högskola, har Sveriges sju stadsmissioner tagit fram ett underlag som visar hur den svenska fattigdomen ser ut i verkligheten. De samlade erfarenheterna från stadsmissionernas sociala verksamheter som nu sammanställts i årets fattigdomsrapport tydliggör att bortom myndigheternas statistik finns ett utanförskap som är mer långtgående än man tidigare trott. Det handlar inte bara om människor som av olika skäl inte har tillgång till de allmänna välfärdssystemen, som EU-migranter och papperslösa. Bland de allra fattigaste i vårt samhälle finns också en grupp människor som egentligen borde ha rätt till stöd men som av någon anledning inte får det, individer som av olika skäl hamnat mellan stolarna.

I diskussioner om fattigdom görs en distinktion emellan absolut och relativ sådan. Båda är lika viktiga att lyfta eftersom de på olika sätt påverkar människors livssituation på ett negativt sätt. Samtidigt har den absoluta fattigdomen under lång tid setts som något som främst finns på andra håll i världen. I den offentliga bilden av Sverige har de allra fattigaste definierats bort. Det har blivit en sanning att i välfärdslandet Sverige har alla människor i alla fall mat på bordet och tak över huvudet. Att vi har ett skyddsnät utan maskor. Så är det inte. Magnus Karlsson har i sina studier kunnat urskilja åtminstone två nivåer av fattigdom som ligger under den officiella definitionen, vilken oftast syftar till människor som är berättigade till ekonomiskt bistånd.

Sveriges Stadsmissioner hoppas att Fattigdomsrapporten skall leda till en mer djupgående diskussion om fattigdom i vårt land. Rapporten kommer att vara återkommande eftersom det finns ett stort behov av mer omfattande kunskap om fattigdom, och ett behov av, att lyfta fattigdomsfrågan högre upp på samhällets agenda. Vi måste bryta tystnaden kring den absoluta fattigdomen i Sverige.

Läs Fattigdomsrapporten 2015

För mer information:

Cecilia Bruhn
Chef Kommunikation och insamling, Skåne Stadsmission
0766-471509

Karin Timm Östlund
Kommunikatör Sveriges Stadsmissioner
Tel 070-090 39 37

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås. Rapporten har arbetats fram på uppdrag av Riksföreningen Sveriges stadsmissioner med finansiering från Svenska PostkodLotteriet.

Återwin-win

I samarbete med Mobilia samlar vi in kläder mellan den 18-27 september. att åptervinna är en win-win för alla. De kläder vi får in delar vi ut i våra sociala verksamheter eller sälje ri våra second hand-butiker. All vinst i butikerna går tillbaka till vår verksamhet.

Så rensa garderoben och skänk till återwin-win!

 

 

Tack alla lottköpare!

Med medel från PostkodLotteriets lottköpare har vi på Skåne Stadsmission kunnat ordna en mötesplats för ungdomar som befinner sig i svåra situationer.

Vi kan alla hamna i en situation där man behöver stöd. Stöd från en omgivning som bryr sig. I en utsatt situation kan en frukost i gemenskap, en kopp eftermiddagskaffe eller någonstans att ta en varm dusch innebära den skillnad som behövs för att man ska se ett ljus i mörkret.

Ibland kan stöd komma i form av uppmuntran, andra gånger genom terapi eller ekonomiskt stöd. Men oavsett vilket, så bidrar ni lottköpare till att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete.

Med medel från PostkodLotteriets lottköpare har vi på Skåne Stadsmission kunnat ordna en mötesplats för ungdomar som befinner sig i svåra situationer. Vi har kunnat erbjuda boendemöjligheter för de som inte kan bo kvar hemma och stödsamtal och rådgivning åt de som behöver.

Det vill vi tacka er för!

Fantastisk utdelning från PostkodLotteriet

Den 4 mars delade PostkodLotteriet ut hela sin vinst för 2014 på 1,18 miljarder kronor till ett 50-tal ideella organisationer. Sveriges Stadsmissioner fick ta emot hela 21 miljoner kronor!

Skåne Stadsmission är en av sju medlemsorganisationer i Sveriges Stadsmissioner, som får del av PostkodLotteriets utdelning. I år fick Sveriges Stadsmissioner hela 21 miljoner kronor! Med medel från PostkodLotteriets lottköpare kan vi på Skåne Stadsmission fortsätta vårt viktiga arbete med att ge stöd, gemenskap och mänsklig värme till alla de män och kvinnor, barn, unga och äldre som av olika orsaker lever i utsatthet och hemlöshet.

Varmt tack till PostkodLotteriet och alla de lottköpare som har gjort utdelningen möjlig!

Skåne Stadsmission deltar i SVT Debatt

I kväll kl 22.00 på SVT1 deltar Johanna Saunders, socialchef på Skåne Stadsmission, i SVT Debatt.

EU-migranter och avhysningen av boplatsen i Pildamsparken i Malmö är temat för programmet.

Kontakt press och media: Cecilia Bruhn 0766-471509

Kontakt Johanna Saunders: 0766-471515

Lions i Malmö stödjer Unga Forum

I samband med alla hjärtans dag den 14 februari arrangerade Lions i Malmöen ljusmanifestaion på Gustav Adolfs torg i Malmö. Förbipasserande kunde köpa ljus och alla intäkter gick oavkortat till Stadsmissionens Unga Forum i Malmö.

I veckan överlämnades gåvan under ett besök på Unga Forum. Stort tack!