Skåne Stadsmission vill höja kunskapen om rasprofilering

”Du ser ut som någon vi letar efter”. Har du blivit stoppad av polisen och fått höra den meningen är du sannolikt inte vit. Skåne Stadsmission vill att rasifierade ungdomar i Skåne ska ha kunskap om rasprofilering och känna till sina rättigheter om de utsätts för rasprofilering och diskriminering.

– Just nu är fokus på rasprofilering och polisvåld i USA, och det är lätt att tänka att vi inte har problem här hemma. Men vi som arbetat med ungdomar i Malmö i många år vill synliggöra och lyfta vad vi ser i Sverige och Skåne, med särskilt fokus på barn och unga och deras rättigheter, säger Liv Palm, enhetschef på Skåne Stadsmissions verksamhet för barn och unga.

Skåne Stadsmission har därför tagit initiativ till projektet ”Du ser ut som någon vi letar efter – rasprofilering utifrån ungas egna röster” och nu beviljats drygt 700 000 kronor från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, ett bidrag till verksamheter som aktivt arbetar för att motverka rasism och intolerans. Projektet kommer att startas i september 2020 och pågå under ett år.

Leandro Schclarek Mulinari, vid Stockholms Universitet, har skrivit rapporten Slumpvis Utvald om just rasprofilering.

– Min forskning visar att bli stoppad och kontrollerad av polisen i Sverige tillhör en vardaglig erfarenhet för vissa grupper, inte minst unga män. Trots det finns det en stor kunskapslucka kring rasprofilering. Därefter är det extra roligt att detta projekt beviljats stöd. Jag ser fram emot att följa arbetet, säger Leandro Schclarek Mulinari.

– Utöver rapporten Slumpvis utvalt finns det ganska lite kunskap om etnisk profilering i Sverige och väldigt lite som belyser ungdomars perspektiv och erfarenheter, så där ser vi verkligen att vi fyller ett behov, säger Liv Palm.

Just nu pågår rekryteringen av en projektledare, som ska vara en person som själv har erfarenhet av frågan. I projektet samverkar Skåne Stadsmission med Malmö Mot Diskriminering, med det gemensamma målet att ungas röster och berättelser ska få höras och att de som utsätts för rasprofilering ska få sina ärenden rättvist prövade. Projektet kommer bland annat att anordna workshops, seminarier och interaktiva övningar.

– Vi vill bidra till ökad kunskap i samhället och en ökad förståelse för att detta är ett reellt problem som många unga lever med varje dag, avslutar Liv Palm.

FAKTA: Ordet rasprofilering är taget från engelskans ”racial profiling” och betyder att någon, ofta polisen, antar att en person har vissa beteenden på grund av sitt utseende eller etniska tillhörighet.