Värmestugor i Malmö

Ingen människa ska behöva frysa ihjäl! Värmestugorna är en akut lösning på hemlöshet bland unga och vuxna i Malmö. De två värmestugorna är öppna för alla. Värmestuga Vuxen har 50 platser och riktar sig till människor över 25 år. Här finns möjlighet att äta, vila och värma sig. Värmestuga Ung har 25 platser och riktar sig till unga mellan 18 och 25 år. Även här bjuds det på mat och vila. Värmestuga Ung driver också frukostklubben, med rådgivning och stödsamtal på morgonen.

Värmestugorna håller öppet från mitten av december till mitten av april och är ett samarbete mellan Skåne Stadsmission, Fryshuset, Röda Korset Malmökretsen och Svenska Kyrkan Malmö på uppdrag av Malmö stad genom ett idéburet offentligt partnerskap.

Bakgrund

Vintern 2015–2016 började kulturhuset Kontrapunkt och Svenska kyrkan att driva tillfälliga insatser för värme och tak över huvudet för flyktingar och andra behövande i Malmö under vintermånaderna. Samarbetet utökades med fler organisationer och verksamheten växte i takt med behoven. Under våren och sommaren 2019 bjöd vi i de ideella organisationerna in tjänstepersoner och förtroendevalda i Malmö Stad, samt fastighetsägare i staden, till dialog gällande hemlöshetsproblematiken. Målet var att säkerställa en långsiktig lösning för kommande år och resultatet blev ett tvåårigt idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Malmö stad genom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Det innebär att Malmö stad finansierar delar av verksamheten, såsom lokalhyra och delar av personalkostnader, men helt avgörande för att värmestugorna ska kunna hålla öppet är Malmöbornas ideella insatser.

Så arbetar vi

Samarbetet kring värmestugorna sätter individernas behov i centrum. Genom att samarbeta kan vi gemensamt skapa en bättre helhetslösning där våra olika kompetenser samverkar för att bistå människor med det stöd de behöver. Värmestugorna handlar inte bara om att människor inte ska frysa ihjäl under kalla vinternätter. I och med att alla inblandade organisationer på olika sätt arbetar med mer långsiktigt stöd till människor i utsatthet kan värmestugan bli en första kontakt som leder till att en person får hjälp med hela sin situation.

Nyheter