Vi står trygga i vår värdegrund – och anger inte

Skåne Stadsmission kommer alltid att verka och värna för ett samhälle som står upp för medmänsklighet och som följer Barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

I mötet med den utsatta människan är det hennes behov och utsatthet som spelar roll, inte huruvida hennes papper är i ordning. 

Vi på Skåne Stadsmission träffar varje dag människor som lever i social och ekonomisk utsatthet. Anledningarna till utsatthet och livshistorierna som lett fram till den situation en människa befinner sig i, är lika många som antalet människor som vi möter. Vissa kanske kan anses vara självförvållade, vissa har haft otur – många har redan från början haft ofördelaktiga förutsättningar.

Livet händer. Alla kan hamna i en utsatt position, oavsett om det är i din egen hemstad – i lokalområdet där du känner dig någorlunda trygg – eller i ett land på andra sidan jorden.
Men för oss spelar anledningen till att en människa hamnat i utsatthet ingen roll. Det är den hungriga människan som står framför oss, som kanske inte ens har möjlighet att köpa blöjor till sitt barn, som är den viktiga. Det är det mötet som spelar roll.

Vi är en trygg plats

Stressen och pressen det medför att leva i utsatthet bryter ner människor och i många lägen är det som vi på Skåne Stadsmission kan bidra med – förutom rent praktiska saker – att möta, lyssna och, för åtminstone en kort stund, vara en trygg plats.

Vi kommer alltid att stå trygga i vår värdegrund: ”Vi möter människan där hon är, vägleder henne utifrån hennes förutsättningar och i en jämlik relation gemensamt formar vägen till förändring”. I vårt arbete och våra möten, inte minst på vår verksamhet för unga och barnfamiljer, är också Barnkonventionen och inställningen att barn har obestridliga rättigheter, en självklarhet.

Redan nu har debatten om ett införande av en anmälningsplikt skapat oro hos människor som vi träffar. Människor som nu inte har en enda trygg plats och som oundvikligen kommer att försvinna längre in i det skuggsamhälle som förespråkare för det nya lagförslaget säger sig vilja luckra upp.

Barn riskerar fara illa

Och det är barnen som kommer drabbas allra hårdast. Vuxna människor kan i vissa fall göra val – ibland må de vara omöjliga i praktiken – medan barnen sällan har den möjligheten. De kan inte välja. Redan utsatta barn riskerar att bli extremt utsatta, då föräldrar kan komma att hålla dem borta, inte bara från skola och vård, utan även från hjälp och aktiviteter från civilsamhället. De riskerar att bli utnyttjade och fara väldigt illa.

Vi, som aktör i civilsamhället, har en viktig funktion i det mellanrum som ofta uppstår mellan människor i socialt utsatta livssituationer och med svenska institutioner och myndigheter. Det finns ett stort – och växande – behov av att vara en brygga och att medla däremellan. Även om vår verksamhet i nuläget inte verkar utredas för ett införande av en anmälningsplikt, så är det självklart för Skåne Stadsmission att i solidaritet med andra yrkesgrupper – framför allt inom vård och skola – poängtera vår inställning till denna utredning.

Står upp för medmänsklighet

Vi förstår att det i ett samhälle är viktigt att upprätthålla ett gemensamt kontrakt, i vilket det är myndigheter och domstolar som bestämmer vilka som ska få vara i Sverige. Men för att upprätthålla detta kontrakt är det minst lika viktigt att vi alla får förtroende att sköta vårt grunduppdrag för att göra samhället bättre. För en lärare, sjuksköterska eller kurator är det uppdraget aldrig detsamma som för en gränspolis.

Sandra Grahn, socialchef på Skåne Stadsmission

Foto: Ronnie Kronblad

Skåne Stadsmission kommer att fortsätta stå upp för medmänsklighet och mänskliga rättigheter. Precis som vi har gjort i mer än 100 år.

SANDRA GRAHN, socialchef på Skåne Stadsmission

***

Läs mer om hur du kan bidra och tillsammans med oss kämpa för de som kämpar.

Läs mer om hur du blir månadsgivare till Skåne Stadsmission.

 

Personerna på bilden ovan artikeln har ingenting med innehållet att göra.