Inlägg

Sveriges Stadsmissioner drog vinstlotten – igen!

14-03-2016. Stockholm. Postkod Lotteriets förmåntagarfest 2016, Berns, Stockholm. Foto: Gustav Mårtensson

14-03-2016. Stockholm.
Postkod Lotteriets förmåntagarfest 2016, Berns, Stockholm.
Foto: Gustav Mårtensson

Under måndagskvällen delade Svenska PostkodLotteriet ut lotteriets hela överskott på över en miljard kronor. Sedan 2008 får Sveriges Stadsmissioner som förmånstagare del av PostkodLotteriets överskott och har med årets utdelning tagit emot totalt 180 656 508 kr.  

– Det är helt fantastiskt, vi har fått hela 30 miljoner kronor idag! säger Marika Markovits, ordförande Sveriges Stadsmissioner. Med PostkodLotteriets medel kan vi vara flexibla och anpassa oss efter hur behoven ser ut i samhället. Vi kan snabbt möta exempelvis nya grupper av människor i utsatthet – som äldre, människor i psykisk ohälsa eller flyktingar.

De 30 miljoner kronorna till Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner fördelas mellan de lokala stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås. En del av medlen behålls dessutom inom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner för gemensam metodutveckling och opinionsbildning. Exempelvis har PostkodLotteriets medel möjliggjort den gemensamma Fattigdomsrapporten som tar tempen på den sociala utsattheten i Sverige.

Skåne Stadsmission erhöll förra året knappt 1,5 miljoner kronor av PostkodLotteriet-medlen, som bland annat gått till öppen dagverksamhet för hemlösa (Café David i Malmö och Kristianstad). Skåne Stadsmissions mötesplats för barn, ungdomar och barnfamiljer i social utsatthet, Unga Forum, är startat med hjälp av PostkodLotteriets extra projektmedel på ytterligare 7 miljoner kronor.

– I Skåne betyder PostkodLotteriets bidrag att vi kan garantera en långsiktig verksamhet som innebär en trygghet och framförallt en daglig kontakt för dem som behöver det, säger Birthe Wallin, direktor för Skåne Stadsmission.

Kort om Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner stödjer dem som hamnat i utsatthet och utanförskap. Stadsmissionerna bidrar med värme och gemenskap, ett samtal och en vägledande hand. Det kan vara i form av akut hjälp till den som inget har eller förebyggande och stöttande för att ta sig igenom en av livets kriser. Sveriges Stadsmissioner består av sju lokala Stadsmissioner som finns representerade i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås.

Presskontakt

Karin Timm Östlund, Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Tel 08-684 230 69, Mobil 070-090 39 37 E-mail: karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se

Cecilia Bruhn, Skåne Stadsmission. Tel 0766-471509. E-post cecilia.bruhn@skanestadsmission.se

Bred kompetens bland jobbsökande EU-medborgare

I ett gränslöst Europa söker sig människor till Sverige för att jobba, men en stor grupp EU-medborgare stöter på problem och fördomar i kontakten med arbetsmarknadens aktörer. Idag lanserar Sveriges Stadsmissioner, inom ramen för projektet EU-migranter som resurs, en digital presentation av jobbsökande EU-medborgare.

Projektet vill visa att det finns en bred kompetens och relevant erfarenhet bland personerna som nu väljer att presentera sig i satsningen. Här finns tex bagare, snickare, mjukvaruutvecklare, yrkesförare och städspecialist representerade.

– Målet är att insatsen ska underlätta jobbmatchning mellan parter som kanske inte annars möts. Förhoppningen är att projektet ska förenkla för EU-medborgare att komma in på arbetsmarknaden, säger Christian Tigerblad, projektledare i Malmö.

Då många arbetsgivare tidigare har signalerat osäkerhet kring vad som gäller vid rekrytering och anställning har projektet sammanställt de vanligaste förekommande frågorna och svaren. B l a tas skatte-, försäkrings- och lönefrågor upp. Det har inte funnits fullständig kunskap om vilka gällande lagar och regler som ska tillämpas.

För mer information och för den digitala presentationen: www.pratajobb.nu

Projektet EU-migranter som resurs syftar till att hjälpa utsatta EU-medborgare att hitta alternativ till tiggeri. Det är ett pilotprojekt där Sveriges Stadsmissioner testar metoder och skapar goda exempel och modeller som kan spridas vidare även efter projektets slut. PostkodLotteriets stöd möjliggör den här typen av nysatsningar som annars inte skulle vara möjligt. Projektet drivs på fyra orter i Sverige: Malmö, Linköping, Stockholm och Uppsala och mer info hittar du på hemsidan www.jobbistallet.se.

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås.

För mer kontakt:

Christian Tigerblad, projektledare i Malmö, tel 0766-471526

Karin Timm Östlund, kommunikatör Sveriges Stadsmissioner, tel 08-68423069

Skåne Stadsmission 100 år

Malmö 1916

1916 påbörjade Stadsmissionen sin verksamhet i Malmö.

Vid det tillfället härjade första världskriget i Europa. Även om inte Sverige deltog i kriget påverkade dess konsekvenser befolkningen ändå. Fattiga människor flyttade in till städerna från landsbygden. De kom för att söka arbete. Den här förflyttningen bidrog till en växande bostadsbrist och en besvärande trångboddhet. Epidemier och sjukdomar spreds och barndödligheten var hög. Till slut blev det också brist på mat. Hungersnöden bredde ut sig. För att få hjälp vände sig utsatta människor till sin egen familj, fattigvården och svenska kyrkan. Till slut räckte inte heller kyrkans diakonala insatser till.

Svenska kyrkan, med inspiration från Stockholms Stadsmission som bildades 1853, tog då initiativet till att bilda landets andra stadsmission i Malmö.  Till en början inriktades arbetet på att lindra hungersnöden. Varje vecka delades matkorgar ut till hungriga människor. Därefter utvecklades arbetet i takt med att välfärden byggdes ut, Stadsmissionen resurser ökade och behoven i samhället ändrades.

Malmö 2016

Samhället har genomgått en enorm utveckling sen 1916. Det finns ett utbyggt socialt skyddsnät och lagar för att skydda allas lika rättigheter. Men fattigdomen och den sociala utsattheten finns ännu kvar i Malmö och Skåne. Hundra år senare omfattar Skåne Stadsmissions arbete, förutom stöd till nödställda, även det viktiga långsiktiga förändringsarbetet. Behoven av våra insatser kvarstår och de, tillsammans med vår värdegrund är drivkraften i arbetet.  Fattigdomen ser idag annorlunda ut och nöden gäller inte längre bara hunger.  Organisationen delar fortfarande ut mat. I fjol serverades exempelvis 75 000 frukostar i Skåne Stadsmissions olika verksamheter, men barn går fortfarande hungriga i Malmö. Organisationen arbetar också mycket med stöd till den enskilda människan, med egenmakt, delaktighet, framtidshopp och bemyndigande som självklara mål.

Skåne Stadsmission har ännu, hundra år senare, ett viktigt uppdrag att ombesörja – förbättrade levnadsvillkor för de allra fattigaste och utsatta, för familjerna och för barnen.

Birthe Wallin
Direktor

SWECO Management bidrar till bättre arbetsmiljö

Totalt har 65 stycken medarbetare från Sweco Management haft uppgiften att under totalt två arbetsdagar i höst genomföra tre olika projekt till Skåne Stadsmission. Många medarbetare har på sin fritid lagt mycket mera tid än så …

”- En av Skåne Stadsmissions fantastiska julklappar det här året är den arbetsmiljöförbättring som SWECO Management Region Syd bidragit med i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. På de här tre orterna bedriver vi olika sociala verksamheter för personer som av skilda anledningar lever i stor social utsatthet. 

I samtliga fall beskrivs SWECOs insats som oerhört viktig utifrån den psykosociala arbetsmiljön, både för deltagare och anställda. Generellt har Stadsmissionens lokaler haft ett stort behov av uppfräschning men det största behovet har framförallt varit förbättring av lokalernas nyttjande. I de sociala företagen i Malmö har traditionell lagermiljö på ca 1800 kvm förnyats till att bli en mer tillgänglig lokal, där logistik och varuflöde optimerats. I Helsingborg, i Stadsmissionshälsans lokaler, kan sjuksköterskan nu prata avskilt med patienterna i ett samtalsrum och dessutom bättre planera och organisera sina aktiviteter i ett eget arbetsrum. I Kristianstad har nya personalutrymmen på andra våningen fräschats upp i avvaktan på den stora renoveringen som vi hoppas blir av under 2016. 

 Stadsmissionen arbetar alltid med fokus på relationsbyggande, där en mycket viktig komponent är det personliga mötet. Att känna sig sedd och uppskattad är viktigt för alla människor, och kanske än mer för dem som mött många utmaningar i livet. Att ha möjlighet att föra samtal i avskildhet, i en trygg, avkopplande och fin lokal ger ökad motivation och större arbetsglädje. En fin lokal ger dessutom signaler om att man som anställd och deltagare i Skåne Stadsmissions verksamheter har ett personligt värde, att vi alla är värda en bra och uppmuntrande vistelsemiljö.”

Cecilia Bruhn, Chef insamling för Skåne Stadsmission

 

STORT TACK! Följande företag har bidragit till att möjliggöra SWECO-projekten i Malmö, Helsingborg och Kristianstad:

Sandå Måleri, Colorama, Ehrenborg, Interiör Golv, Norrporten, Hittarps IK, Sweco Architects, MKB, Visual Partner, Helsingborgshem, Imtech El, Region Skåne, PEAB, IVECO, LP Måleri, Spendrups, Malmö-Mäss-Service, Elfa Lumi AB, Ahlsell, Syd Måleri AB med Alcro , Atlantis Städ & Sanering, Bravida Prenad, filial Hallberg & Co , RIJO Håltagning och SannSmide, Svevia, Stjernfeldts VVS, FläktWoods, Cramo, MKB, MAX IV-Laboratoriet, Tetra Pak, Radisson Blu Hotel Malmö, Sankt Gertrud Konferens, Stena Fastigheter, Blekingemålarna, Colorama i Karlshamn, PM Bygg, SipNordic

Välkommen på heldag om social mobilisering!

Den 3 december släpper Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner boken Social mobilisering – Lärdomar från fyra svenska städer och bjuder in till seminarier, samtal och workshops med tema mänskliga rättigheter och social mobilisering.

Kom, lyssna, diskutera och byt kunskaper med människor som har organiserat sig, forskare, kulturarbetare och civilsamhälle. Dagen är kostnadsfri och genomförs i samarbete med Malmö högskola och med stöd av Svenska Postkod Lotteriet.

Hela programmet hittar du här.

Glöm inte att anmäla dig här!

Tid: 10.00-17.00
Plats: Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10

Vi bjuder på lunch!

 

Varmt välkomna!

 

Samarbete med Coca-cola inför jul

Skåne Stadsmission har genom Sveriges Stadsmissioner inlett ett samarbete med Coca-Cola i Sverige. Situationen för människor i utsatthet och ensamhet uppmärksammas. Varje gång du registrerar koden i en kork på en Coca-Cola-flaska skänker Coca-Cola i Sverige ett bidrag till måltider i Stadsmissionernas verksamheter. Målet är att Coca-Cola i Sverige skänker totalt 100.000 måltider – ju fler som engagerar sig ju fler måltider blir det.

Se mer på om hur du gör här.

 

Fattigdomsrapport

I samarbete med Magnus Karlsson, docent vid Ersta Sköndal Högskola, har Sveriges sju stadsmissioner tagit fram ett underlag som visar hur den svenska fattigdomen ser ut i verkligheten. De samlade erfarenheterna från stadsmissionernas sociala verksamheter som nu sammanställts i årets fattigdomsrapport tydliggör att bortom myndigheternas statistik finns ett utanförskap som är mer långtgående än man tidigare trott. Det handlar inte bara om människor som av olika skäl inte har tillgång till de allmänna välfärdssystemen, som EU-migranter och papperslösa. Bland de allra fattigaste i vårt samhälle finns också en grupp människor som egentligen borde ha rätt till stöd men som av någon anledning inte får det, individer som av olika skäl hamnat mellan stolarna.

I diskussioner om fattigdom görs en distinktion emellan absolut och relativ sådan. Båda är lika viktiga att lyfta eftersom de på olika sätt påverkar människors livssituation på ett negativt sätt. Samtidigt har den absoluta fattigdomen under lång tid setts som något som främst finns på andra håll i världen. I den offentliga bilden av Sverige har de allra fattigaste definierats bort. Det har blivit en sanning att i välfärdslandet Sverige har alla människor i alla fall mat på bordet och tak över huvudet. Att vi har ett skyddsnät utan maskor. Så är det inte. Magnus Karlsson har i sina studier kunnat urskilja åtminstone två nivåer av fattigdom som ligger under den officiella definitionen, vilken oftast syftar till människor som är berättigade till ekonomiskt bistånd.

Sveriges Stadsmissioner hoppas att Fattigdomsrapporten skall leda till en mer djupgående diskussion om fattigdom i vårt land. Rapporten kommer att vara återkommande eftersom det finns ett stort behov av mer omfattande kunskap om fattigdom, och ett behov av, att lyfta fattigdomsfrågan högre upp på samhällets agenda. Vi måste bryta tystnaden kring den absoluta fattigdomen i Sverige.

Läs Fattigdomsrapporten 2015

För mer information:

Cecilia Bruhn
Chef Kommunikation och insamling, Skåne Stadsmission
0766-471509

Karin Timm Östlund
Kommunikatör Sveriges Stadsmissioner
Tel 070-090 39 37

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås. Rapporten har arbetats fram på uppdrag av Riksföreningen Sveriges stadsmissioner med finansiering från Svenska PostkodLotteriet.

Tack alla lottköpare!

Med medel från PostkodLotteriets lottköpare har vi på Skåne Stadsmission kunnat ordna en mötesplats för ungdomar som befinner sig i svåra situationer.

Vi kan alla hamna i en situation där man behöver stöd. Stöd från en omgivning som bryr sig. I en utsatt situation kan en frukost i gemenskap, en kopp eftermiddagskaffe eller någonstans att ta en varm dusch innebära den skillnad som behövs för att man ska se ett ljus i mörkret.

Ibland kan stöd komma i form av uppmuntran, andra gånger genom terapi eller ekonomiskt stöd. Men oavsett vilket, så bidrar ni lottköpare till att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete.

Med medel från PostkodLotteriets lottköpare har vi på Skåne Stadsmission kunnat ordna en mötesplats för ungdomar som befinner sig i svåra situationer. Vi har kunnat erbjuda boendemöjligheter för de som inte kan bo kvar hemma och stödsamtal och rådgivning åt de som behöver.

Det vill vi tacka er för!

Skåne Stadsmission deltar i SVT Debatt

I kväll kl 22.00 på SVT1 deltar Johanna Saunders, socialchef på Skåne Stadsmission, i SVT Debatt.

EU-migranter och avhysningen av boplatsen i Pildamsparken i Malmö är temat för programmet.

Kontakt press och media: Cecilia Bruhn 0766-471509

Kontakt Johanna Saunders: 0766-471515