Steg till hållbart arbetsliv

Långtidsarbetslöshet har många negativa effekter för samhället och för den enstaka människan som ofta hamnar i utanförskap och fattigdom.

Människor med låg utbildningsnivå eller som behöver bli bättre på svenska, eller har någon form av funktionsnedsättning som leder till nedsatt arbetsförmåga har det mycket svårare att konkurrera på arbetsmarknaden.

Att ge människor som står så långt från arbetsmarknaden en chans till arbete, är ett av samhällets viktigaste välfärdsuppdrag och något vi på Skåne Stadsmission har lång erfarenhet av.

Projektet ”Steg till hållbart arbetsliv” drivs inom Skåne Stadsmission med stöd av europeiska socialfondsprogram ESF+. Projektet erbjuder arbetsträning på Skåne Stadsmissions sociala företag i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Med stöd av en handledare kan deltagaren i eget tempo utveckla sina färdigheter och sin arbetsförmåga.

I projektet arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv på människan och vill stärka och rusta de som står långt från den reguljära arbetsmarknaden. Metoden bygger på respekt för alla människors lika värde med förståelse för att vi alla är olika med olika förutsättningar.

I metoden ingår successiv utökning av arbetstid, anpassade arbetsuppgifter, individuella samtal och kontinuerliga uppföljningar tillsammans med handläggaren från anvisande organisation eller myndighet. All individuell planering görs tillsammans med deltagaren utifrån behov och önskemål. En avgörande del i metoden är att fokusera på deltagarnas möjligheter och uppmärksamma det som fungerar. Deltagaren har också möjlighet att träffa en studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att söka arbete eller studier.

Verksamheterna:

Insamling och produktion, Malmö och Kristianstad
Här tar vi emot och sorterar gåvor som sen förbereds och packas till Skåne Stadsmissions olika verksamheter.

REMAKE Skåne, Malmö
Som deltagare börjar du med enklare sömarbeten och bidrar med att skapa nytt av kläder och tyg som annars hade slängts.

Matmissionen, Malmö och Helsingborg,
Vi tar emot och hanterar skänkta matvaror i lager. Fyller på i vår sociala butik, hjälper våra kunder och står i kassa.

Projektteamet

  • Bahareh Andersson, projektledare, Grönegatan 36
  • Sara Olsson, handledare på Insamling & Produktion, Grönegatan 36 och Remake, Grönegatan 10, i Malmö
  • Khatereh Asgarirad, handledare Malmö
  • Rebecca Quainoo, handledare på Matmissionen, Per Albin Hanssons väg 10–14, Malmö
  • Linn Hanson, handledare på Gåvoinlämningen, Västra Storgatan 43, Kristianstad
  • Åsa Lundquist, handledare på Matmissionen, Hästhagsvägen 1, Helsingborg
  • Hanna Kalid, studie- och yrkesvägledare för alla tre orter.
  • Kerstin Rüther, administratör

Projektet har olika samverkanspartner som anvisar deltagare till arbetsträningen i våra sociala företag. Handläggarna från Försäkringskassan har möjlighet att anvisa deltagare på alla tre orter.

Guider och socialkonsulenter från arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg stad kan anvisa sina deltagare till Matmissionen i Helsingborg.

Jobbkoordinatorer från Arbete & Välfärd i Kristianstad kommun kan anvisa sina deltagare till Gåvoinlämningen i Kristianstad.

– Vi uppskattar samarbetet med Stadsmissionen. Stadsmissionens handledare har ett stort engagemang och ett gott bemötande. De ser och utgår från varje individs behov och möter individerna där de befinner sig, säger Susanne Friedrichsen, sektionsansvarig samordnare på Matchningsgruppen, Kristianstads kommun

Inom ramen för projektet tar arbetsträningsplatserna i Malmö bara emot deltagare som anvisas av Försäkringskassan.

Willys AB bistår med utbildningar inom livsmedelsbranschen, som till exempel kunskap för god livsmedelshygien och -hantering (HACCP), ergonomi och egenkontroll, samt undersöker möjligheter för att erbjuda praktik i Willys-butiker runt om i Skåne.

Inom projektet vill vi på Skåne Stadsmission skapa hållbara vägar in i den reguljära arbetsmarknaden för våra deltagare. Därför behöver vi fler näringslivsaktörer som vill samarbeta med oss och ta emot våra deltagare för praktik efter avslutad arbetsträning. Det ger får våra deltagare en reell chans att närma sig arbetsmarknaden.

Tillsammans med våra samarbetspartner vill vi utvecklas och lär oss om vilka former av stöd som behövs för att kunna anställa personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden.

Är du och ditt företag intresserad att samarbeta med oss?

Kontakta projektledare Bahareh.andersson@skanestadsmission.se

Har du frågor om projektet?

Bahareh Andersson, projektledare
Telefon: 0766–47 15 40 
E-post: bahareh.andersson@skanestadsmission.se

Christel Breum, tf områdeschef sociala företag
Telefon: 0768-80 36 35
E-post: christel.breum@skanestadsmission.se

Vill du se en kort film om projektet?
► Länk här

Vill du veta mer om våra sociala företag?
► Läs mer

Se våra lediga tjänster
► Läs mer

Nyheter

Sjuksköterska Vendela arbetar på Skåne Stadsmission