Lisbeth hjälper barnen med läxor

 

”Det ger mig väldigt mycket att jobba som volontär och de här tjejerna är så trevliga. De är alltid så tacksamma för hjälpen de får.”

Det berättar Lisbeth som är läxhjälpsvolontär på Unga forum i Malmö.

Till Läxis kommer framför allt tjejer varje vecka för att få hjälp med sina läxor. Lisbeth är pensionär och det var en kompis som tipsade henne om volontäruppdraget för tre år sedan. Hon har jobbat i skolan i hela sitt liv och kände att hon saknade eleverna. Som pensionär fanns det dessutom tid över.

Idag kommer Lisbeth minst en gång i veckan till Unga forum. De flesta som kommer till läxhjälpen går på gymnasiet, några på högstadiet och det finns olika anledningar till att man behöver läxhjälp. En del bor trångt och behöver lugn och ro för att koncentrera sig, andra kanske inte har möjlighet att få hjälp av sina föräldrar.

I våras blev Lisbeth bjuden på studentfest hos en flicka hon träffat genom hela gymnasiet. ”Jag har sett henne utvecklas och det var en mycket fin upplevelse att se henne ta studenten”, säger Lisbeth.

Vill du bli volontär? Läs mer om vår volontärverksamhet här.

Vår nästa infoträff för volontärer är den 13/9. Läs mer här!

Ensamma barn på flykt

Ensamma barn på flykt

Ensamma barn på flykt

Mouhanad, Klas, Bagher och Charlotta

Jag heter Klas och är projektledare för ett nystartat arvsfondsprojekt som heter Ensamma barn på flykt. I projektet arbetar jag, Charlotta, Bagher och Mouhanad. Vi vänder oss till barn och unga som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Många av dem har tyvärr avvikit från sina boenden eller av olika anledningar befinner de sig utanför asylprocessen och lever ett liv utan skydd och trygghet.

Charlotta är jurist. Genom juridisk rådgivning försöker hon stötta barnen och de unga som vi träffar att få en legal vistelse i Sverige.

Bagher och Mouhanad arbetar uppsökande som fältarbetare. Utöver detta så erbjuder vi mer basala behov som mat, kläder, dusch och tvätt-möjligheter i samarbete med verksamheten på Unga forum.

Behoven är enorma och vi ser tydligt att vårt projekt fyller ett tomrum. Vi har redan kommit i kontakt med ungefär 15 personer som alla ingår i vår målgrupp. Med tanke på det beslut som fattades av vår riksdag den 21 juni, den nya asyllagen, ser vi att fler barn och unga kommer fara illa i framtiden och hamna i utsatta situationer som ingen människa ska vara i. Framför allt inte barn och unga.

Vi vill också jobba förebyggande genom att besöka boenden, föreningar och organisationer som kommer i kontakt med de här barnen för att informera om exempelvis lagstiftning, rättigheter och möjligheter.

Vi är även i full gång med att starta en referensgrupp som kommer finnas med oss i projektet under tre års tid, tanken är även att denna referensgrupp ska finnas efter projektets slut. Anledningen till att vi skapar denna grupp är enkel; vi upplever att det finns många goda aktörer som arbetar med vår målgrupp men att få har möjlighet att lyssna till individen. Det är grundläggande i Skåne Stadsmissions arbete och vi tror att de här barnen och ungdomarna är i ett stort behov av just det individuella stödet.

Referensgruppen blir en viktig del i vårt påverkansarbete. Vi vill sprida kunskap gällande målgruppens rättigheter, upplevelser och situation lokalt, regionalt och nationellt.

Vi är väldigt stolta över att bygga upp Ensamma barn på flykt. Mig veterligen är det unikt i Sverige att en idéburen sektor arbetar uppsökande mot just denna målgrupp.

Vi hoppas och tror att det kan vara enklare att nå fram till barnen och ungdomarna eftersom vi inte kommer från en myndighet. Efter många år i utsatthet och på flykt har tyvärr barnen ofta dåliga erfarenheter av myndighetspersonal. De är ofta skygga och kan lätt bli rädda. Språkkompetensen i gruppen gör det enklare mycket att nå fram till barnen – Bagher talar Dari och Mouhanad talar Arabiska.

Om du vet någon som behöver vårt stöd, kontakta oss genom mail: barnpaflykt@skanestadsmission.se eller mobil,

Klas: 076-647 15 36
Bagher & Mouhanad: 073-20 43 43
Charlotta: 076-647 15 35

Hemsida:www.arvsfonden.se/projekt/ensamma-barn-pa-flykt