Migration och integration

Många människor kommer till Sverige på flykt undan krig eller i förhoppningen om att hitta försörjning och en bättre tillvaro. Vi vill att alla människor som kommer till Skåne ska få ett humant och värdigt bemötande och vi arbetar för att främja integration och motverka utanförskap och utsatthet.

Vi ger akut stöd som tillgång till mat, dusch och rena kläder. Dessutom erbjuder vi juridiskt stöd, social rådgivning och information om den svenska arbetsmarknaden. Vi har sociala företag för arbetsintegration och mötesplatser för att främja gemenskap och språkutveckling.

Allt detta gör vi för att vi ser att alla, oavsett ursprung och bakgrund, är i behov av gemenskap, värme och sammanhang. Vi ser med oro en ökande rasism i samhället och arbetar aktivt för ett medmänskligt Skåne utan diskriminering och rasistiska strukturer.

Vill du veta mer om våra arbetsintegrerande sociala företag?
► Läs mer

Vår verksamhet för utsatta EU-medborgare
► Läs mer

Bli fadderhem till en ungdom som sökt asyl
► Läs mer

Nyheter