Inlägg av Emilia Johansson

Allt fler hemlösa familjer i Sverige

Antalet hemlösa i Sverige ökar. Nya grupper människor som tidigare inte riskerade att hamna i hemlöshet drabbas och situationen är oroande. Byggtakten är lägre än befolkningsutvecklingen och det byggs för få […]

Isak är 16 år och hemlös

Det finns 887 hemlösa barn i Malmö. Den 3 oktober 2016 genomförde Malmö stad en kartläggning av hemlösa. Isak 16 år är en del av den statistiken. Men hur kan […]

100 års berättelse

    1916 härjar första världskriget i Europa. Malmö har fred men drabbas av extrem fattigdom och hög barnadödlighet. Stadsmissionen bildas och rycker ut med akut nödhjälp till Malmöborna. Vid […]