Inlägg

Öppen mötesplats: Ласкаво просимо!

Välkommen till vår öppna mötesplats för familjer från Ukraina i Malmö. Detta är en extrainsatt insats för att möta akuta behov och något vi gör utöver vår vanliga verksamhet för människor i utsatthet. 

Öppen mötesplats för familjer på flykt från Ukraina i Malmö:

Öppet: Måndag klockan 11–15 

Plats: Malmgatan 1, Malmö

Här finns en trygg plats för vuxna och barn, med plats för gemenskap och lek. Här finns möjlighet att få hjälp med akuta behov som kläder och hygienartiklar, vi bjuder på fika och här finns socionomer som kan hjälpa till med praktiska frågor.

Barn måste komma i sällskap med någon vuxen.

Välkommen!

***

Відкрите місце зустрічі для сімей прибулих з України

Працює: понеділка з 11:00 до 15:00

Розташування: Malmgatan 1, Malmö

Запрошуємо дорослих та дітей на знайомства та ігри. Тут у вас є можливість отримати допомогу з невідкладними потребами, такими як одяг та предмети гігієни, ми пропонуємо каву і тут вас зустрічають соціологи, які можуть допомогти з практичними питаннями.

Діти повинні бути в супроводі дорослого.

Ласкаво просимо!

НОВИНКА: починаючи з 16/5 і за кілька тижнів вперед, у нас є час для співу по понеділках з 14 до 15. Це робиться у співпраці з Studieförbundet Vuxenskolan.

Ласкаво просимо до Skåne City Mission (Сконе Міської Місії) – Om oss på ukrainska

Hemlöshetssiffrorna speglar inte den verklighet vi ser

Sydsvenskan avslöjar idag att hemlösheten i Malmö – enligt Malmö stads egen kartläggning – minskat kraftigt. Tyvärr speglar dessa siffror inte den verklighet vi på Skåne Stadsmission ser.

Enligt de officiella siffrorna levde 1 355 vuxna och 692 barn i Malmö i hemlöshet när kartläggningen gjordes i oktober 2019. Till Sydsvenskan säger vikarierande socialkommunalrådet Rose-Marie Carlsson (S) att siffrorna är ”bra”.
– Det går åt rätt håll, säger hon till tidningen.

Skåne Stadsmissions direktor Lena Wetterskog Sjöstedt instämmer i att siffrorna ger en mycket positiv bild.

– Men tyvärr ropar vi inte ”hej” riktigt ännu. Vi önskar verkligen att vi såg detta, att vi också upplevde en förbättring för Malmös mest utsatta, men tyvärr kan vi inte säga att vi gör det. Tvärt om, säger hon.

Malmö stads hemlöshetskartläggning har genomförts varje år i tio års tid, och räknar antalet personer som socialtjänsten har kännedom om, det vill säga personer som har ansökt om någon form av stöd och där det stått klart att situationen räknas som hemlöshet enligt den definition som staden använder (se fakta).

Men trots att kommunens statistik visar en kraftig minskning från 2018 är det inte som Skåne Stadsmission i Malmö märker. Antalet besök på Stadsmissionens Café David, där människor i hemlöshet och utsatthet kan få kostnadsfri frukost och köpa lunch till lågt pris, har inte förändrats.

– Vi går fortsatt på maxkapacitet. Varje dag söker sig i snitt runt 170 vuxna till Café David, säger Matilda Jägerdén, enhetschef.

Inte heller verksamheten för barn och barnfamiljer, Unga forum, märker någon minskning i hur många som söker stöd här. På Unga forum ordnas ungdoms- och familjeträffar, med mat och gemenskap, samtidigt som besökarna erbjuds social och juridisk rådgivning. Familjer och unga kan också hämta en matkasse i veckan.

I våras tog Malmö stad fram nya riktlinjer för vilka som kan få hjälp med bostad. Härifrån kommer det budskap som politiker och tjänstemän under året upprepat flera gånger: ”socialtjänsten är ingen bostadsförmedling.” Sedan de nya riktlinjerna infördes kan endast personer med missbruk, psykisk ohälsa eller annan social problematik, så kallat socialt hemlösa, få stöd med boende av kommunen. Barnfamiljer där det inte finns sociala problem utan hemlösheten beror på fattigdom, bostadsbrist eller dålig förankring i samhället (så kallat strukturellt hemlösa) kan numera bara få rätt till nödbistånd, bostad max en vecka i taget.

Skåne Stadsmission har, liksom flera andra organisationer, märkt att de nya riktlinjerna påverkat människor svårt.

– Det är också något vi fört fram till kommunen, att vi ser hur människor drabbas av detta. Barnfamiljer som tidigare vänt sig till socialtjänsten, vänder sig till oss nu, säger Liv Palm, enhetschef på stadsmissionens Unga Forum.

Möter en ny grupp
Liv Palm och hennes kollegor beskriver det som att de plötsligt möter en ny grupp människor i utsatthet. Till Skåne Stadsmission vänder sig de människor som lever i extrem utsatthet. När det gäller familjer har det framför allt varit människor i papperslöshet, familjer som inte har kunnat få hjälp från samhället, och där Stadsmissionen kunnat lindra den akuta nöden och vara behjälplig med rådgivning och stöd. Men sedan de nya reglerna infördes möter vi betydligt fler familjer som tidigare haft stöd från kommunen och nu vänder sig till oss i desperation.

– Jag ser föräldrar som går på knäna. Hur ska de kunna klara arbete eller studier, hur mår barnen i familjer som måste söka hjälp varje vecka? Det kan låta bra att träffa sin socialsekreterare oftare, men här handlar det ju om en ständig ovisshet som tär på familjerna, säger Tove Minicz, en av Stadsmissionens socionomer.

På Skåne Stadsmissions Trygga boende märks de nya riktlinjerna på ett annat sätt, nämligen genom tomma lägenheter. Trygga boende är ett stödboende där kommuner kan placera familjer i hemlöshet, men under året som gått har antalet människor som Malmö stad placerat i Trygga boende minskat dramatiskt.

– Förra året vid den här tiden hade vi full beläggning, nu använder vi endast åtta av våra 21 lägenheter. Det vi frågar oss är hur länge en familj kan leva med bistånd vecka för vecka, innan den så kallade strukturella hemlösheten övergår till en social hemlöshet. De som drabbas allra hårdast av detta är barnen, säger Anna-Frida Eriksson, enhetschef på Trygga boende.

 

Hemlösheten i Malmö
2019: 1 355 vuxna, 692 barn.
2018: 1 959 vuxna, 1 347 barn.
2017: 1 752 vuxna, 1 070 barn.
2016: 1 740 vuxna, 887 barn.
2015: 1 333 vuxna, 675 barn.
2014: 1 142 vuxna, 465 barn.
2013: 973 vuxna, 329 barn.
2012: 997 vuxna, 257 barn.
2011: 1 039 vuxna, 240 barn.
2010: 900 vuxna, 196 barn.
2009: 863 vuxna, 161 barn.

I siffrorna ingår inte människor i papperslöshet, vilket som Skåne Stadsmission tidigare påpekat innebär att mörkertalet över hur många hemlösa som lever i Malmö är stort. Läs mer här!

Källa: Malmö stads årliga hemlöshetsräkning, som genomförs i början av oktober varje år.

Malmö stads definition för hemlöshet, som är den definition som Socialstyrelsen tidigare använde:

”Som hemlös räknas person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare.”

Bildtext: Illustrationen kommer från utställningen Hem? som under november kan ses på Stadshuset i Malmö. Utställningen är skapad av deltagare på Skåne Stadsmissions kreativa verkstad.

Hemlösheten ökar – men Nattjouren måste stänga

Efter 18 år stänger vi vår Nattjour. Detta eftersom Malmö stad valt att dra ner på antalet platser trots en ständigt växande akut hemlöshet. 

Vi kan inte ställa upp på de villkor som Malmö stad satt upp vid sin senaste upphandling av akutplatser.

– Malmö stad väljer att omdefiniera betydelsen av att leva i akut hemlöshet och lämnar därmed många människor utanför, säger Matilda Jägerdén, Enhetschef Café David och Nattjouren.

Kvällen den 30 december 2018 öppnas dörrarna till Nattjouren för sista gången. Under de senaste åren har vi haft 25 platser för människor i akut hemlöshet. De har varit öppna både för människor med social problematik (missbruk och/eller psykisk ohälsa) och människor i strukturell hemlöshet (hemlöshet som enkelt förklarat beror på brist på pengar eller brist på tillgång på bostäder). Dessa 25 platser har varit ständigt fullbelagda, och inte alltid räckt till – samtidigt som många människor har hänvisats dit av kommunen.

Men trots att hemlösheten i Malmö ökar drar Malmö stad nu ner antalet platser till 14, samtidigt som man minskar antalet platser i dygnsboenden och lågtröskelboenden för både kvinnor och män.

– Vi förstår inte hur Malmö stad menar att vi skulle kunna se på människor om de har en social problematik eller inte. Skulle vi göra en bedömning i dörren? Det faller på sin egen orimlighet, säger Matilda Jägerdén som tillägger att hon fortfarande inte har klart för sig vad som ska hända med de människor som nu stängs ute.

– Ett natthärbärge är ingen långsiktig lösning, men så länge de långsiktiga frågorna om fattigdom och bostadsbrist inte är lösta behöver Malmö stad ta ansvar för att ingen ska behöva sova ute.

I det akuta läget har vi på Skåne Stadsmission, tillsammans med Kontrapunkt, Malmökretsen av Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan och Svenska Röda Korset beslutat att hålla en värmestuga öppen under vintern.

– En värmestuga ersätter inte en nattjour, men ger i alla fall en varm och trygg plats att vara på under kalla nätter, säger Matilda Jägerdén.

Hemlösheten i Malmö
Enligt Malmö stads kartläggning 2018 lever 1 959 vuxna och 1 347 barn i hemlöshet. 2008 levde 862 vuxna i Malmö i hemlöshet. I statistiken ingår inte EU-migranter, papperslösa eller människor som flyttar från soffa till soffa utan en plats att kalla hemma.

Förklaringen till ökningen går att finna i den strukturella hemlösheten som i sin tur beror på bostadsbrist och en ökande fattigdom. Även om orsaken till hemlöshet i grunden inte beror på till exempel psykisk ohälsa, så medför hemlösheten att både barn och vuxna far väldigt illa.

Öppet hus på Skåne Stadsmission

Året 2017 med Café David i Malmö

Lagerförsäljning

Alla barn längtar inte till sommarlovet

160524_0148_bb_ribbanVi träffar familjer som behöver hjälp med det mest nödvändiga. Många bor trångt och pengarna räcker inte till. Barnen i de här familjerna bär en tung börda, både sin egen och sina föräldrars oro.

En ensamstående mamma vi möter vid matutdelningen berättar att hon oroar sig inför sommaren. När barnen inte får mat i skolan blir det ännu svårare att få pengarna att räcka till.

I Malmö lever vart tredje barn i fattigdom*.

Snart är sommarlovet här. En tid som de flesta av oss förknippar med glädje, frihet och äventyr. I skolan pratar många barn om vad de ska hitta på.

Men det finns barn som inte längtar efter sommarlovet. De vet att sommaren blir lång och ensam och får en klump i magen långt innan skolaulan fylls av den blomstertid nu kommer. De vet att det inte finns resurser hemma som räcker till något extra. Vi träffar många av de här barnen i vår verksamhet Unga forum.

Vi kommer att hitta på saker tillsammans med barnen och ungdomarna vi träffar. Vi ska åka och bada, äta glass, grilla och besöka nya platser tillsammans. Allt för att barnen ska få njuta av sitt sommarlov och få ljusa minnen att bära med sig.

Vill du bidra tillv år sommarverksamhet för barn och deras familjer kan du swisha till 123 9003252 eller använda vårt gåvogiro 900-3252.

Ett varmt tack,

Birthe Wallin
Direktor

*Rädda Barnen: Barnfattigdomsrapport 2015

Läs mer om Unga forum – vår verksamhet för barn och unga!

Allt fler hamnar utanför bostadsmarknaden

Bostadsbristen är en av Sveriges största samhällsutmaningar. Men en majoritet av kommunerna saknar uppdaterade riktlinjer som bostadsförsörjningslagen kräver, för att kunna angripa hemlösheten. Det visar en ny rapport från Stockholms Stadsmission som varnar för en framtid där allt fler människor står utan bostad.

Antalet hemlösa i Sverige ökar. Nya grupper som tidigare inte riskerade att hamna i hemlöshet drabbas och situationen blir allt mer oroande. Byggtakten är fortsatt lägre än befolkningsutvecklingen och det byggs för få billiga bostäder. Det slår hårt mot nya grupper i samhället.

– Allt fler människor i Sverige saknar bostad. Bostadsmarknaden har blivit så tuff att nya samhällsgrupper nu hamnar i hemlöshet. Det handlar om grupper där inte psykisk ohälsa och beroendeproblematik är huvudorsaken till hemlöshet, utan där orsaken snarare är låga inkomster. Behovet av en aktiv långsiktig bostadspolitik är akut, säger Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

– Klyftorna i samhället ökar och redan utsatta grupper ställs mot varandra. Detta medför att behovet att kategorisera människor ökar. I dag erbjuder samhället olika former av stöd och hjälp utifrån vilken kategori du som människa räknas in i. Är du strukturellt hemlös? Är du hemlös och lider av psykisk ohälsa? Är du missbrukare? Är du och dina barn papperslösa? Vilken kategori du bedöms att tillhöra avgör sedan om du får någon hjälp och i så fall hur mycket. Stadsmissionernas arbete utgår ifrån motsatt utgångspunkt – att varje människa är unik, har ett namn och aldrig kan reduceras till en kategori. Det handlar om människosyn och vilket samhälle vi vill ha, säger Birthe Wallin, direktor Skåne Stadsmission.

Högst barnfattigdom och högst andel hemlösa föräldrar i Malmö

För någon vecka sedan presenterades Malmö Stads årliga kartläggning över hemlösheten i staden. Antalet barn och vuxna som lever i hemlöshet har ökat till nya rekordnivåer med 887 barn och 1740 vuxna.

I Malmö är det människor i åldersgruppen 25–39 år som saknar de ekonomiska förutsättningar, kontakter och/eller nätverk för att konkurrera på arbets- och bostadsmarknaden, som utgör den största gruppen av hemlösa, s.k. strukturellt hemlösa. Gruppen har ökat sedan 2009.

– Detta återspeglas tydligt i våra olika verksamheter. Unga Forum där vi möter unga och familjer, Trygga Boende där vi kan erbjuda en boendeform med stöd för att hitta långsiktiga lösningar på bostadsmarknaden och på Nattjouren där gruppen strukturellt hemlösa ökat markant, fortsätter Birthe Wallin.

Få kommuner använder överskott till sociala insatser för personer utanför bostadsmarknaden 

I årets rapport kartlägger Stockholms Stadsmission vilka kommuner som har uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjning och vilka som använder sig av undantaget om överskott enligt 2011 års nya lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag, det vill säga nyttjar överskottet från bolaget till sociala insatser för personer utanför ordinarie bostadsmarknad. Resultatet är nedslående.

– I Malmö görs det många goda insatser. Man arbetar vräkningsförebyggande, tillhandahåller olika boendeformer samt arbetar med bostad först modellen. Man genomför värdeöverföringar och MKB har upplåtit lägenheter till hemlösa barnfamiljer. Samtidigt växer problemen. Ökat samarbete mellan offentlig och idéburen sektor är nyckel. Vill kan tillsammans göra ännu mer; tillgodose basbehov, bostäder och säkerställa individers medborgerliga rättigheter, avslutar Birthe Wallin.

Åtgärder som motverkar hemlösheten i Sverige

I rapporten föreslår Stockholms Stadsmissions en rad åtgärder som motverkar hemlösheten i Sverige, vilka även Skåne Stadsmission ställer sig bakom:

  • Formulera och anta en ny nationell hemlöshetsstrategi som inte bara innehåller ett mål om antalet bostäder, utan ett mål om antalet bostäder för ekonomiskt svaga hushåll.
  • Lagstifta om ett nationellt tak över huvudet-garanti. Socialtjänstlagen behöver kompletteras med en tydligt formulerad lagbestämmelse kring rätten till tak över huvudet och fortsatt samordnade insatser utifrån individens behov.
  • Krav på bostad först-modellen i hela landet, som är den enda evidensbaserade metoden för människor i hemlöshet som visat sig vara effektiv och framgångsrik.
  • Sanktioner för kommuner som inte efterlever bostadsförsörjningslagen och inte har uppdaterade riktlinjer.
  • Inkomstkraven bör slopas nationellt. Många allmännyttiga bostadsbolag har idag höga krav på den som behöver en bostad. Det kan handla om att inkomster som baseras på olika stöd inte räknas som inkomst – genom kraven utesluts allt fler från bostadsmarknaden.

Läs hela rapporten här: Stadsmissionens rapport om hemlöshet 2016

För mer information, vänligen kontakta:

Skåne Stadsmission

Marie Hendra, socialchef, 0766-471534

marie.hendra@skanestadsmission.se

Stadsmissionens Secondhand öppnar på Mobilia i Malmö

DSC_1107

Fredagen den 2 september slår vi upp portarna till vår nya butik på Mobilia Centrumhuset 2 i Malmö. Vi firar öppningen genom att under hela september erbjuda våra kunder 25 % rabatt på ett helt köp vid uppvisande av vår flyer. Flyern finns att hämta i våra butiker på Östra Förstadsgatan 25, Stora Kvarngatan 51 och Claesgatan 8 i Malmö.

Allt överskott från våra secondhandbutiker i Malmö går direkt tillbaka till vår sociala verksamhet för människor i utsatthet. Genom ditt köp hjälper du oss göra skillnad.

Så här beskriver Li Odén, enhetschef för våra butiker, tanken bakom butiken på Mobilia:

”Jag har gjort en butik som jag själv vill handla i. Precis som när vi öppnade vår butik på Stora Kvarngatan så ville jag skapa en stämning och miljö där man ska trivas och vilja stannar kvar. Det ska vara enkelt, tydligt och samtidigt fräscht och strukturerat. Vi vill nå ut till fler människor så att fler människor ska handla och skänka. På det sättet kan vi hjälpa fler.”

Välkomna in!

Klart att vi deltar i MALMÖ ÄLSKAR MAT även i år!

malmö älskar mat

Nu är det bestämt. Vi samarbetar även i år med MALMÖ ÄLSKAR MAT den 24-28 oktober och det känns helt rätt.

Insatserna från gästkockarna förra året var helt fantastiska! Det kom många nyfikna deltagare och matgäster som alla hade mycket att dela med sig av. För oavsett vem man är så har vi alla en relation till mat. Vi förknippar lukter och smaker med minnen från förr. Vi vet vad vi tycker om och vad som smakar bra. Här spelar bakgrund eller nuvarande livssituation ingen som helst roll.

Som kökschef på Café David i Malmö möter jag varje dag många människor som av olika anledningar väljer att äta sin frukost eller lunch hos oss. Runt hundra frukostar och nästan lika många luncher tillagar och serverar vi varje dag. För en del människor handlar det om en nödvändighet. De har ingen annanstans att äta eller har inga pengar att köpa mat för. För andra handlar det om social samhörighet, att kunna få pratstund över morgonkaffet istället för att sitta ensam hemma.

Runt borden förenas man kring maten. Maten och samvaron är det centrala. Där frågar man inte varför man äter på Café David.

För Café Davids deltagare och matgäster handlar MALMÖ ÄLSKAR MAT, med gästkockar och –krögare på plats på Café David, inte om matlagningstrender, tillagningstips eller kombinationen av nya smaker. Visst handlar det om mat presenterad och upplagd på ett nytt sätt. Eller om en annorlunda tillagning av den ”vanliga” maten. Men framförallt handlar matveckan om känslan av värdighet och betydelse som människa. En bekräftelse och känsla av att finnas med och räknas in i ett större sammanhang.

Gästkockar som med hög insats och yttersta professionalitet gör en insats för att erbjuda sin mat till behövande. Och att det blir tydligt att det som kanske andra betecknar som ”finmat” också har en given plats på Café David. För alla har vi en relation till mat, oavsett vem man är. Varje dag ser vi hur maten förenar människor. När man delar en måltid med en annan människa behöver man inte alltid förstå varandra. Språket blir inte nödvändigtvis en barriär.

I samarbetet med MALMÖ ÄLSKAR MAT möter jag många företag, grossister och handlare som vill bidra men som inte alltid vet hur de ska gå tillväga. Jag känner att viljan att bidra, viljan att dra sitt strå till stacken är stor. Det är en bra grund. Det motiverar och inspirerar mig och personalen på Café David i vårt dagliga arbete.

Därför känns det extra bra att fortsätta samarbetet med MALMÖ ÄLSKAR MAT. För jag vet att det handlar om så mycket mer än mat för dem som äter hos oss varje dag.

Petra Hornbäck
Kökschef Café David