Projekt

Skåne Stadsmissions arbetar för ett medmänskligt Skåne, akut och på lång sikt. Vi utvärderar och uppdaterar ständigt vårt arbetssätt,
och möter de behov i samhället vi ser och kan bidra till. Här presenterar vi de projekt som vi driver.

Pågående projekt

Inkluderande arbetsintegration 

Projektet drivs inom Skåne Stadsmission med stöd av Europiska Socialfonden (ESF). Projektet erbjuder aktiviteter där behoven är som störst och ger fler människor möjlighet att bli delaktiga i arbetslivet, lära sig nya yrken och utvecklas efter egen förmåga. 

► Läs om projektet

Du ser ut som någon vi letar efter – rasprofilering utifrån ungas egna röster

Projekt mot rasprofilering och diskriminering i samarbete med Malmö Mot Diskriminering. Projektet finansieras av Myndigheten för civilsamhälles- och ungdomsfrågor (MUCF).

► Läs om projektet

Avslutade projekt

Semiskyddat boende

Projektet semiskyddat boende ska leda till att individer som blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska få bättre förutsättningar att få en trygg tillvaro, med rätt stöd och med fokus på en långsiktig boendelösning.

► Läs om projektet

Motverka antiziganism mot romska EU-migranter i Malmö

Under perioden 2019 – 2020 implementerar Skåne Stadsmission och Civil Rights Defenders ett EU-projekt med syftet att bekämpa hatbrott riktade mot utsatta EU-medborgare av romskt ursprung som försörjer sig i Malmös gatumiljö.

► Läs om projektet

Unga i hemlöshet

Skåne Stadsmission har fått statligt bidrag för att arbeta med unga i hemlöshet. Här har vi valt att arbeta med fadderhem som tillfällig lösning. Skåne Stadsmission samverkar i detta med Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska kyrkan.

► Läs om projektet

Ensamma barn på flykt
Ett Arvsfondsprojekt med syfte att nå ut till och garantera stöd till barn, ungdomar samt unga vuxna för att tillgodose och uppnå mänskliga rättigheter, ökad egenmakt och ett värdigt liv.

► Läs om projektet

Läs mer om våra projekt