Kreativa verkstaden ställer ut på Malmö Konsthall

Colaboratoriet

– ett samarbete mellan Skåne Stadsmission och Malmö Konsthall

Visas 2.6 – 18.6 i Verkstan, Malmö Konsthall

Colaboratoriet är en utställning med verk av deltagarna i Skåne Stadsmissions Kreativa verkstad. Totalt medverkar ett tjugotal konstnärer med verk i olika former av collageteknik.

Under hela vintern och våren har vi laborerat med collage i Kreativa verkstaden. Då föddes också tanken om att ha ett utbyte med andra kreativa verkstäder i Malmö. När det visade sig att Malmö Konsthall också skulle jobba med collage föll det sig naturligt att samarbeta. Under påsklovet besökte konstnärer från Kreativa verkstaden Malmö Konsthalls påsklovsverkstad, inspirerades av utställningen Flight och skapade tillsammans med barn och familjer på plats. Vi är glada att nu få visa resultatet från våra gemensamma workshops och vårens arbete i konsthallens verkstad.

I utställningen ingår både enskilda konstverk och verk gjorda i grupp. Ibland har konstverken fått vandra mellan två eller flera konstnärer, likt en slags brevväxling. Arbetsprocessen liknar surrealisternas cadavre exquis, där en person ritar huvudet på en figur, viker bort den delen av pappret och skickar vidare till en annan person, som ritar nästa del av figuren.  Till slut är pappret fyllt och figuren är färdig, men ingen vet riktigt hur figuren ser ut förrän pappret vecklas ut.

Det största verket i utställningen bygger på samma princip. En lång rulle med papper har succesivt fyllts med collage och under arbetets gång har bara en liten del åt gången varit synlig. Först nu får vi se det färdiga resultatet: ett monumentalt konstexperiment!

Genom konstruerandet av en collage-maskin har slumpen fått spela en aktiv roll i arbetsprocessen med flera av verken i utställningen. En snurrande behållare blandar en mängd urklippta bilder som slumpmässigt plockas ur maskinen för att sedan sammanfogas. Tillsammans med collagemaskinen visas även installationen Gimme shelter, ett collage i form av ett tält hopsytt av spillbitar från målarduk som konstnärerna målat på.

Skåne Stadsmissions Kreativa verkstad är en del av Café David. Café David är Skåne Stadsmissions öppna verksamhet för socialt utsatta i Malmö. I Kreativa verkstaden kan man delta i pågående projekt eller jobba på egen hand. Här finns möjlighet att måla och rita, spela musik, sy, skriva, trycka med olika grafiska tekniker, rama in konstverk med mera. Tanken är att hitta vad varje individ vill göra, tillgodose det så långt det går och låta det växa.

Collage är en teknik där till synes oförenliga bildelement slås samman till något som man inte kan tänka ut på förhand. Likt en kemisk reaktion kan plötsligt helt skilda bilder förenas till något nytt och oväntat, som när syre och väte blir till vatten. Vår arbetsyta består av ett antal bord där vi bygger upp vårt colaboratorium i form av en lång behållare som fungerar som slumpgenerator. Behållaren fylls på av deltagarna med en mängd urklippta bildelement från trasiga böcker och tidningar och bildar en kemisk ursoppa av bilder. Bilderna blandas och plockas slumpmässigt upp ur behållaren av deltagarna för att sedan sammanfogas. Tillsammans jobbar vi runt ett långt bord där bilder och samtal får mötas och slås samman till nya oväntade bild- och samtalsämnen.

Ur projektbeskrivningen av Colaboratoriet

LÄS MER om Colaboratoriet: ”Håret i nacken reser sig”

Projektet stöttas av Sparbanksstiftelsen Skåne

Verk av Magdalena Tamayo Ekbom, Colaboratoriet, 2023.