Inlägg

Kreativa verkstaden ställer ut på Malmö Konsthall

Colaboratoriet

– ett samarbete mellan Skåne Stadsmission och Malmö Konsthall

Visas 2.6 – 18.6 i Verkstan, Malmö Konsthall

Colaboratoriet är en utställning med verk av deltagarna i Skåne Stadsmissions Kreativa verkstad. Totalt medverkar ett tjugotal konstnärer med verk i olika former av collageteknik.

Under hela vintern och våren har vi laborerat med collage i Kreativa verkstaden. Då föddes också tanken om att ha ett utbyte med andra kreativa verkstäder i Malmö. När det visade sig att Malmö Konsthall också skulle jobba med collage föll det sig naturligt att samarbeta. Under påsklovet besökte konstnärer från Kreativa verkstaden Malmö Konsthalls påsklovsverkstad, inspirerades av utställningen Flight och skapade tillsammans med barn och familjer på plats. Vi är glada att nu få visa resultatet från våra gemensamma workshops och vårens arbete i konsthallens verkstad.

I utställningen ingår både enskilda konstverk och verk gjorda i grupp. Ibland har konstverken fått vandra mellan två eller flera konstnärer, likt en slags brevväxling. Arbetsprocessen liknar surrealisternas cadavre exquis, där en person ritar huvudet på en figur, viker bort den delen av pappret och skickar vidare till en annan person, som ritar nästa del av figuren.  Till slut är pappret fyllt och figuren är färdig, men ingen vet riktigt hur figuren ser ut förrän pappret vecklas ut.

Det största verket i utställningen bygger på samma princip. En lång rulle med papper har succesivt fyllts med collage och under arbetets gång har bara en liten del åt gången varit synlig. Först nu får vi se det färdiga resultatet: ett monumentalt konstexperiment!

Genom konstruerandet av en collage-maskin har slumpen fått spela en aktiv roll i arbetsprocessen med flera av verken i utställningen. En snurrande behållare blandar en mängd urklippta bilder som slumpmässigt plockas ur maskinen för att sedan sammanfogas. Tillsammans med collagemaskinen visas även installationen Gimme shelter, ett collage i form av ett tält hopsytt av spillbitar från målarduk som konstnärerna målat på.

Skåne Stadsmissions Kreativa verkstad är en del av Café David. Café David är Skåne Stadsmissions öppna verksamhet för socialt utsatta i Malmö. I Kreativa verkstaden kan man delta i pågående projekt eller jobba på egen hand. Här finns möjlighet att måla och rita, spela musik, sy, skriva, trycka med olika grafiska tekniker, rama in konstverk med mera. Tanken är att hitta vad varje individ vill göra, tillgodose det så långt det går och låta det växa.

Collage är en teknik där till synes oförenliga bildelement slås samman till något som man inte kan tänka ut på förhand. Likt en kemisk reaktion kan plötsligt helt skilda bilder förenas till något nytt och oväntat, som när syre och väte blir till vatten. Vår arbetsyta består av ett antal bord där vi bygger upp vårt colaboratorium i form av en lång behållare som fungerar som slumpgenerator. Behållaren fylls på av deltagarna med en mängd urklippta bildelement från trasiga böcker och tidningar och bildar en kemisk ursoppa av bilder. Bilderna blandas och plockas slumpmässigt upp ur behållaren av deltagarna för att sedan sammanfogas. Tillsammans jobbar vi runt ett långt bord där bilder och samtal får mötas och slås samman till nya oväntade bild- och samtalsämnen.

Ur projektbeskrivningen av Colaboratoriet

LÄS MER om Colaboratoriet: ”Håret i nacken reser sig”

Projektet stöttas av Sparbanksstiftelsen Skåne

Verk av Magdalena Tamayo Ekbom, Colaboratoriet, 2023.

”Hade jag inte haft min post hit vet jag inte var mitt röstkort hamnat”

Var hamnar ditt röstkort om du inte har en fast adress? Hur tar du dig till vallokalen om du knappt tar dig ur sängen vissa morgnar? 
– Att det finns hinder för vissa människor att rösta, trots att de har rösträtt, är ett demokratiskt problem. Vi gör vad vi kan för att underlätta för våra besökare, säger Ingrid Foschi, enhetschef för Skåne Stadsmissions Café David i Malmö. 

Inför valet riskerar Sveriges minst 33 000 hemlösa att förlora sin demokratiska röst. Det är något som vi i Sveriges Stadsmissioner uppmärksammade redan förra valet, 2018. Ett sätt att underlätta för de människor som söker sig till oss är att bjuda in kommunens ambulerande röstmottagare. Vid tre tillfällen innan valet den 11 september är röstmottagarna Karin Mellbourn och Frankie Lidman, eller några av deras kollegor, på plats på Malmgatan för att ta emot röster från röstberättigade Malmöbor som inte har möjlighet att rösta på valdagen.

– Har man inte sitt röstkort kan vi skriva ut ett, och saknar man legitimation kan personalen här identifiera besökare som de känner. Det ska inte vara krångligt att rösta, säger Frankie Lidman.

Första röstningstillfället var onsdagen 31 augusti, på förmiddagen. I ett avskilt rum i anslutning till Kreativa verkstaden sattes den tillfälliga vallokalen i ordning.

– Jag har röstat varje val, hela mitt liv. Att jag kan göra det här när jag ändå kommer för att äta frukost gör det mycket lättare, säger en kvinna som berättar att hon har svårt att ta sig till den skola som är hennes vallokal.

Bengt lever i hemlöshet sedan snart ett år. Han bor på soffor hos vänner och bekanta, och tar då och då in på hotell för att som han säger ”vila upp sig”.

– Hade jag inte haft min post hit vet jag inte var mitt röstkort hamnat, säger han.

Bengt är en av många som har en c/o-adress hos Skåne Stadsmission, och lämpligt nog väntade röstkortet på honom just idag när röstmottagarna är på plats.

Trygghet, segregation och sjuk- och äldrevård är frågor som engagerar Bengt, som passar på att titta på valdebatt på tv under sina hotellnätter. Hade han inte kunnat rösta på Skåne Stadsmission är han inte säker på att det blivit av.

– Jag är en sådan som har svårt att komma till skott, och i det finns också förklaringen till att jag är hemlös. Jag har pengar, och missbrukar inte – så jag får ingen hjälp av socialen. Hade jag varit barn idag hade jag nog haft en ADHD-diagnos, säger han.

Nästa tillfällen för förtidsröstning på Café David i Malmö är 7/9 klockan 8 till 10 samt på Unga Forum – Skåne Stadsmissions verksamhet för barnfamiljer och unga – fredag den 9/9 mellan 10 och 12. 

Vill du veta hur de skånska partierna ställer sig i frågor om hemlöshet och fattigdom? LÄS MER HÄR!

HAR JAG RÖSTRÄTT? LÄS MER HÄR!

Kreativa verkstadens utställning på Garaget

”Tillsammans är du aldrig ensam” en konstutställning av deltagare från Skåne Stadsmissions Kreativa Verkstad.

GARAGET, LÖNNGATAN 30, Öppet: Mån, Ons, Tors, Fre 11-18, Tis 11-20, Sön 12-16, Lör stängt.

Under våren och sommaren 2021 har deltagarna med stöd från Sparbanksstiftelsen, arbetat i Skåne Stadsmissions Kreativa Verkstad med en utställning om hur pandemin kommit att påverka vardagen. Och eftersom just den satte stop för att visa utställningen är vi nu glada att visa ett urval av konstverken på Garaget.

Samtidigt som utställningen bjuder på en konstupplevelse är den en dokumentation över en tid som vi förhoppningsvis snart kan se tillbaka på.

Skåne Stadsmission är en idéburen stiftelse som genom olika verksamheter arbetar med att hjälpa människor i olika former av socialt och strukturellt utanförskap som exempelvis hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa och ensamhet.

I Kreativa verkstaden på Malmgatan 14 kan man delta i pågående projekt eller jobba på egen hand. Tanken är att hitta vad varje individ vill göra, tillgodose det så långt det går och låta det växa. Vi har en bred syn på vad kreativitet är, ibland kan ett samtal vara en första kreativ verksamhet som leder vidare till att något nytt uppstår, ibland är det att skriva en låt, måla eller söka ett jobb.

Även om restriktionerna hävts och mycket återgått till det normala vill vi uppmana till att besöka utställningen med förnuft och inte utsätta varandra för onödiga smittorisker.

Länk till evenemang

VARMT VÄLKOMNA!

Kreativa verkstaden – skapande med samtalet i fokus

Till Café David i Malmö söker sig runt 170 personer dagligen, för frukost, samtal, en ren jacka och kanske en dusch. Varje deltagare har sin individuella utmaning och stödet måste därför individanpassas så långt det är möjligt. En del av besökarna går vidare till Kreativa verkstaden.

Att vara välkommen och ingå i ett socialt sammanhang är viktigt för alla människor. Stämningen på Café David präglas av ett värdigt bemötande där vi skapar relationer och fokuserar på det som fungerar.

”Här får jag frukost varje dag och det finns alltid någon som lyssnar”
Stina

Här serverar vi kostnadsfri frukost, subventionerade luncher och fika. Personalen finns tillgänglig för samtal och stöd och arbetar nära kuratorn och sjuksköterskan som finns på plats. Samverkan med andra aktörer såsom myndigheter och idéburen sektor sker löpande.

Kreativ verkstad – vi möts och skapar tillsammans

På Café David har vi genom åren erbjudit deltagare att vara med i olika former av aktiviteter och kreativa sysselsättningar . Kreativa verkstaden växte fram eftersom vi såg ett stort behov av att få uttrycka sig hos de deltagare som kom till oss i caféet. Många hade egna instrument, böcker, pennor, penslar och papper med sig som plockades fram. Till att börja med köpte vi in material och gjorde plats i caféet för att måla, skriva och rita. Då behovet växte flyttade vi verksamheten till en källarlokal, där vi kunde erbjuda mer plats och arbeta med inramningar av färdiga konstverk. Det dröjde inte länge innan vi hade vår första utställning.

 

Idag har kreativa verkstaden ett helt våningsplan i det hus som även rymmer kuratorsmottagning, hälso- och sjukvårdsmottagning och själva caféet som mötesplats med gratis frukost, subventionerad lunch, dusch och klädbyte. Vi ser ett stort värde i att ha alla dessa funktioner samlade i samma hus.

Samtalet som kreativ process

Samtalet är själva kärnan på Café David där relationer etableras och vi får reda på deltagarens behov. Hela verksamheten har ett pragmatiskt upplägg med fokus på att lösa basbehov och mitt i allt detta lösningsfokuserade arbete finns hela tiden ett samtal närvarande.

I samtalen som uppstår finns en möjlighet att ”de samtalandes bidrag smälter samman till något helt nytt. En ny verklighet blir till medan man talar” vilket gör att samtalet kan leda till att man hittar nya vägar framåt, men även att man kan se samtalet som en kreativ process (Engqvist 2013, 77).

Eftersom ett samtal går att se som en form av kreativ verksamhet (ett behov av att få uttrycka sig och hitta nya vägar) skulle man faktiskt kunna säga att hela verksamheten i grunden är en kreativ verksamhet. Det känns därför helt naturligt att den kreativa verkstaden nu blivit en ganska stor del av den ordinarie ursprungliga verksamheten.

Vi har en bred syn på vad kreativitet är, ibland kan just ett samtal vara en första kreativ verksamhet som leder vidare till att något nytt uppstår, ibland är det att skriva en låt, måla eller söka ett jobb. I verkstaden kan man delta i pågående projekt eller jobba på egen hand. Tanken är att hitta vad varje person vill göra, tillgodose det så långt det går, och låta det få växa.

Olika uttrycksformer

I verkstaden finns flera rum med möjlighet att måla, rita, trycka i olika grafiska tekniker, skulptera, lyssna på musik, använda datorer, sy och reparera, läsa och skriva. Det finns även ett musikrum där man kan spela musik på elgitarr, elbas, trummor och piano. Parallellt med att deltagare kan välja fritt vad de vill göra, arbetar vi ofta med teman. I workshops bearbetar vi temat genom att prova på olika tekniker som till exempel oljemåleri, akrylmåleri, textiltryck, akvarell, kalligrafi, tuschmåleri, collage, bokbindning, text, mönstersömnad, olika grafiska tekniker, med mera. Resultatet presenteras oftast i form av en utställning.

Utställningar

En av våra utställningar – Vad är ett hem? – blev också en bok. Idén till utställningen och den tillhörande boken växte fram under valåret 2018. För första gången kunde man förtidsrösta på Café David och det anordnades paneldiskussion med företrädare för de olika partierna i Malmö stad. Ett av de ämnen som diskuterades mest vid utfrågningen var bostadspolitiken.

Illustrationen kommer från utställningen Hem? på Stadshuset i Malmö.

Vi hade börjat planera vårt nästa projekt i Kreativa verkstaden. Idéen var att bygga en flyttbar utställning i form av en vikvägg fylld med texter och bilder som kunde visas på olika platser i Malmö – en slags väggtidning att få uttrycka sina åsikter på. Under de diskussioner och samtal som följde i verkstaden kom vi fram till att frågan om vad ett hem egentligen är var ett bra tema att ta upp på vikväggen. Det gav sig då dessutom naturligt att bygga vikväggen som en slags lägenhetsvägg som vi kunde presentera texterna och bilderna på. Texterna och bildmaterialet blev sedan innehållet i boken med titeln ”HEM ?”. Utställningen har bland annat visats på Malmö stadshus och Malmö stadsbibliotek.

Ett annat projekt bidrog till att vi kunde bygga upp vårt musikrum. Vi hade en akustisk gitarr i caféet och sökte medel för att kunna köpa in fler instrument samt starta upp en regelbunden musikverksamhet. Vi påbörjade en insamling av instrument och musikutrustning på Facebook som tillsammans med de medel vi fick gjorde att det nu finns möjlighet att repa och spela in musik i Kreativa verkstaden. Projektet avslutades med en konsert där deltagare spelade på våra nya instrument .

Den utställning som följde var också en kombinerad konsert och konstutställning. Utställningen, som fokuserade på temat återvinning, innehöll förutom måleri och teckningar även i en stor installation med titeln ”Museet för borttappade och upphittade saker”. Den bestod av just upphittade och borttappade saker som presenterades i en sju meter lång monter. Föremålen i montern förseddes med fritt formulerade infotexter som gav en bakgrund till föremålens historia.

Just nu, våren 2021, arbetar vi med en dokumenterande utställning med titeln ”Tillsammans är du aldrig ensam”. I detta projekt vill vi ge deltagarna en möjlighet att berätta hur de upplever tiden under pandemin. Vi vill erbjuda en möjlighet för bearbetning där deltagaren med hjälp av text och måleri kan beskriva sina känslor och tankar om hur hen påverkas av och upplever situationen som vi befinner oss i. Projektet pågår huvudsakligen i Kreativa verkstaden men det finns också möjlighet att delta genom en skriv-station i caféet, eftersom vi vill skapa hög tillgänglighet till projektet. Tanken är att i första skedet ha en fri associationsvägg där alla tankar och känslor får blandas med varandra, för att sedan sammanställa materialet till en mobil utställning.

Samtalet som en kreativ process

Kreativa verkstaden uppstod eftersom det fanns ett behov av att få uttrycka sig hos våra deltagare. När verkstaden öppnade kom ett tiotal deltagare per dag och nu några år senare är antalet 30. Vad vi gjorde var egentligen mest att bidra med material, ge plats och lyfta fram något som redan pågick. Att få yttra sig – att bli hörd och sedd – går närmast att betrakta som en mänsklig rättighet och ett grundläggande mänskligt behov som ofta kan likställas med mat, värme och kläder även om det är svårt att jämföra behov.

”Här kan jag slappna av och vara mig själv. Jag får ny energi när jag varit i verkstaden”
Daniel

Eftersom många av våra deltagare brottas med problem innebär Kreativa verkstaden ofta en paus från problemen som gör att man sedan kan samla kraft för att ta itu med dem. Men deltagandet i kreativa verkstaden innebär också en möjlighet att få göra något. Något som man sedan får möjlighet att visa upp och få uppskattning för. Genom att delta i arbetet i Kreativa verkstaden öppnas därmed en möjlighet att bli uppmärksammad för någonting annat än de sociala problem som ofta förföljer deltagaren. Att vara kreativ och göra saker tillsammans skapar dessutom en brygga i mötet mellan människor som ofta leder till otvungna och ömsesidiga samtal mellan deltagare, men också mellan deltagare och personal.

Vi märker fördelar i det sociala arbetet när samtalet får växa fram medan vi gör något tillsammans. När man gör något tillsammans som ingen egentligen är expert på främjas samtalet av att man är jämlika inför det ovissa i situationen. Det gäller särskilt när det kommer till konst eftersom det är en sysselsättning helt utan facit. I bästa fall gör det mötet och samtalet mer ömsesidigt och ickehierarkiskt. Vi har också märkt att samtalet ofta blir mer avslappnat när man inte börjar med att förutsätta problem utan istället fokuserar på vad individen vill göra. Problemen är oftast så pass närvarande att de dyker upp i samtalet ändå.

Om man tänker sig samtalet som en första grundläggande kreativ verksamhet – som en möjlighet att bygga något nytt tillsammans, då är kreativa verkstaden en naturlig följd av det för att lättare skapa kontakt och bygga relationer. Frågan vi ska ställa är kanske inte hur vi kan lösa någons problem utan vad vi kan bygga tillsammans?

Referenslitteratur för dig som vill lära om samtal:
Engqvist, Anders. 1984, 2013. Konsten att samtala, En handbok för människor i kontaktyrken. 5:3 uppl. Lund. Studentlitteratur.

Vernissage och boksläpp: Hem?

Vad är egentligen ett hem? Vad gör ett hem till ett hem? Det är två frågor vi ställt oss i Café Davids kreativa verkstad under våren 2019. Resultatet blev både en utställning och en bok och lördagen den 15/6 välkomnar vi allmänheten att ta del av våra tankar, och själv reflektera över vad ett hem är.

Den 15 juni klockan 14 bjuder Café Davids kreativa verkstad in till vernissage för utställningen Vad är ett hem? och boksläpp för boken Hem? 

Adressen är Korsgatan 14 i Malmö och vi bjuder på tilltugg och alkoholfri dryck.

Utställningen, och tillhörande bok, är ett resultat av vårens arbete i verkstaden på temat hem. I valrörelsen 2018 var bostadspolitiken aktuell, och deltagarna på Skåne Stadsmissions öppna verksamhet Café David deltog bland annat i en politikerutfrågning på ämnet. Och vi tänker inte släppa frågan, den är viktigare än någonsin!

Vårens projekt har finansierats av Sparbanksstiftelsen Skåne och Swedbank. Boken är formgiven av Designers for good.

Vår musikverkstad söker instrument

Vår kreativa verkstad på Café David i Malmö har nu även en musikverkstad. Musik har många positiva effekter på hälsan, både för dem som spelar och dem som lyssnar. Nu fattas det bara några delar så kan sätta igång.

Vi vill passa på och tacka er som redan har hjälpt oss med bidrag och instrument;  Swedbank sparbankstiftelsen, Tambourine studios, 4sound, Jakob Hellman, Magnus Sillén och James Brewster.

På önskelistan står:

  • En basförstärkare
  • En virveltrumma
  • En hi-hat

Vill du bidra skriv till Oskar Mörnerud, ansvarig för Kreativa verkstaden.

oskar.mornerud@skanestadsmission.se

Tack på förhand!

Evenemang

Hittade inga inlägg

Tyvärr, inget innehåll kunde finnas som matchade vad du sökte efter