Inlägg

Volontären Tord: ”Jag möter så många mysiga människor”

Tord Åkesson är kock och har drivit puben Utposten i Helsingborg i 29 år. Sedan sommaren 2023 är han också volontär på Skåne Stadsmissions sociala matbutik i Helsingborg, tre timmar i veckan. För att han kan och vill.

– Att arbeta som volontär hade varit en tanke under en lång tid. Jag ville göra något för att hjälpa andra. När den sociala matbutiken startade i Helsingborg förra sommaren anmälde jag därför mitt intresse. Kan man hjälpa andra så är det ens skyldighet att göra det, säger Tord och tillägger:

– Men jag gör också detta för min egen skull. Att vara volontär gör mitt liv bättre.

Tord har varit kock i hela sitt yrkesliv, med undantag för några år som ung då han arbetade på sjön. Han driver Utposten tillsammans med en kollega och är fortfarande aktiv i köket. Även personalärenden och löneutbetalningar ligger på hans bord. Ledig tid spenderar han gärna med sin familj eller med att träna armbrytning. Ett intresse som lett till att det finns ett armbrytningsbord även på Utposten.

Står i dörren

Tre timmar i veckan hänger Tord dock av sig kockförklädet och tar sig till Skåne Stadsmissions sociala matbutik. Hans uppdrag är att vara dörrvakt, vilket handlar om att kontrollera att varje besökare är där på sin inbokade tid.

Tord Åkesson är volontär på Skåne Stadsmission

Foto: Ronnie Kronblad

– De satte mig nog i dörren för att jag har så tydlig röst. Efter ett helt liv i restaurangbranschen har jag väl fått en viss ton. Jag kör med raka rör. I de flesta fall flyter det på i dörren. Jag möter så många mysiga människor, vilket ger bra energi som jag tar med mig hem, säger Tord och fortsätter:

– Många av besökarna har det riktigt dåligt. Och de flesta är väldigt tacksamma för att få komma in. Men det finns också de som försöker snacka sig in, trots att de inte har någon bokning. Det löser jag såklart, men den biten tar en del energi.

Vad driver dig att fortsätta?
– Alla människor jag möter. Dels alla besökare, dels de som arbetar på Matmissionen eller inom Skåne Stadsmission. De gör ett fantastiskt jobb! Mitt i det kaos som många av besökarna lever i så utgör de en stomme som skapar ordning och reda.

Har du några råd till andra som funderar på att bli volontärer?

– Det är bara att testa! Du får ett fantastiskt bemötande och känner dig direkt välkommen. Och känner du inte att Matmissionen är din grej så finns det andra volontärmöjligheter inom Skåne Stadsmission. Jag känner att jag har växt in i mitt uppdrag och vågar ta mer plats nu än i början. Till skillnad mot mitt vanliga jobb så finns här alltid någon som säger vad jag ska göra – det är väldigt skönt.

***

Vill du bli volontär på Skåne Stadsmission? Läs mer här!

Text: Lotta Solding
Foto: Ronnie Kronblad

Matmissionen i Helsingborg invigd: ”Är stolt”

Efter intensivt arbete in i det sista kunde Matmissionen i Helsingborg på torsdagen öppna portarna.

– Jag är stolt över att vi kan bidra och ge Helsingborgs medborgare ett alternativ i dessa tider, säger Pradeep Holmqvist, butikschef på den nyöppnade butiken.

Samtidigt är Pradeep noga med att påpeka att expansionen av Matmissionen inte får ses som en lösning i ett samhälle där allt fler har mindre.

–  Det är egentligen självklart att alla människor ska ha tillräckligt med resurser för att kunna försörja sig och sin familj med bra livsmedel, utan att bli hänvisade till en social matbutik. Men nu ser verkligheten ut som den gör, och i den är detta ett initiativ som kommer att hjälpa och lindra för många, menar Pradeep Holmqvist.

Ett femtiotal inbjudna gäster fanns på plats i Matmissionens lokal på torsdagsmorgonen, när Skåne Stadsmissions direktor Anders Pramborn klippte bandet och höll invigningstal.

– Jag är glad att så många från politiken, kommunen och näringslivet, ville vara med här idag. Frågorna om fattigdom och annan utsatthet är ständigt aktuella, men det senaste året har det blivit viktigare än kanske någonsin, säger Anders Pramborn.

Andra butiken i Skåne

Matmissionen är en social matbutik med betydligt lägre priser än i en vanlig livsmedelsbutk. För att kunna handla krävs medlemskap. Här kan du läsa mer om hur det går till för att bli medlem på Matmissionen.

Butiken i Helsingborg är den andra Matmissionen i Skåne, sedan tidigare finns en butik på Mobilia köpcenter i Malmö.

– Jag är glad att vi nu etablerat en butik även i Helsingborg. Med tanke på vilken efterfrågan som tyvärr finns, är det inte alls omöjligt att vi i framtiden kommer öppna fler butiker i Skåne, säger Alireza Mobasheri, områdeschef för sociala företag på Skåne Stadsmission.

Mer om öppningen av butiken i Helsingborg

Mer om Matmissionen

Skåne Stadsmission öppnar Matmissionen i Helsingborg

Det är tuffa tider för många just nu. Syftet med Skåne Stadsmissions öppnande av sociala matbutiker är att lindra matfattigdomen, bidra till minskat matsvinn, samt att ge människor i utanförskap en chans till arbetsträning. Den 1 juni öppnar Matmissionen i Helsingborg, en stad där nästan 10 procent av invånarna lever i ekonomisk utsatthet.

Alireza Mobasheri, Skåne Stadsmission

Alireza Mobasheri, Skåne Stadsmission

– Vi är väldigt glada att kunna öppna ännu en ny butik som kan lindra den ökande matfattigdomen i samhället generellt och i Helsingborg specifikt. Alla människor ska ha råd att äta sig mätta på bra och näringsrik mat, säger Alireza Mobasheri, områdeschef för sociala företag på Skåne Stadsmission.

Matmissionen och Willys

Matmissionen i Helsingborg är ett samarbete med, bland andra, butikskedjan Willys som bidragit med gedigen kunskap inom dagligvaruhandel samt med inredningen av den nya butiken. Thomas Evertsson, vd på Willys, är glad över expansionen och med samarbetet.

– Att minska matsvinnet är en av de viktigaste hållbarhetsfrågorna för vår bransch. Genom att stötta Matmissionen bidrar vi till att mindre mängd mat slängs och att den i stället kommer till nytta där behovet är som störst. Vi är stolta över att kunna hjälpa till med det vi kan, säger Thomas Evertsson, vd på Willys

Registrera i Matmissionens app

För att kunna handla hos Matmissionen i Helsingborg, eller i någon av de ytterligare nio butikerna runt om i landet, behöver man registrera sig i Matmissionens app. Appen är öppen för ansökan om medlemskap redan från den 15 maj. Alltså två veckor innan butikens officiella öppnande den 1 juni.

För att bli medlem i Matmissionen, och kunna handla varor till en tredjedel av ordinarie pris, krävs att man har en nettoinkomst som understiger 12 163 kronor per månad. Beloppet är baserat på Försäkringskassans nivå för garantiersättning.

– Vi vill försäkra oss om att maten räcker till de människor som behöver den bäst. Utöver möjligheten att handla mat till nedsatt pris, kan medlemmarna också få juridiskt- och socialstöd och träffa vår sjuksköterska. Allt för att öka sina möjligheter att skapa en bättre, mer stabil framtid, säger Alireza Mobasheri.

Anders Pramborn, direktor på Skåne Stadsmission

Anders Pramborn, direktor på Skåne Stadsmission.

Skåne Stadsmission mot fattigdom

Matmissionen är en av flera olika verksamheter som Skåne Stadsmission driver för att minska den utsatthet som fattigdom leder till. Det handlar om att inte ha råd med mat, att inte ha mat så att det räcker, eller att tvingas prioritera bort mat till förmån för andra utgifter. Det handlar också om att av ekonomiska skäl tvingas köpa näringsfattig mat.

– Att vi idag i Sverige inte har kapacitet att inkludera alla människor utan att de blir hänvisade till donationer, är ett misslyckande för ett välfärdssamhälle som Sverige, säger Anders Pramborn, Direktor på Skåne Stadsmission.

Förutom ovan nämnda samarbeten, har Matmissionens skånska expansion också varit beroende av Kavlifonden och Svenska kyrkan, som bidragit med omkring två miljoner kronor för att möjliggöra etableringen i Helsingborg.

Om Matmissionen

Om Matmissionen Matmissionen startades av Stockholms Stadsmission 2015 och är ett koncept för matbutiker som möjliggörs genom ett samarbete med Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörers Förbund.

Matmissionen kombinerar ekologisk och social hållbarhet genom att rädda svinn, motverka matfattigdom och erbjuda arbetsträning. Matmissionen har mer än 25 000 medlemmar och totalt tio butiker runtom i landet. I Skåne finns butiker i Malmö på köpcentret Mobilia och i Helsingborg.

Mer information om hur du blir medlem på Matmissionen Helsingborg, samt öppettider etc. kommer snart på Skåne Stadsmissions hemsida.

Här kan du läsa mer om Matmissionen i Malmö, som öppnade 2021.

Information till kunder i Matmissionen/Information for customers in Matmissionen

(In English below, Arabic, Persian and Somali as pdf)

Forskare Elinn Leo Sandberg från Lunds Universitet genomför deltagande observationer i Matmissionen på Mobilia. Dessa sker som ett led i att samla in kunskap till forskningsprojektet ”Trosbaserade organisationers matdistribution”.

Observationerna äger rum i butiken den 18/3 kl. 10-14, den 30/3 kl. 11-13, den 25/4 kl. 11-14 och 8/5 kl. 14-17. Om fler datum tillkommer våren 2023, så vi meddelar dessa via Facebook och i butiken. Genom att vistas i butiken på angivna datum och tider, samtycker du till att delta i forskningsprojektet. Här under får du mer information om projektet och vad det innebär att delta.

Elinn Leo Sandberg, forskare som genomför observationerna.

Hur går studien till?
Denna information ges till dig som kund och medlem i Matmissionen. I studien studeras Stadsmissionernas och Svenska kyrkans matdistribution i Sverige. På Matmissionen i Malmö genomförs observationer samt enskilda intervjuer med kunder som tackar ja till det. Projektet vill förstå vilka funktioner, betydelser och motiv som kopplas till försäljning och utdelning av mat för både er som kunder och organisationernas medarbetare och ledning. Vi vill med andra ord ta reda på hur du som handlar mat tycker att det fungerar och hur verksamheten är upplagd. Observationerna syftar till att studera det sociala samspelet och bidra till klargörande beskrivningar om vad som karaktäriserar en social matbutik. Hur fungerar det att handla här?

Observationerna dokumenteras genom fältanteckningar. Ingen ljud eller bildupptagning förekommer. All information som antecknas anonymiseras, ditt namn eller annan personlig information kommer inte att antecknas.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Ditt deltagande är frivilligt, du kan välja att handla vid en annan tid eller dag om du ej vill bli observerad och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet genom att lämna butiken. Det finns inga risker med att delta i studien, möjligen kan du uppleva ett obehag genom vetskapen om att en forskare studerar verksamheten. Det utgår inget försäkringsskydd eller ersättning.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer samla in och registrera information. Från observationerna i butiken sammanställs fältanteckningar. Lunds universitet hanterar dessa uppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi kommer att spara materialet på ett säkert sätt så att ingen obehörig kommer åt det.

Vad händer med resultaten?

Resultaten kommer att publiceras i form av en avhandling och artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Forskare kommer även att berätta om undersökningen på konferenser och föreläsningar  där andra forskare och personer som arbetar med matdistribution deltar. Vi har möjlighet att skicka en populärvetenskaplig sammanfattning av resultatet när studien är klar, du får den genom att kontakta oss via mejl.

Ansvariga för studien

Forskningshuvudman för projektet är Lunds universitet, Socialhögskolan. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för forskningsprojektet. Forskningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är Dnr 2022-02413-01. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta forskarna eller ta kontakt med Elinn i butiken.                                                       

Ansvarig forskare docent Anna Angelin, anna.angelin@soch.lu.se, 0709 15 07 63

Doktorand Elinn Leo Sandberg, elinn.leo_sandberg@soch.lu.se, 0735 35 17 56

Socialhögskolan Lunds Universitet, Box 23, 221 00 Lund, Sweden

Information for customers in Matmissionen

Researcher Elinn Leo Sandberg from Lund University conducts participant observations in the store Matmissionen at Mobilia. These occur as part of gathering knowledge for the research project ”Food distribution by faith-based organisations”.

Observations will be conducted in the store on 18/3 at 10-14, 30/3 at 11-13, 25/4 at 11-14 and 8/5 at 14-17. By being in the store on the specified dates and times, you agree to participate in the research project. Below you will find more information about the project and participation.

Elinn Leo Sandberg, PhD researcher carries out the observations.

How does the study work?
This information is provided to you as a customer and member of Matmissionen. The research focuses on food distribution from the City Missions and the Church of Sweden. At Matmissionen in Malmö, observations and individual interviews are carried out with customers who agree to it. The project wants to understand which functions, meanings and motives are connected to the sale and distribution of food for both you as customers and the organisations’ employees and management. In other words, we want to find out how it works for customers and how the store is set up. The observations aim to study social interaction and contribute to clarifying descriptions of what characterises a social grocery store. How does shopping here work?

The observations are documented through field notes. No sound or image recording occurs. All information recorded is anonymised; your name or other personal information will not be noted.

Possible consequences and risks of participating in the study

Your participation is voluntary, and you can choose to shop at another time or day if you do not want to be observed, and you can cancel your participation at any time by leaving the store. There are no risks involved in participating in the study; possibly, you may experience discomfort through the knowledge that a researcher is studying the store. There is no insurance coverage or compensation.

What happens to the data?

The project will collect and register information. Field notes are compiled from the observations in the store. Lund University handles the data in accordance with the EU’s data protection regulation (GDPR). We will store the material securely so no unauthorised person can access it.

What happens to the results?

The results will be published as a thesis and articles in scientific journals. Researchers will also discuss the research at conferences and lectures where other researchers and people working with food distribution participate. We can send a popular science summary of the results when the study is finished, if you contact us.

Responsible for the study

The research lead for the project is Lund University, School of Social Sciences. Research principal means the organisation responsible for the research project. The Ethics Review Authority approves the research; the diary number for the review at the Ethics Review Authority is Dnr 2022-02413-01. If you have any questions, you are most welcome to contact the researchers or contact Elinn in the store.

Responsible researcher Associate Professor Anna Angelin, anna.angelin@soch.lu.se, 0709 15 07 63

PhD Elinn Leo Sandberg, elinn.leo_sandberg@soch.lu.se, 0735 35 17 56

School of Social Work, Lund University, Box 23, 221 00 Lund, Sweden

Somaliska

Persiska

Arabiska

”Allt börjar i Matcentralen”

Äntligen har Skåne Stadsmissions nya Matcentral invigts. Här landar alla donerade livsmedel innan de transporteras ut i de sociala verksamheterna och till Matmissionen. Fokus ligger på livsmedelssäkerhet, god arbetsmiljö och givetvis minskat matsvinn. 

Det är inte utan stolthet som Carmelo Dibartolo visar runt på den nya Matcentralen. Han har all anledning att vara både nöjd och stolt. Här har var sak sin plats och alla vet vad de ska göra.

– Nu har vi äntligen allt på plats, säger han och tillägger att alla inblandade jobbat hårt.

– Det hade inte gått utan min fina arbetsgrupp.

Lokalen på Bangatan, ett stenkast från Möllevångstorget i Malmö, har anpassats för att fylla stadsmissionens behov av en logistikcentral för livsmedel. Lastbilen som just parkerat står precis utanför dörren, där pallar enkelt kan köras in och ut. Direkt innanför porten står tomma plastbackar som ska returneras, för att fyllas med nya matvaror och komma tillbaka.

– Innan hade vi backar överallt, och ingen ordning på dem, skrattar Carmelo Dibartolo som anställdes just för att organisera logistiken kring mat- och varuhanteringen.

Sedan maj i år har han jobbat heltid med att starta upp den nya Matcentralen, som finansieras av vår huvudpartner Kavlifonden. Sista pusselbiten föll på plats när Stena Fastigheter meddelade att de hade en passande lokal, som de dessutom gick in och bidrog med en del av hyran för under uppstartsåret. ​​​​​​​

Professionell mathantering

– När vi väl visste att vi hade en lokal kunde jag fokusera på att planera och förbereda hur vi ville lägga upp våra flöden, berättar Carmelo.

Han har lång erfarenhet av att starta upp livsmedelsverksamhet, där varje steg på vägen är avgörande för effektivitet och säkerhet. Matcentralen är en liten och relativt enkel verksamhet i jämförelse med mycket annat han jobbat med, men här finns utmaningen i att arbeta med väldigt små resurser och hantera donerad mat från många olika livsmedelsaktörer.

– Det är viktigt att vi är affärsmässiga och professionella. Vi behöver företagen som donerar mat, men de behöver också oss. Det är viktigt att komma ihåg. Genom att vara professionella kan vi också hantera större mängder mat och därmed hjälpa fler människor.

Efter staplarna med backar kommer registreringsstationen. Här finns datorer och skrivare för att kunna registrera alla varor som passerar in och ut i systemet. Här finns också en pedagogisk informationsvägg, med checklistor och rutiner. En ny medarbetare ska snabbt kunna orientera sig och göra rätt. På whiteboarden finns plats för varje dags leveranslista. Systemkartan ovanför skrivaren gör det tydligt:

– Allt börjar i Matcentralen!

Mindre risk för svinn

De sociala verksamheterna som Skåne Stadsmission driver, som Café David, Unga Forum och Crossroads, ska snabbt kunna få överblick över vilka matvaror som finns inne, och beställa det som behövs via det digitala beställningsverktyget. Målet är att man ska behöva köpa in så lite som möjligt och att Matcentralen ska tillhandahålla varor för att kunna servera varierad kost till besökarna. Den största beställaren är naturligtvis Matmissionen, som har över 4000 medlemmar som köper mat till kraftigt reducerat pris.

I nästa rum finns torrvaror på hyllorna, och två stora frysrum. Sedan kommer kylrummet, som delats upp i tre olika zoner: nyinkommet, äldre livsmedel och i mitten en leveransyta. Allt för att se till att maten kommer till nytta medan den är fräsch och för att så lite som möjligt ska förfaras. Dessutom ska det vara enkelt vid leveranser och inte uppstå flaskhalsar.

– Ju bättre organiserade vi är desto mindre risk för svinn, säger Carmelo Dibartolo.

Vill ditt företag donera livsmedel?

Kontakta Matcentralen: matcentralenskane@skanestadsmission.se

Vill du som privatperson bidra till att fler får mat? Vi kan inte ta emot livsmedel från privatpersoner eftersom vi måste följa Livsmedelsverkets regler för hantering av matvaror. Däremot har vi stort behov av pengar för att kunna servera mat till människor i fattigdom och hemlöshet. Vi behöver köpa in sådant vi inte får donerat, och vi behöver pengar för att kunna driva de mötesplatser där maten delas ut. En frukost, ett mellanmål eller en matkasse hos oss är så mycket mer än matvarorna. Det är möjlighet att få stöd och råd, värma sig, hämta rena kläder, träffa sjuksköterska, kurator etc. Läs mer och ge stöd här: https://www.skanestadsmission.se/ge-stod/

Ett år med matmissionen

Den sjunde oktober är det på dagen ett år sedan vi slog upp portarna till Matmissionen i Malmö, och vi firade våra härliga medarbetare med tårta.

– Det känns helt overkligt att det redan gått ett år. Vi har lärt oss mycket under året och jobbar envist vidare med att göra Matmissionen ännu bättre för alla medlemmar, och så småningom kunna öppna fler butiker för att fler ska få nytta av oss, säger butiksansvarig Maria Kratz Larsen.

Under det här året har vi:

  • Registrerat 4 000 medlemmar
  • Sålt över 700 000 produkter
  • Bidragit till att 403 505 kilo mat har kunnat komma till nytta för människor i behov istället för att bli matsvinn

Matmissionen är en en social matbutik som gör gott både för människa och miljö. Hos oss bidrar du till minskat matsvinn och som medlem får du handla mat till mycket låga priser. Butikskonceptet har tagits fram av Stockholms Stadsmission tillsammans med Axfood, och går ut på att mat som annars skulle ha gått till spillo tas tillvara och säljs i en social butik där medlemmar får handla varor till en tredjedel eller mindre av vanligt butikspris. I butikerna finns möjlighet för människor som står långt från arbetsmarknaden att arbetsträna. Du kan läsa mer om Matmissionen här.

Intresset för att bli medlem i Matmissionen Skåne är högt och i september fick vi tillfälligt stänga antagningen av nya medlemmar för att försäkra oss om att de medlemmar vi redan har får möjlighet att handla och att maten räcker.

– De stigande matpriserna drabbar många, och vi märker att behovet i Malmö är stort. Därför arbetar vi parallellt med att utöka öppettiderna och utbudet i vår befintliga butik och med att kunna öppna ytterligare en, säger Alireza Mobasheri, områdeschef sociala företag, Skåne Stadsmission.

Halvera matsvinnet till 2030

Samtidigt som fler och fler har svårt att få pengarna att räcka till maten slängs massor av ätbar mat varje dag i Sverige. Den här maten skulle i stället kunna doneras till ideell sektor för distribution till människor i matfattigdom.

Idag, på Internationella matsvinnsdagen 29 september, vill Skåne Stadsmission uppmärksamma det stora behov av mat som vi ser i vårt närsamhälle, samtidigt som mängder av ätbar mat slängs i livsmedelsindustrin.

– Det är något som är snett med att det här överflödet existerar parallellt med den fattigdom som leder till att människor inte kan äta sig mätta, säger Alireza Mobasheri, områdeschef sociala företag, Skåne Stadsmission.

Ny matbutik 2021

I oktober förra året slog stadsmissionen tillsammans med medgrundaren, Willys, upp portarna till Matmissionen i Malmö, en social livsmedelsbutik där medlemmar kan köpa mat till kraftigt reducerade priser. Maten i butiken är donerad från livsmedelsbutiker och grossister. Det är fullt ätbar mat enligt alla Livsmedelsverkets regelverk, men ändå mat som skulle slängts och blivit matsvinn om inte Skåne Stadsmission kunnat ta hand om den och se till att den kommer människor som behöver det till del.

Matmissionen i Malmö fick snabbt allt fler medlemmar. I takt med att butiken blivit känd har antalet medlemmar ökat. Rysslands invasion av Ukraina, inflationen och de stigande el- och matpriserna, har gjort att trycket på butiken hårdnat allt mer. I dag finns över 4 000 medlemmar, vilket är fler än Skåne Stadsmission räknat med att få in under hela 2022.

– För att kunna hantera alla medlemmar, och se till att maten räcker till alla, har vi behövt stoppa medlemsansökan tills vidare. Ingen har nytta av Matmissionen om där inte finns mat, och nu hoppas vi att fler livsmedelsaktörer ser värdet med att skriva donationsavtal med oss. Ingen ska slänga ätbar mat i onödan, säger Alireza Mobasheri som understryker att idéburen sektor inte på egen hand kan hantera ojämlikheten i samhället.

– Att omdistribuera mat är inte en lösning på att folk lever i fattigdom, men det är ett sätt att möta de negativa effekterna, säger han.

Högre kostnader

I början av september kunde stadsmissionen öppna sin nya Matcentral, i större lokaler, tack vare en stor donation från Kavlifonden och ett samarbete med Stena Fastigheter. Det gör det möjligt att ta emot betydligt mer mat än tidigare och säkerställa frys- och kylkedjan under längre förvaringstid.

– På så sätt är det lättare för oss att få ett jämt flöde av mat till butiken, och till stadsmissionens övriga verksamheter där det också behövs mat till människor i utsatthet.

Skåne Stadsmission ser två stora utmaningar vad gäller mathanteringen idag: kostnaden och de ökande behoven.

– Våra elkostnader har redan ökat med fler hundra tusen kronor. Det är pengar som vi inte kan ta ut av kunderna genom höjda priser, som vanliga kommersiella aktörer gör. Det innebär att vi i stället måste få finansiera verksamheten på andra sätt och prioritera våra insatser.

Planer på ytterligare en butik

När det gäller ökande behov av mat till billigt pris letar Skåne Stadsmission nu efter lokaler för att kunna öppna upp ytterligare en butik i Skåne.

– Vi ser att det kommer kunder från hela Skåne till butiken i Malmö, så det är klart att vi börjar titta på om vi har möjlighet att öppna på andra håll. Vi har en dialog med våra samarbetspartners om nya etableringar och har för avsikt att etablera en Matmissionen social matbutik i Helsingborgsområdet, säger Alireza Mobasheri.

Projekt för att minska matsvinnet

Idag doneras mindre än 5 procent av matsvinnet från livsmedelsindustrin.  Målet för det Vinnova-projekt som näringslivet, akademi och ideell sektor dragit igång är att rädda 10 000 ton överskottsmat år 2025, jämfört med 4500 ton under 2021. Det är en bit på vägen mot det globala målet att halvera matsvinnet till 2030. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Stadsmissioner, IVL Svenska Miljöinstitutet, Willys, Frigoscandia, Stockfiller och tio livsmedelsaktörer från alla delar av kedjan och relevanta myndigheter.

– Via Stadsmissionens matcentraler runtom i landet distribuerades förra året 2100 ton överskottsmat, men behovet bland människor i matfattigdom är ännu större – något som har spätts på av Ukrainakriget och de skenande livsmedelspriserna. Därför känns det extra viktigt att tillsammans med aktörer från hela livsmedelskedjan utveckla metoder så att ännu mer mat som idag slängs i stället kan gå till människor i matfattigdom, säger Anne Lunde Dinesen, nationell samordnare Stadsmissionens matcentral.

”Jag hade ingen aning om att så många pensionärer hade det så tufft.”

När Masoud Zaher började arbetet med att registrera medlemmar i Skåne Stadsmissions sociala matbutik handlade jobbet om att nå ut med information. Nu ringer telefonen i ett. Ryktet om Matmissionen har spridit sig och folk från hela Skåne hör av sig.

Butiken har ännu inte öppnat för dagen och Masoud kryssar mellan kollegorna som plockar varor och svabbar golv. Hans arbetsrum ligger i ett hörn av lokalen, precis intill grönsaksdisken.
Utanför kontorsdörren står en parkbänk. Måndagar och onsdagar sitter här en kö av väntande, som kommit för att bli medlemmar i Matmissionen.
– De kan ha hört om oss från grannar eller vänner. Ibland ringer SFI-lärare för sina elevers räkning, ganska ofta hör socialtjänstens uppsökare av sig, berättar han.

Masouds arbete handlar om att registrera nya medlemmar, och för det behöver han kontrollera att den som söker medlemskap uppfyller kriterierna.

Masoud packar upp mat. Foto: Apelöga

– Det kan kännas konstigt att titta på folks bankkonton, att ta del av privata handlingar. Jag menar vem är jag att rota i folks privatliv? Men de flesta bryr sig inte, de är så vana att visa upp intyg och handlingar när de söker stöd att de har allt redo när de kommer hit. Och vi måste ju ha ett system för vem som kan handla här. Annars skulle inte maten räcka till de som bäst behöver den, säger han.

Mat är en rättighet

Det händer att han möter människor som skäms över sin situation. Ibland ser han någon som går runt och tittar, men som inte vågar sig fram.
– Jag brukar prata om att mat är en rättighet. Matmissionen finns för att alla ska ha råd med bra mat. Jag blir upprörd när jag ser människor som jobbat hela sitt liv och har så lite pengar. Jag hade ingen aning om att så många pensionärer hade det så tufft.

Masoud har en bakgrund som människorättsaktivist. Han har arbetat med två nobelpristagare, varav den ena liksom han kämpar för kvinnors rättigheter i talibanernas Afghanistan. När han kom till Skåne Stadsmission 2016 var det för att arbeta med ensamkommande ungdomar på flykt.
– Min bakgrund och mina erfarenheter gör att jag har lätt att förstå de människor som kommer hit. Varför de kommit till Sverige och vad de behöver. Att jag har jobbat länge på Stadsmissionen gör att jag kan hjälpa folk att hitta rätt. Jag vet vad vi kan hjälpa till med och vart människor ska vända sig.

Arbetsträning

Maria, Mohamed och Masoud vid invigningen av Matmissionen. Foto: Apelöga

En av Matmissionens viktigaste uppgifter är att fånga upp även andra behov än mat. På fredagar kommer Masouds kollega Amanda Andersson, kurator, till Matmissionen. Det gör att det är lätt för människor att be om stöd och hjälp, och knyter ihop Stadsmissionens många verksamheter på ett bra sätt.

– Ibland kommer det människor som kanske inte uppfyller kriterierna på pappret, men mina kollegor i de öppna verksamheterna kan fånga upp vad som ligger bakom och kan se till att medlemskap beviljas till sådana som helt uppenbart behöver det.

Matmissionen ger inte bara människor som behöver det möjlighet att handla mat till reducerat pris. Butiken ger också människor som står långt från arbetsmarknaden en chans att arbetsträna.
– Jag har haft flera kollegor i arbetsträning som varit väldigt osäkra i början, hållit sig på lagret och inte velat möta människor. Det är häftigt att se hur de växer efter några veckor, och får en självklar roll i arbetslaget, säger han.

Miljöstipendium till Matmissionen Skåne

Vår sociala matbutik Matmissionen får ett av Region Skånes två miljöstipendier 2022. Butiken på Mobilia i Malmö slog upp portarna i oktober förra året och har fått ett varmt välkomnande. Många människor söker sig dit varje dag. 

– Matpriserna stiger och det drabbar människor som redan levde i ekonomisk osäkerhet hårt. Vi ser att trycket på Matmissionen är stort, att matfattigdomen i Malmö är alldeles för omfattande. Därför är vi extra glada över beskedet att Region Skåne valt att uppmärksamma Matmissionen bland många viktiga hållbarhetsinitiativ i Skåne, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission.

Region Skåne delar årligen ut priser som hyllar kreativa insatser inom miljö, design och arkitektur. 2022 prisas många varierande insatser – allt från poddar och torg till satsningar för att skapa en klimatneutral bygg- och anläggningssektor.
– Vi är stolta över att premiera goda skånska exempel som vi hoppas engagerar och inspirerar andra. Det är viktigt att driva utvecklingen inom områdena arkitektur, design och miljö för att skapa goda livsmiljöer och en hållbar framtid, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i ett pressmeddelande.

Fram till den 15 februari var det öppet för allmänheten att nominera sina favoriter till 2022 års priser och det är bland dessa som pristagarna valt ut. Stipendiet ligger på runt 25 000 kronor.

Vad är Matmissionen?

Matmissionen är en en social matbutik som gör gott både för människa och miljö. Butiken bidrar till minskat matsvinn och motverkar effekterna av matfattigdom. Matmissionen är ett butikskoncept som tagits fram av Stockholms Stadsmission tillsammans med Axfood, och som går ut på att mat som annars skulle ha gått till spillo tas tillvara och säljs i en social butik där medlemmar får handla varor till en tredjedel eller mindre av vanligt butikspris. I butikerna finns möjlighet för människor som står långt från arbetsmarknaden att arbetsträna.

Vem kan bli medlem i Matmissionen?

Om du lever på försörjningsstöd, etableringsersättning, garantiersättning eller Migrationsverkets dagersättning är du automatiskt kvalificerad för ett medlemskap hos oss oavsett vilket belopp du får ut i ersättning. Lever du på sjukersättning, sjukpenning, A-kassa, pension, föräldrapenning, aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, har löneutmätning eller månadslön efter skatt som understiger 11 190 kronor kan du bli medlem. Studerande kan inte bli medlemmar i Matmissionen.

Nätverksträff: Social och miljömässig hållbarhet i praktiken

Förmiddagen den 7 mars bjuder vi tillsammans med Krinova Incubator & Science Park in skånska företag och start ups på nätverksträff med studiebesök på vår ”logistikhub”. 

Träffen är en chans att träffa andra entreprenörer och start ups och nätverka samtidigt som vi pratar om hur företag kan bidra till ett bättre samhälle.

Alireza Mobasheri, områdeschef för Skåne Stadsmissions sociala företag, visar besökarna runt på Grönegatan 36, som är en viktig nod för insamlade donationer. Fokus ligger särskilt på matcentralen, dit stora mängder överskottsmat distribueras varje vecka från en mängd livsmedelsproducenter. Från matcentralen skickas maten sedan vidare till de sociala verksamheterna för utsatta barn, unga, vuxna och äldre i Skåne, samt till den sociala matbutiken Matmissionen.

Vill du läsa mer och anmäla dig till nätverksträffen? Klicka här!