EU-migranter som resurs

SWECO Management bidrar till bättre arbetsmiljö

Totalt har 65 stycken medarbetare från Sweco Management haft uppgiften att under totalt två arbetsdagar i höst genomföra tre olika projekt till Skåne Stadsmission. Många medarbetare har på sin fritid lagt mycket mera tid än så …

”- En av Skåne Stadsmissions fantastiska julklappar det här året är den arbetsmiljöförbättring som SWECO Management Region Syd bidragit med i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. På de här tre orterna bedriver vi olika sociala verksamheter för personer som av skilda anledningar lever i stor social utsatthet. 

I samtliga fall beskrivs SWECOs insats som oerhört viktig utifrån den psykosociala arbetsmiljön, både för deltagare och anställda. Generellt har Stadsmissionens lokaler haft ett stort behov av uppfräschning men det största behovet har framförallt varit förbättring av lokalernas nyttjande. I de sociala företagen i Malmö har traditionell lagermiljö på ca 1800 kvm förnyats till att bli en mer tillgänglig lokal, där logistik och varuflöde optimerats. I Helsingborg, i Stadsmissionshälsans lokaler, kan sjuksköterskan nu prata avskilt med patienterna i ett samtalsrum och dessutom bättre planera och organisera sina aktiviteter i ett eget arbetsrum. I Kristianstad har nya personalutrymmen på andra våningen fräschats upp i avvaktan på den stora renoveringen som vi hoppas blir av under 2016. 

 Stadsmissionen arbetar alltid med fokus på relationsbyggande, där en mycket viktig komponent är det personliga mötet. Att känna sig sedd och uppskattad är viktigt för alla människor, och kanske än mer för dem som mött många utmaningar i livet. Att ha möjlighet att föra samtal i avskildhet, i en trygg, avkopplande och fin lokal ger ökad motivation och större arbetsglädje. En fin lokal ger dessutom signaler om att man som anställd och deltagare i Skåne Stadsmissions verksamheter har ett personligt värde, att vi alla är värda en bra och uppmuntrande vistelsemiljö.”

Cecilia Bruhn, Chef insamling för Skåne Stadsmission

 

STORT TACK! Följande företag har bidragit till att möjliggöra SWECO-projekten i Malmö, Helsingborg och Kristianstad:

Sandå Måleri, Colorama, Ehrenborg, Interiör Golv, Norrporten, Hittarps IK, Sweco Architects, MKB, Visual Partner, Helsingborgshem, Imtech El, Region Skåne, PEAB, IVECO, LP Måleri, Spendrups, Malmö-Mäss-Service, Elfa Lumi AB, Ahlsell, Syd Måleri AB med Alcro , Atlantis Städ & Sanering, Bravida Prenad, filial Hallberg & Co , RIJO Håltagning och SannSmide, Svevia, Stjernfeldts VVS, FläktWoods, Cramo, MKB, MAX IV-Laboratoriet, Tetra Pak, Radisson Blu Hotel Malmö, Sankt Gertrud Konferens, Stena Fastigheter, Blekingemålarna, Colorama i Karlshamn, PM Bygg, SipNordic

EU-migranter säljer julgrupper

En grupp på åtta kvinnor som kommer till Crossroads i Malmö tillverkar och säljer julgrupper, som ett alternativ till tiggeri. Det finns både färdiga julgrupper till direkt försäljning och möjlighet att beställa på 0766 -47 15 26.

Aktiviteten ingår i projektet www.gemigjobbistallet.se

 

 

Runda upp till Skåne Stadsmission när du klipper dig!

 

Nio salonger i Skåne blir först ut att göra gemensam sak i att låta sina kunder runda upp sitt köp och stödja Skånes mest utsatta. Pengarna går till Skåne Stadsmissions arbete inför jul och vinter. Frisörföretagarna Skåne är den första branschorganisation som ansluter sig till Runda Upp och för Skåne Stadsmission är det första gången man blir mottagare vid en Runda Upp-aktivitet.

– Vi ser jättepositivt på att få möjligheten att samarbeta med frisörer i Skåne och att vi denna gång har fått nio salonger som hjälper till. Det är så oerhört betydelsefullt för oss att kunna nå ut på det här sättet och Runda Upp tycker vi är en mycket intressant insamlingsform som vi gärna utvecklar vidare. Att kunna göra det här och nu som en del av vår julkampanj känns verkligen bra, säger Cecilia Bruhn, Chef insamling Skåne Stadsmission.

– Att kunna erbjuda våra medlemmar att arbeta med Runda Upp ger oss ett naturligt sätt att samarbeta i Skåne. Genom Runda Upp-funktionen kommer våra medlemmar att ha möjligheten att utveckla sitt sociala engagemang både lokalt i sin egen verksamhet och tillsammans med sina kollegor runt om i Skåne. Vi har förhoppningar om att flera av våra medlemsföretag kommer att vilja ansluta sig under det kommande året och så hoppas vi förstås på att den första Runda Upp-aktiviteten kommer att få ett bra resultat och hjälpa Skåne Stadsmission i deras viktiga arbete, säger Sara Franzén Ordförande i Frisörföretagarna Skåne.

Följande salonger medverkar i Runda Upp-aktiviteten till förmån för Skåne Stadsmission:

By the sea i Höganäs, HåroSånt i Hässleholm, Intercoiffure Eriksson & Robach i Malmö, Saloon.nu i Lomma, Saxin i Helsingborg, Tims Haircut i Helsingborg, Topknot i Limhamn, Hairpoint i Malmö, Volym i Ängelholm.

 

Malmö kan göra mer för de hemlösa

Stockholms stadsmissions rapport Hemlös 2015 har i år valt att granska hur 26 kommuner jobbar för förhindra hemlöshet och utanförskap genom de allmännyttiga bostadsföretagen.
Bostadsbrist är ett stort problem i Sverige och drabbar särskilt ekonomiskt svaga hushåll. Hemlösheten i Sverige ökar. En anledning till ökningen är den rådande bostadsbristen. De som drabbas särskilt hårt är unga och studenter, äldre med låg pension, samt nyanlända och utsatta EU-medborgare.
Malmö kan använda allmännyttan i högre utsträckning
I rapporten har Stockholms Stadsmission undersökt hur kommunerna använder ett av de verktyg som står till buds för att påverka situationen, ägardirektivet, till de allmännyttiga bostadsföretagen. Trots att politikerna kan besluta att allmännyttan till exempel ska bygga billigt prioriteras istället dyra lägenheter.
Detta är en av faktorerna som driver människor med bristande betalningsförmåga till hemlöshet. Malmö får väl godkänt för sitt ägardirektiv, men mer kan göras. Enligt Malmö stads egen räkning fanns den 1 oktober 675 hemlösa barn i Malmö, en ökning med 45 % sen i fjol. Den främsta orsaken är att barnens familjer lever i fattigdom och utanförskap.
Stockholms Stadsmission har tillsammans med advokatfirman Roschier tagit fram ett förslag på ett ambitiöst ägardirektiv och efterlyser en tydlig vision för att motverka hemlöshet på nationell nivå. Sveriges kommuner måste planera bostäder som passar människor med en svagare ekonomi.

675 hemlösa barn

Malmö stad har presenterat sin kartläggning av hemlösa.

Den 1 oktober 2015 fanns 1333 hemlösa vuxna, att jämföra med 1142 år 2014.

Det är en ökning med 17%.

Som hemlös räknas person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare.

Det centrala i definitionen av hemlös är om personen har löst boendefrågan på mycket kort sikt eller inte alls. Den vanligaste orsaken till hemlöshet är strukturell, det vill säga personerna har inte någon känd problematik som missbruk eller psykisk ohälsa.

En särskilt drabbad grupp är familjer med barn. Idag lever 675 barn i hemlöshet i Malmö. Det är en ökning med 45%. 675 barn. Det motsvarar ungefär 25 skolklasser.

Många av de här barnen bor med sin familj på hotell eller vandrarhem som kommunen hyr per natt. Barn som lever i hemlöshet kan inte leva ett värdigt liv. Det kan vara svårt att få plats att leka och göra läxor. Föräldrarnas ovisshet inför framtiden drabbar barnen och de upplever oro och stress. Dagis och skola kan ligga långt från det tillfälliga boendet och det blir svårt att leka med kompisar.

Vi kan aldrig acceptera att barn lever i hemlöshet.

 

Varje paket bidrar, oavsett innehåll

Varje paket bidrar, oavsett innehåll

Varje julklapp som du ger bort kan samtidigt bidra till stöd till människor i hemlöshet. Årets juletiketter hos Åhléns säljs i samarbete med Sveriges Stadsmissioner. Alla medel från de sålda etiketterna, förutom momsen, skänks till stadsmissionernas verksamhet för människor i hemlöshet.

Juletiketterna är utformade av Liselotte Watkins och säljs i kassorna på Åhléns-varuhus i hela Sverige. I det traditionella julmönstret finns vantar, en rykande kopp och ljus invävt som kan ses som symboler för den verksamhet som stadsmissionerna bedriver.

På varje etikett finns ett namn, som illustrerar att julklappen utöver mottagaren även bidrar till människor i hemlöshet i Sverige. Totalt finns 10 namngivna personer på juletiketterna, och som representerar alla de människor som idag lever i hemlöshet i Sverige. Ett exempel är Eric. Stadsmissionen träffade honom på Café David i Malmö. Efter en stunds samtal berättade han att han har varit hemlös i olika perioder i sitt liv. En av de viktigaste fasta punkterna under alla dessa år har varit just Stadsmissionen.

I Sverige finns totalt 34.000 svenska medborgare utan ett stadigt hem. De som letar boende för natten – varje natt – och därmed lever i akut hemlöshet är 4.500. Dessutom finns flera tiotusen papperslösa flyktingar samt EU-migranter som inte har tak över huvudet.

I Skåne kommer stödet från Åhléns och försäljningen av juletiketter att gå till bl.a. Café David i Malmö och Kristianstad, dit människor i hemlöshet och utsatthet kan komma för att värma sig, få ett mål varm mat, samtal och gemenskap. Personalen på Café David hjälper även till med kontakter med myndigheter, samtal som lotsar vidare i den egna utvecklingen och in i samhället, för att på så sätt försöka bryta hemlösheten, utanförskapet och utsattheten. Vi hjälper människor i utsatthet på väg mot ett värdigt liv med ett eget hem.

Alla pengar från försäljningen, efter avdragen moms, går till Sveriges Stadsmissioner (79,20 kr per såld förpackning).

Välkommen på heldag om social mobilisering!

Den 3 december släpper Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner boken Social mobilisering – Lärdomar från fyra svenska städer och bjuder in till seminarier, samtal och workshops med tema mänskliga rättigheter och social mobilisering.

Kom, lyssna, diskutera och byt kunskaper med människor som har organiserat sig, forskare, kulturarbetare och civilsamhälle. Dagen är kostnadsfri och genomförs i samarbete med Malmö högskola och med stöd av Svenska Postkod Lotteriet.

Hela programmet hittar du här.

Glöm inte att anmäla dig här!

Tid: 10.00-17.00
Plats: Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10

Vi bjuder på lunch!

 

Varmt välkomna!

 

Samarbete med Coca-cola inför jul

Skåne Stadsmission har genom Sveriges Stadsmissioner inlett ett samarbete med Coca-Cola i Sverige. Situationen för människor i utsatthet och ensamhet uppmärksammas. Varje gång du registrerar koden i en kork på en Coca-Cola-flaska skänker Coca-Cola i Sverige ett bidrag till måltider i Stadsmissionernas verksamheter. Målet är att Coca-Cola i Sverige skänker totalt 100.000 måltider – ju fler som engagerar sig ju fler måltider blir det.

Se mer på om hur du gör här.

 

Malmös kockar gästar Café David

12011206_1666987643543531_7561753534078191006_n

Den här veckan har Café David gästats av några av Malmös bättre kockar. Malmö älskar mat har tillsammans med vår leverantör Menigo som stått för råvarorna  bjudit Café Davids deltagare på gratis mat. I vanliga fall kostar den 30 kronor.

Vi är många som är nyfikna men maten är till för de som vanligtvis kommer till Café David.

Ett varmt tack från oss på Skåne Stadsmission!

12063750_1666987746876854_4313808889888266453_n

Älggryta stod på menyn under torsdagen.

12065892_1666987726876856_472047831437985689_n